Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2015.gada 9.jūnija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2015.gada 5.jūnijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2015.gada 9.jūnijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-708
TA-1065 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 

 

1.2.  VSS-1086
TA-1063 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos Nr.911 "Tirgus uzraudzības padomes nolikums""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-4
TA-545 
Noteikumu projekts "Valsts pamatbudžeta programmas "Ekonomikas attīstības programma" finanšu līdzekļu izmantošanas kārtība"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-937  Par Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.71 59.§) "Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskos apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-430/14 Stretinskis iesniegšanu" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-68
TA-967 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-272
TA-868 
Rīkojuma projekts "Par ilgtermiņa saistībām Iekšlietu ministrijai Iekšējās drošības biroja funkciju nodrošināšanai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-321
TA-966 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1104 "Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-76
TA-995 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.augusta noteikumos Nr.725 "Transportlīdzekļu pārbūves noteikumi""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-260
TA-996 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.37 "Noteikumi par pasažieru starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem, to organizēšanas, veikšanas, maršrutu atklāšanas, grozīšanas un slēgšanas kārtību""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-195
TA-881 
Noteikumu projekts "Noteikumi par dzelzceļa speciālistu profesijām, kurās nodarbinātajiem tiek nodrošināta papildpensijas uzkrājumu veidošana privātajos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanā ar līdzekļu uzkrāšanu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-484
TA-946 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas lieto speciālos līdzekļus"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-474
TA-1080 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumos Nr.635 "Kārtība, kādā apseko un nosaka neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību un sniedz informāciju par to""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-1090  Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas ostas un izkraušanas vietas""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-376
TA-1026 
Noteikumu projekts "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-1126  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-455
TA-1125 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra rīkojumā Nr.31 "Par XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norises laiku un vietām""  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-947
TA-1119 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju atlases kārtība"  Ministru prezidents  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-1134  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.maija rīkojumā Nr.286 "Par Latvijas Republikas kandidatūrām dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1079  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektoru"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-183
TA-1066 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  I.Oša  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-1020  (skatīts MK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumos Nr.67 "Informācijas sabiedrības padomes nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Daugulis  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-1075  (skatīts MK) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" peļņas daļu par 2014.gadu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  A.Strakšas Dž.Innusa I.Liepa K.Bāra I.Strautmane   Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-295
TA-1070 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""   Veselības ministrija  G.Belēvičs  I.Liepa Ē.Miķītis T.Trubača J.Antropova   Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-1117  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ringoldu Beinaroviču"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  R.Beinarovičs  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-395
TA-1111 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumos Nr. 471 "Parakstu vākšanas tiešsaistes sistēmu drošības un tehniskās prasības""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Daugulis G.Ozols I.Gaile R.Eglājs  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-1169  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.408 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  S.Cakuls K.Cirsis   Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-908
TA-893 
Konceptuāls ziņojums "Jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešana Latvijā"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  A.Kiopa I.Grigorjeva J.Vētra J.Bernāts L.Ribickis I.Eriņš A.Zeps G.Rēvalde K.Kļaviņš M.Auziņš I.Liepa A.Teikmanis I.Zariņa T.Trubača J.Antropova J.Šnakšis A.Sekacis R.Dūrēja  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-1139
TA-747 
Pamatnostādņu projekts "Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam īstenošanas plāns 2015.-2017.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  I.Īvāne L.Treimane D.Papāns I.Bērziņa E.Kārkla E.Kleinhofa-Prūse E.Birzniece I.Kronberga G.Rēvalde J.Vētra I.Birzniece  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-338
TA-1062 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanu Starpvaldību komisijās un Apvienotajās komitejās divpusējo sadarbības līgumu ietvaros 2014.gadā"   Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  Z.Liepiņa D.Klinsone  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1073  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju progresu līdz 2015.gada 30.aprīlim"  Finanšu ministrija  J.Reirs  D.Rancāne I.Liepa S.Cakuls   Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-998  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Informatīvais ziņojums "Par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas likvidācijas ietekmi uz tiesvedību civillietās"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK un atlikts 
4.4.  TA-999  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2014.gada 15.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 49.§) "Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem grozījumiem normatīvajā regulējumā, lai ierobežotu anonīmu ziedojumu saņemšanu biedrībām, kuras ietekmē politikas procesus"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina I.Brīnuma  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-3105  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) (2014.) Informatīvais ziņojums "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola" īstenoto izglītības programmu turpmāku attīstību un saimnieciskās darbības stabilizāciju ilgtermiņā"   Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-1136  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos projekta "P1.008 Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam politikas jomas enerģētika un politikas jomas transports atbalsta pasākumi un koordinācija" (P1.008 Supportive Activities and Coordination in EUSBSR PA Energy and PA Transport) īstenošanai"   Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  J.Spiridonovs R.Šņuka O.Bogdanova   Izskatīts MK sēdē 
V. Ar prezidentūru Eiropas Savienības Padomē saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  SAN-960
 
Par 2015.gada 11.-12.jūnija Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Satiksmes ministrija  A.Matīss     

Izskatīts MK sēdē

5.2.  SAN-975
 
Par 2015.gada 9.–10.jūnija neformālo ministru tikšanos par kohēzijas politikas, teritoriālās attīstības un pilsētu attīstības jautājumiem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetences ietvaros  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  I.Raugze Ž.Mikosa   

Izskatīts MK sēdē

5.3.    Par 2015.gada 15.jūnija Eiropas Savienības Vides padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem     K.Gerhards  I.Raugze Ž.Mikosa K.Sirmā    

Izskatīts MK sēdē

5.4.  SAN-990
 
(iekļauts papildus) Par 2015.gada 16.jūnija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs     

Izskatīts MK sēdē

5.5.  TA-1140  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2015.gada 29.aprīļa formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/2029   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK un atlikts 
5.6.  TA-1162  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.4 "Par Klimata un enerģētikas politikas satvara laikposmam no 2020.gada līdz 2030.gadam elementiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  H.Rimša  Izskatīts MK sēdē 

 

5.7.  TA-1170  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas sākotnējā pozīcija par Eiropas Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Eiropas programma migrācijas jomā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  I.Pētersone-Godmane I.Muceniece A.Valaine-Elsone E.Priedniece K.Našeniece  Izskatīts MK sēdē 
5.8.  SAN-1007
 
(iekļauts papildus) Par 2015.gada 15.-16.jūnija Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem tieslietu jautājumiem  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs     

Izskatīts MK sēdē

VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-942  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administatīvajai rajona tiesai Jelgavas tiesu namam lietā Nr.A420206515   Administratīvā rajona tiesa Jelgavas Tiesu Nams  D.Reizniece-Ozola  J.Spiridonovs R.Šņuka O.Bogdanova S.Strautiņa  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1120  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par pievienošanos Polijas Republikas valdības un Sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības Eiropā, un Sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības transformācijas komandiera štāba saprašanās memorandam par uzņemošās valsts atbalsta sniegšanu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas operāciju īstenošanai Polijas teritorijā"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1121  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par pievienošanos Lietuvas Republikas valdības un Sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības Eiropā, un Sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības transformācijas komandiera štāba saprašanās memorandam par uzņemošās valsts atbalsta sniegšanu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas operāciju īstenošanai"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-1122  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par pievienošanos Igaunijas Republikas valdības un Sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības transformācijas komandiera štāba un Sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības Eiropā saprašanās memorandam par uzņemošās valsts atbalsta sniegšanu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas operāciju īstenošanai"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-1123  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par pievienošanos Bulgārijas Republikas valdības un Sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības Eiropā, un Sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības transformācijas komandiera štāba saprašanās memorandam par uzņemošās valsts atbalsta sniegšanu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas operāciju un mācību īstenošanai"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-1124  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par pievienošanos Rumānijas valdības un Sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības Eiropā, un Sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības transformācijas komandiera štāba saprašanās memorandam par uzņemošās valsts atbalsta sniegšanu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas operāciju/mācību īstenošanai"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-1128  (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1167  (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
7.3.  2015-59-s,    A.Matīss     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu