Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2015.gada 30.jūnija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2015.gada 25.jūnijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2015.gada 30.jūnijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-283
TA-1021 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 23.augusta noteikumos Nr.590 "Noteikumi par atvaļinātajiem karavīriem apmaksājamiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī izdevumu apmēru un apmaksas kārtību""  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-460
TA-1095 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 25.marta rīkojumā Nr.143 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""  Ekonomikas ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-973
TA-1106 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo domājamo daļu no nekustamā īpašuma Liepziedu ielā 28, Daugavpilī, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-191
TA-1034 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-278
TA-1003 
Rīkojuma projekts "Par biedrībai un nodibinājumam piederošajām ēkām vai inženierbūvēm, kas netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokļi"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1095
TA-1093 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-317
TA-1116 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-316
TA-1118 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Daugavas ielā 37, Smiltenē, Smiltenes novadā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-1188  Par Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.75 38.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts vai pašvaldību budžeta finansētu institūciju darbību regulējošo normatīvo aktu pilnveidošanu"" 3.3.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-339
TA-1000 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumos Nr.304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-243
TA-968 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.601 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatiem atbilstošajām augstākajām dienesta pakāpēm""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1100
TA-1099 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumos Nr.801 "Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas informācijas sistēmas darbībai nepieciešamo datu apjomu un veidiem, datu ievades, apmaiņas un izmantošanas kārtību""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-468
TA-1153 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts policija veido valsts nozīmes ieroču kolekciju, ložu un čaulu kontrolkolekciju un ieroču un munīcijas paraugu kolekciju"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-322
TA-1181 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.septembra rīkojumā Nr.452 "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem robežas pārstāvjiem""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-367
TA-1182 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.augusta rīkojumā Nr.584 "Par pārstāvju pilnvarošanu Apvienotajā Latvijas–Krievijas darba grupā par jautājumiem cīņā pret nelegālo migrāciju""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-1096  Par Ministru kabineta 2015.gada 27.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 74.§) "Informatīvais ziņojums "Par Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādņu 2011.-2017.gadam ieviešanu no 2011. līdz 2013.gadam"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-363
TA-1057 
Likumprojekts "Par Banku augstskolas Satversmes grozījumiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-1227  Noteikumu projekts "Par ECSEL kopuzņēmuma un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju vienošanos"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-238
TA-1174 
Likumprojekts "Grozījumi Arhīvu likumā"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-1247  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 27.aprīļa rīkojumā Nr.200 "Par Dziesmu un deju svētku padomes sastāvu""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-199
TA-1076 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.1. pasākuma "Profesionālā rehabilitācija" īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-458
TA-1209 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 16.februāra noteikumos Nr.50 "Obligātās sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība""   Labklājības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-457
TA-1210 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 28.jūlija noteikumos Nr.270 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība""   Labklājības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-405
TA-1251 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārskata (tīkla pārskata) saturu un publicēšanas kārtību""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-408
TA-1260 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.539 "Noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-320
TA-1092 
Rīkojuma projekts "Par Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Tautas nams A" pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-1250  Par Ministru kabineta 2012.gada 19.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 20.§) "Informatīvais ziņojums "Par autoostu darbības pilnveidošanu, lai veicinātu sistēmas efektivitātes uzlabošanu un izmaksu samazināšanu"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņa pagarinājumu  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-1018  Par Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.66 60.§) "Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem administratīvā sloga samazināšanai platjoslas elektronisko sakaru tīkla attīstībai"" 2. un 3.punktā doto uzdevumu izpildi  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-355
TA-945 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumos Nr.304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-333
TA-1200 
Noteikumu projekts "Nacionālais numerācijas plāns"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-139
TA-819 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija noteikumos Nr.449 "Valsts meža dienesta nolikums""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-473
TA-1023 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-274
TA-1059 
Noteikumu projekts "Pesticīdu atlieku kontroles kārtība augu un dzīvnieku izcelsmes produktos"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  VSS-250
TA-1104 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta noteikumos Nr.799 "Noteikumi par dzīvnieku ārstnieciskās barības aprites kārtību un prasībām diētiskajai barībai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  VSS-652
TA-1132 
Noteikumu projekts "Prasības mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas piegādā mājas apstākļos ražotu vai gatavotu dzīvnieku izcelsmes pārtiku"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  VSS-373
TA-1176 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  TA-1046  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  VSS-161
TA-1048 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1060 "Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas hidroelektrostacijas ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu finansēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  VSS-488
TA-1177 
Noteikumu projekts "Prasības diētiskajai pārtikai cilvēkiem ar veselības traucējumiem un tās papildu marķējumam"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.40.  VSS-612
TA-1307 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.493 "Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.41.  VSS-575
TA-1266 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām ārvalstīs"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.42.  VSS-558
TA-1264 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā sagatavo izziņu par soda izpildes gaitu, un tajā iekļaujamās informācijas saturu un apjomu"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.43.  VSS-564
TA-1265 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par brīvības atņemšanas iestādes izvērtēšanas komisijas sastāvu, darbības kārtību un lēmumu pieņemšanas kritērijiem"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.44.  VSS-531
TA-1282 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves""  Ekonomikas ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.45.  VSS-530
TA-1285 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves""  Ekonomikas ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.46.  VSS-566
TA-1286 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli""  Ekonomikas ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.47.  VSS-529
TA-1288 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves""  Ekonomikas ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.48.  TA-1294  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumos Nr.698 "Noteikumi par mikroaizdevumiem un grantiem Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta "Mikrokreditēšanas programma" ietvaros""  Ekonomikas ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.49.  VSS-599
TA-1315 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība""  Ekonomikas ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.50.  VSS-532
TA-1323 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves""  Ekonomikas ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.51.  VSS-657
TA-1324 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā""  Ekonomikas ministrija  G.Belēvičs  I.Oša   Izskatīts MK sēdē 
1.52.  VSS-568
TA-1321 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija""  Ekonomikas ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.53.  VSS-565
TA-1319 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība""  Ekonomikas ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.54.  VSS-622
TA-1338 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 242-15 "Dabasgāzes ārējo gāzesvadu sistēma""  Ekonomikas ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.55.  VSS-623
TA-1337 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 243-15 "Sašķidrinātās naftas gāzes iekšējo un ārējo gāzesvadu sistēma""  Ekonomikas ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.56.  VSS-621
TA-1336 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 241-15 "Dabasgāzes iekšējo gāzesvadu sistēma""  Ekonomikas ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.57.  VSS-600
TA-1322 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana""  Ekonomikas ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.58.  TA-1316  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1059 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.3.aktivitāti "Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.59.  TA-1340  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  E.Balševics  Izskatīts MK sēdē 
1.60.  VSS-619
TA-1356 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-15 "Būvklimatoloģija""  Ekonomikas ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1214  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 9.aprīļa rīkojumā Nr.180 "Par akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" statūtu apstiprināšanu""   Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Dravniece A.Zitcere I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-249
TA-1141 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK un atlikts 
2.3.  TA-1304  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāta likvidāciju"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  K.Pommere I.Skujiņa  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-656
TA-1314 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika""  Ekonomikas ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-620
TA-1335 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-15 "Dzīvojamās ēkas""  Ekonomikas ministrija  G.Belēvičs  I.Oša  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-1309  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicami iekšzemes pasažieru neregulārie pārvadājumi un iekšzemes pasažieru speciālie regulārie pārvadājumi"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  I.Ošenieks V.Ļeonova T.Vectirāns I.Strautmane   Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-1347  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.190 "Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību""  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Rudzīte  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-1344  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par vienreizējā sociālā pabalsta piešķiršanu Līgai Birzākai sakarā ar trīnīšu piedzimšanu"   Labklājības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-1249  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par revīzijas iestādes audita atzinumu un ziņojumu par vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes sākotnējo atbilstības novērtējumu"  Finanšu ministrija  J.Reirs  N.Lasmane I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-843  Informatīvais ziņojums "Par informatīviem materiāliem sabiedrībai par rīcību ārkārtas gadījumos"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1207  Informatīvais ziņojums "Sociālais ziņojums (2015)"  Labklājības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-1295  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Baltijas Inovāciju fondu un finansējuma palielināšanu"  Ekonomikas ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
3.5.  VSS-583
TA-1299 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Nacionālā kino centra projekta "Baltijas jūras dokumentālo filmu forums" īstenošanu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-1358  (jautājums tiks skatīts pēc A sadaļas) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvija prezidentūras Eiropas Savienības Padomē rezultātiem"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Skujiņa K.Našeniece  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  SAN-867
 
