Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2015.gada 3.novembra sēdes darba kārtība - sēdes sākums plkst.13.30

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs
Jānis Reirs
Rīgā, 2015.gada 29.oktobrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2015.gada 3.novembrī
plkst.13.30 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Dažādi jautājumi

Izskatīts MK

1.1.    Par valdības paveikto laika posmā no 2014.gada 5.novembra līdz 2015.gada 3.novembrim    visi ministri     
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
2.1.  VSS-997
TA-2319 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.487 "Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtība""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
3.1.  VSS-953
TA-2316 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.239 "Noteikumi par Latvijas Republikas dienesta pasi""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-2227  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 28.decembra rīkojumā Nr.686 "Par Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepciju""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-528
TA-2221 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-2249  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Uzbekistānas Republikas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās un zinātniski tehniskās sadarbības jautājumos"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
3.5.  VSS-755
TA-2184 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.4 Dzelzceļa ielā 13, Naujenē, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, nodošanu Daugavpils novada pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
3.6.  VSS-815
TA-2200 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1502 "Noteikumi par dabasgāzes apriti un akcīzes nodokļa piemērošanas kārtību""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
3.7.  VSS-596
TA-2321 
Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolai"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
3.8.  TA-2323  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Diploma piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajā jauno profesionāļu meistarības konkursā "WorldSkills 2015""   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
3.9.  TA-2370  Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali neatliekamu pasākumu īstenošanai labklājības nozarē"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
3.10.  VSS-584
TA-2226 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.876 "Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības noteikumi""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
3.11.  VSS-881
TA-2302 
Noteikumu projekts "Ziņošanas kārtība par atgadījumiem civilajā aviācijā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
3.12.  TA-2329  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
3.13.  VSS-767
TA-2201 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2013.gada 10.maija rīkojuma Nr.192 "Par koncepcijas projektu par veselības aprūpes sistēmas finansēšanas modeli" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
3.14.  VSS-267
TA-2160 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 14.decembra noteikumos Nr.1015 "Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
3.15.  VSS-134
TA-2161 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
3.16.  VSS-901
TA-2204 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.oktobra noteikumos Nr.983 "Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
3.17.  VSS-716
TA-1291 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
3.18.  VSS-201
TA-1246 
(skatīts VSS) Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma nodošanu Talsu novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
3.19.  TA-2306  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
3.20.  VSS-949
TA-2222 
Noteikumu projekts "Pārtikas kazeīnu un kazeinātu kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
3.21.  VSS-857
TA-2223 
Noteikumu projekts "Kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības augļu džemam, ievārījumam, želejai, marmelādei un saldinātam kastaņu biezenim"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
3.22.  TA-2328  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 8.septembra noteikumos Nr.519 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
3.23.  TA-2366  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali, lai nodrošinātu nekustamā īpašuma pirkšanu 2015.gadā"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
3.24.  TA-2368  Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs     Izskatīts MK sēdē 
3.25.  TA-2383  (jautājums tiks skatīts VIII sadaļā slēgtā daļā Zaļājā zālē) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par kandidatūru Eiropas Savienības Revīzijas palātas locekļa amatam"  Finanšu ministrija  J.Reirs  B.Bāne   
3.26.  VSS-951
TA-2398 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par iemaksām ANO Augstā komisāra cilvēktiesību lietās biroja, ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas institūcijas, Koalīcijas par interneta brīvību fonda, Starptautiskās Krimināltiesas Cietušo trasta fonda, Eiropas Demokrātijas fonda, Pilsoniskās sabiedrības organizāciju atbalsta fonda "Lifeline", UNESCO Starptautiskās komunikāciju attīstības programmas un Starptautiskās atomenerģijas aģentūras trasta fondā Irānas kodolprogrammas verifikācijas un uzraudzīšanas pasākumu nodrošināšanas budžetos"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
3.27.  TA-2315  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā"   Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
3.28.  TA-2396  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.238 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.4.1.apakšaktivitāti "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai"""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
3.29.  TA-2397  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.614 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.4.2.apakšaktivitāti "Mezanīna aizdevumi un nodrošinājuma garantijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai"""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
3.30.  TA-2399  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 13.maija noteikumos Nr.241 "Noteikumi par mezanīna aizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
3.31.  TA-2419  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
3.32.  TA-2440  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.928 "Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi""  Ministru prezidents  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
IV. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
4.1.  TA-2362  Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai pasākumiem, kas saistīti ar ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanu"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  I.Ķuzis  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-671
TA-2254 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK un atlikts 
4.3.  VSS-669
TA-2257 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK un atlikts 
4.4.  TA-2391  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojumā Nr.382 "Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšanai""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  J.Golubevs I.Paeglītis  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  VSS-976
TA-2327 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par koku ciršanas maksimāli pieļaujamo apjomu 2016.–2020.gadam"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  A.Ozols A.Krēsliņš J.Rozītis J.Priednieks L.Eņģele E.Zakovics A.Ozola J.Jansons D.Dubrovskis A.Bukonts K.Klauss   Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-2298  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK un atlikts 
4.7.  TA-2299  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK un atlikts 
4.8.  TA-2401  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 3.novembra rīkojumā Nr.625 "Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Priekšpils un Austrumu piebūves projekta izdevumu segšanai""  Finanšu ministrija  J.Reirs  G.Kosojs J.Upeniece I.Liepa L.Kokorēviča I.Priedīte-Grūbe   Izskatīts MK sēdē 
4.9.  TA-2402  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 1.augusta rīkojumā Nr.361 "Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai""  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Lāce J.Upeniece I.Liepa L.Kokorēviča I.Priedīte-Grūbe A.Leitāne-Šķēle  Izskatīts MK sēdē 
4.10.  TA-2404  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojumā Nr.391 "Par finansējuma piešķiršanu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, rekonstrukcijas, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai""  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Lāce J.Upeniece I.Liepa L.Kokorēviča I.Priedīte-Grūbe   Izskatīts MK sēdē 
4.11.  TA-2400  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 8.jūlija rīkojumā Nr.307 "Par finansējuma piešķiršanu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa Latviešu strēlnieku laukumā, Rīgā, izveides izdevumu segšanai""  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Lāce J.Upeniece I.Liepa L.Kokorēviča I.Priedīte-Grūbe   Izskatīts MK sēdē 
4.12.  TA-2413  (iekļauts papildus) Konceptuālais ziņojums "Augstas klases sportistu sagatavošanas centru sistēmas izveide"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Gerhards  E.Severs A.Vrubļevskis E.Fogelis G.Blumbergs J.Baiks E.Bērziņa  Izskatīts MK sēdē 
4.13.  TA-2407  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par līdzekļu iekšējo pārdali 2016.gada valsts budžeta programmā 09.00.00 "Sports""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Gerhards  E.Severs A.Vrubļevskis E.Fogelis E.Bērziņa  Izskatīts MK sēdē 
4.14.  TA-2409  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.jūlija rīkojumā Nr.464 "Par Daugavpils Olimpiskā centra attīstības projekta, Zemgales Olimpiskā centra attīstības projekta un Olimpiskā centra "Ventspils" attīstības projekta "Ventspils peldbaseina rekonstrukcija" īstenošanu""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Gerhards  E.Severs A.Vrubļevskis E.Fogelis E.Bērziņa  Izskatīts MK sēdē 
4.15.  TA-2406  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 31.oktobra rīkojumā Nr.508 "Par Murjāņu sporta ģimnāzijas esošo būvju rekonstrukcijas un multifunkcionālas slēgtas sporta manēžas būvniecības projekta īstenošanu""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Gerhards  E.Severs A.Vrubļevskis E.Fogelis E.Bērziņa  Izskatīts MK sēdē 
4.16.  TA-2405  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 10.jūlija rīkojumā Nr.512 "Par valsts galvoto reģionālo olimpisko centru projektu īstenošanu""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Gerhards  E.Severs A.Vrubļevskis E.Fogelis E.Bērziņa  Izskatīts MK sēdē 
4.17.  TA-2410  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 4.novembra rīkojumā Nr.522 "Par Latvijas Nacionālā valsts sporta centra "Mežaparks" un Tenisa centra "Lielupe" rekonstrukcijas projektiem paredzēto valsts budžeta ilgtermiņa saistību pārdali""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Gerhards  E.Severs A.Vrubļevskis E.Fogelis G.Blumbergs J.Baiks E.Bērziņa  Izskatīts MK sēdē 
4.18.  TA-2411  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 22.augusta rīkojumā Nr.543 "Par Zemgales olimpiskā centra Jelgavā projekta un Olimpiskā centra "Ventspils" attīstības projekta "Ventspils peldbaseina rekonstrukcija" īstenošanu""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Gerhards  E.Severs A.Vrubļevskis E.Fogelis E.Bērziņa  Izskatīts MK sēdē 
4.19.  TA-2412  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 29.decembra rīkojumā Nr.762 "Par projekta "Olimpiskā centra "Ventspils" infrastruktūras attīstība periodā no 2011.-2013.gadam" īstenošanu""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Gerhards  E.Severs A.Vrubļevskis E.Fogelis E.Bērziņa  Izskatīts MK sēdē 
4.20.  TA-2408  (jautājums tiks skatīts A sadaļā)(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Gerhards  E.Severs A.Vrubļevskis E.Fogelis G.Blumbergs J.Baiks E.Bērziņa  Izskatīts MK sēdē 
4.21.  TA-2403  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali Daugavas stadiona (Rīgā) teritorijas revitalizācijas programmas "Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē" īstenošanas uzsākšanai"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Gerhards  E.Severs E.Martinsons R.Strazdiņa E.Bērziņa   Izskatīts MK sēdē 
4.22.  VSS-840
TA-2418 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt ETL uzlādes infrastruktūru Latvijā" īstenošanas noteikumi"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-2234  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Demogrāfisko lietu apakškomisijai (par Latvijas valstspiederīgo bērnu aizsardzību ārvalstīs)  LR Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  E.Rinkēvičs  K.Vītola S.Sīlīte-Galiņa   Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2133  (skatīts MK) Rīkojuma projekts "Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  I.Liepa I.Raugze S.Vēvere A.Kleinberga  Izskatīts MK sēdē 
VI. Informācija
6.1.  TA-2338  Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  G.Vilnītis M.Trons A.Bērziņš S.Šķiltere A.Ozola S.Cakuls L.Eņģele J.Rozītis J.Priednieks I.Mendziņa A.Muižnieks I.Peipiņa E.Zakovics I.Olafsone J.Jansons D.Dubrovskis K.Klauss E.Šadris A.Ozols L.Austrupe  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2345  Informatīvais ziņojums "Par statusu un rīcības plānu biotopu kartēšanas jautājumā, kā arī atkritumu apsaimniekošanas sistēmas investīciju sagatavošanā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  E.Šadris A.Ozola S.Cakuls E.Zakovics J.Butkevičs I.Olafsone   Izskatīts MK sēdē 
6.3.  VSS-610
TA-2206 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides darbību un visaptverošu ieviešanu valsts pārvaldē"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  G.Ozols E.Cīrulis M.Junga U.Bisenieks  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-2387  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par papildus finansējumu valsts autoceļu uzturēšanas darbiem" un rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"   Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
6.5.  VSS-947
TA-2417 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta līdzekļu pārdali Valsts vienotā klientu apkalpošanas centra Valsts ieņēmumu dienesta telpās Talejas ielā 1, Rīgā, darbības nodrošināšanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-2331  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" dāvināšanai (ziedošanai) paredzēto finanšu apjomu un dāvināšanas (ziedošanas) kārtību 2015.gadā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
7.1.  TA-2438  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru 2015.gada 9.novembra ārkārtas sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  Dz.Kauliņš K.Soms J.Salmiņš  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-2309  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par atteikumu atļaut saglabāt Latvijas pilsonību"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  M.Zvaune  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-2310  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par atteikumu atļaut saglabāt Latvijas pilsonību"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  M.Zvaune  Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-2431  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Rail Baltica Finansēšanas līguma parakstīšanu ar Inovācijas un tīklu izpildaģentūru (INEA)"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  D.Merirands I.Aleksandroviča J.Eiduks A.Driksna A.Leitāne-Šķēle  Izskatīts MK sēdē 
8.4.  TA-2432  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.242 "Satiksmes ministrijas nolikums""  Satiksmes ministrija  A.Matīss  D.Merirands I.Aleksandroviča J.Eiduks A.Driksna   Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
9.1.  TA-2367  Dienesta vajadzībām  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
9.2.  TA-2358  Dienesta vajadzībām  Kultūras ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
9.3.  TA-2280  (skatīts MK) Informatīvais ziņojums "Par turpmākajām darbībām airBaltic attīstības nodrošināšanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  M.Gauss V.Jakovļevs N.S.Bulmanis K.Briškens K.Ozoliņš K.Āboliņš M.Gorodcovs N.Mežviets J.Maizītis I.Skujiņa D.Berkolde I.Pētersone-Godmane J.Pone J.Karlsbergs  Izskatīts MK sēdē 
9.4.  2015-373-s,    R.Kozlovskis     

Izskatīts MK

9.5.  2015-374-s,    R.Kozlovskis     

Izskatīts MK

9.6.  2015-59-s,    E.Rinkēvičs     
Skatīt protokolu