Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2015.gada 26.maija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2015.gada  21.maijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2015.gada 26.maijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-308
TA-980 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 203-15 "Betona būvkonstrukciju projektēšana""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-313
TA-981 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 215-15 "Seismiski izturīgu būvkonstrukciju projektēšana""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-312
TA-983 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 213-15 "Alumīnija būvkonstrukciju projektēšana""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-309
TA-984 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 205-15 "Mūra būvkonstrukciju projektēšana""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-311
TA-985 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 212-15 "Tērauda un betona kompozīto būvkonstrukciju projektēšana""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-128
TA-757 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumos Nr.556 "Likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" normu piemērošanas noteikumi"  Finanšu ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-924  Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-21
TA-886 
Likumprojekts "Par Latvijas Mākslas akadēmijas Satversmes grozījumiem"   Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-970  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.913 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti""  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-912
TA-919 
Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība projektu īstenošanai EUREKA programmas ietvaros"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-121
TA-973 
Noteikumu projekts "Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā"   Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-167
TA-971 
Rīkojuma projekts "Par Skrundas Profesionālās vidusskolas likvidāciju"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-169
TA-897 
Rīkojuma projekts "Par Alsviķu arodskolas likvidāciju"   Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-261
TA-952 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P87 Bauska-Aizkraukle posma krustojums ar P76-Aizkraukle (76,36.km un 77,939.-78,48.km) pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-262
TA-954 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa P45 Viļaka-Kārsava rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-60
TA-854 
Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-61
TA-855 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-63
TA-856 
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-281
TA-972 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.847 "Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem""  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-236
TA-869 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pašvaldībām 2015.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei reģionu un novadu nozīmes attīstības centros"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-859  Par Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 54.§) "Informatīvais ziņojums "Par vienotās attīstības finanšu institūcijas izveidi"" 7.punktā dotā uzdevuma izpildi   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-158
TA-773 
Noteikumu projekts "Kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības medum"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-510
TA-1017 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.171 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-1022  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-472
TA-1014 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām Latvijas teritorijā"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-1019  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.773 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.5.2.apakšaktivitāti "Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-193
TA-888 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība""  Finanšu ministrija  R.Vējonis  A.Rudzīte D.Pelēkā I.Liepa D.Aleksandrova I.Olafsone R.Ziders I.Krustozoliņa   Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-192
TA-894 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.95 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām""  Finanšu ministrija  R.Vējonis  A.Rudzīte D.Pelēkā I.Liepa D.Aleksandrova I.Olafsone R.Ziders I.Krustozoliņa   Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-170
TA-896 
Rīkojuma projekts "Par Rīgas Pārdaugavas profesionālās vidusskolas likvidāciju"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  E.Papule J.Bernāts S.Lūse   Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-105
TA-828 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""  Veselības ministrija  G.Belēvičs  J.Zvejnieks J.Lībķens K.Bāliņš M.Vlasenko D.Juskovecs E.Jurševics I.Sinka A.Ceplītis A.Molokovskis L.Krēsliņa K.Kaugurs E.Vasiļevskis D.Cvetkova  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-1004  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis  A.Pildegovičs Dz.Geka G.Toms  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-1007  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.836 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-1072
TA-1015 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-168
TA-1027 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Jaungulbenes Profesionālās vidusskolas likvidāciju"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  E.Papule  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-987  Informatīvais ziņojums "Par Būvniecības likumam pakārtoto normatīvo aktu projektu sagatavošanas gaitu (no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 30.aprīlim)"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  I.Oša  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-628  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (2014.) Informatīvais ziņojums "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera" finanšu un juridiskā audita rezultātiem"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-797
TA-2405 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (2014.) Informatīvais ziņojums "Par valsts atzinību izciliem starptautiskiem Latvijas kultūras sasniegumiem"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-1025  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par tautsaimniecības attīstību un kopbudžeta izpildes gaitu 2015.gada 1.ceturksnī"  Finanšu ministrija  R.Vējonis  L.Kļaviņa N.Sakss I.Vasaraudze M.Āboliņš T.Trubača K.Bāra J.Hermanis I.Liepa D.Aleksandrova  Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  VSS-908
TA-893 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Konceptuāls ziņojums "Jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešana Latvijā"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  A.Kiopa I.Grigorjeva J.Vētra J.Bernāts L.Ribickis I.Eriņš   Izskatīts MK un atlikts 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-936  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (par akcīzes nodokļa normu piemērošanu)  LR Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  R.Vējonis  I.Olafsone S.Āmare-Pilka  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-863  Atbildes projekts Saeimas Juridiskajai komisijai (par grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā)   Saeimas Juridiskā komisija  Dz.Rasnačs  A.Smiltēna  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar prezidentūru Eiropas Savienības Padomē saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  SAN-918
 
(iekļauts papildus) Par 2015.gada 29.maija Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem   Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  E.Papule  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  SAN-920
 
(iekļauts papildus) Par 2015.gada 28.maija Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem   Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1050  (iekļauts papildus) Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandāts "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par patēriņa preču drošumu un par Padomes Direktīvas 87/357/EEK un Direktīvas 2001/95/EK atcelšanu"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  I.Apsīte   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-974  Likumprojekts "Par Latvijas Republikas, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Eiropā un Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štāba nolīgumu, ar kuru papildina Parīzes protokolu"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis  I.Liepa S.Araslanova S.Vistiņa I.Spriņģe D.Aleksandrova S.Āmare-Pilka  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1190  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (skatīts MK) Paskaidrojuma projekts par apelācijas sūdzību Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420294914  Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  U.Augulis  Dž.Innusa A.Mālenders G.Smilga B.Jirgena O.Paipala  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  2015-193-s,  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijā (2014.gads)     R.Vējonis  J.Garisons   

Izskatīts
MK sēdē

8.2.  2015-59-s,    R.Kozlovskis     

Izskatīts
MK sēdē

8.3.  TA-1049  (iekļauts papildus)   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  T.Rinmane   

Izskatīts
MK sēdē

Skatīt protokolu