(skatīts MK sēdē) Atbildes projekts Saeimas deputātu grupai (par Latvijas Okupācijas muzeja rekonstrukciju un Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla izveidi)  Saeimas deputāts  D.Melbārde  B.Zakevica V.Nollendorfs A.Mirkšs I.Pujāts I.Rudzīte M.Tols A.Milzarājs  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  SAN-911
 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts tiesībsargam (par Tiesībsarga biroja darbinieku un tiesībsarga atlīdzību)  Tiesībsargs  J.Reirs  D.Gulbe L.Ruškule I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-623  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par atskurbtuvju darbības pamatprincipu tiesiskā regulējuma noteikšanu)  Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija  Dz.Rasnačs  A.Šults  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-1074  Atbildes projekts Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai un Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai (par valsts kompensācijas palielināšanu C-hepatīta ārstēšanai)  Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija  G.Belēvičs  A.Ceplītis A.Molokovskis K.Kaugurs  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
5.1.  TA-1349  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par 2015.gada 6. un 7.jūlija Eiropas Savienības Sporta ministru neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  E.Severs  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-200  (iekļauts papildus) Rakstveida viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2015-05-03   Satversmes tiesa  G.Belēvičs  J.Spiridonovs K.Piģēns  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-1223  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis  K.Solovjovs  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-305  Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.45 59.§) 3.punkta izpildi"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-1281  (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
7.4.  2015-206-s,  Par Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.20 55.§) 4.punkta izpildi    Dz.Rasnačs  A.Freimanis    

Izskatīts MK sēdē

7.5.  2015-59-s,    E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē

7.6.  TA-1363  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību saistībā ar patvēruma meklētāju pārvietošanu Eiropas Savienības iekšienē un no trešajām valstīm"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  T.Rinmane E.Siliņa E.Priedniece I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu