Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2015.gada 1.septembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2015.gada 27.augustā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2015.gada 1.septembrī
plkst. 14:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-673
TA-1638 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1032 "Navigācijas līdzekļu darbības nodrošināšanas kārtība""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-672
TA-1639 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1024 "Noteikumi par tehniskajām prasībām navigācijas līdzekļiem""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  TA-1807  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra rīkojumā Nr.788 "Par Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomi""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-816
TA-1822 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-810
TA-1819 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.725 "Noteikumi par Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību teritoriālo kompetenci vīzu pieprasīšanai""  Ārlietu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-678
TA-1357 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 229-15 "Hidroelektrostaciju hidrotehniskās būves""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-1729  Rīkojuma projekts "Par Tirgus uzraudzības padomi"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-1791  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Kazahstānas Republikas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-233
TA-1538 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-588
TA-1600 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.aprīļa rīkojumā Nr.172 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-589
TA-1683 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Šaltupe" Līksnas pagastā, Daugavpils novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"   Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-590
TA-1398 
(atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu Valtera prospektā 54, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-1828  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Kaļāne A.Orehova I.Avotiņa S.Birne Ģ.Ludeks A.Marcinkēvičs I.Olafsone   Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-642
TA-1566 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-1050
TA-1751 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Parādes ielā 1A, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils Universitātei"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-280
TA-1719 
Likumprojekts "Grozījums Augstskolu likumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  TA-1834  Noteikumu projekts "Grozījumi "Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.836 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-813
TA-3132 
(2014.) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" pamatkapitālā"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-659
TA-1727 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Nometņu ielā 24, Jūrmalā, pārdošanu"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-415
TA-1728 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "P62" Lazdonas pagastā, Madonas novadā, nodošanu Madonas novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-637
TA-1726 
Rīkojuma projekts "Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā, nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-245
TA-1254 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.38 "Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība""  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-686
TA-1677 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 31.augusta rīkojuma Nr.668 "Par Nacionālā daudzfunkcionālā ciklotrona centra izveidošanas koncepciju" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-911
TA-1222 
Noteikumu projekts "Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  TA-1846  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" statūtu apstiprināšanu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  TA-1873  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-580
TA-1723 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.485 "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-1761  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.44 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitāti "Stacionārās veselības aprūpes attīstība"""  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1818  (jautājuma izskatīšana tiek atlikta) (skatīts MK) Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras reorganizāciju"  Veselības ministrija  G.Belēvičs  J.Zvejnieks E.E.Jurševics D.E.Sīle J.Lībķens A.Ritene I.Valeine V.Skrīvelis R.Dūrēja J.Bundulis I.Adoviča K.Blumfelde S.Čulkstene P.Leiškalns D.Arājs   Izskatīts MK un atlikts 
3.3.  VSS-794
TA-1757 
(jautājuma izskatīšana tiek atlikta) (skatīts MK) Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2016.gada budžeta apstiprināšanu"  Veselības ministrija  G.Belēvičs  D.E.Sīle J.Lībķens A.Ritene I.Valeine I.Adoviča K.Blumfelde S.Čulkstene D.Arājs   Izskatīts MK un atlikts 
3.4.  TA-1823  (jautājuma izskatīšana tiek atlikta) (skatīts MK) Likumprojekts "Grozījumi Farmācijas likumā"  Veselības ministrija  G.Belēvičs  J.Zvejnieks D.E.Sīle J.Lībķens A.Ritene I.Valeine I.Adoviča K.Blumfelde S.Čulkstene D.Arājs   Izskatīts MK un atlikts 
3.5.  TA-1885  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Līgas Lejiņas pārcelšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  L.Lejiņa  Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-1886  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.augusta rīkojumā Nr.433 "Par speciālās starpdisciplinārās komisijas izveidi Valsts drošības komitejas dokumentu izpētei""  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  A.Kiopa K.Jarinovska B.Daukšts S.Krūmiņa-Koņkova K.Kangeris  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-285
TA-1298 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Zemes politikas pamatnostādņu 2008.-2014.gadam gala ietekmes novērtējums"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  E.Kāpostiņš  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-663
TA-1712 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākumiem"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  J.Citskovskis A.Leitāne-Šķēle  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1859  (saņemts tieslietu ministra priekšlikums jautājuma izskatīšanu atlikt) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Valsts valodas centra sabiedrisko palīgu institūta izveidi"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  M.Baltiņš  Izskatīts MK un atlikts 
V. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
5.1.  VSS-442
TA-1628 
(skatīts MK) (2014.) Konceptuāls ziņojums "Par pašreizējo situāciju meža ugunsdzēsībā Valsts meža dienestā un priekšlikumi situācijas risināšanai"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  A.Leitāne-Šķēle A.Ozols A.Krēsliņš T.Trubača  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1620  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Konceptuāls ziņojums "Par Sociālās integrācijas valsts aģentūru"   Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta
6.1.  TA-1550  (saņemts izglītības un zinātnes ministres priekšlikums jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt) Atbildes projekts tiesībsargam (par bērnu tiesību pārkāpumiem XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos)  Tiesībsargs  M.Seile    Izskatīts MK un atlikts 
6.2.  TA-1863  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas deputātiem (par valsts pienākumu nodrošināt latgaliešu rakstu valodas kā vēsturiska latviešu valodas paveida saglabāšanu, aizsardzību un attīstību)  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-1862  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālo sanāksmi 2015.gada 4.-5.septembrī"  Ārlietu ministrija  A.Matīss  D.Garančs, E.Severs  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1878  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2015.gada 7.septembra ārkārtas sanāksmei  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-1734  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas valstspiederīgo bērnu aizsardzību ārvalstīs"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  A.Skudra  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-1718  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420267015  Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  K.Gerhards  A.Ozola M.Laurs D.Vilkaste  Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-1772  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas lauksaimniecības nozares konkurētspēju starp Baltijas valstīm un situāciju piena nozarē"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  R.Krieviņa   Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu