Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2016.gada 2.februāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2016.gada  29.janvārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2016.gada 2.februārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1177
TA-2947 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnēs 2015.–2020.gadam"   Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-100  Par Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.38 38.§) "Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas kandidatūrām dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Ministru prezidents  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1055
TA-2936 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.947 "Karavīru un zemessargu militārās disciplīnas reglaments""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1266
TA-66 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.353 "Noteikumi par tūrisma operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesībām un pienākumiem, kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un naudas drošības garantijas iemaksas kārtību""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1268
TA-72 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumos Nr.40 "Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-95  Par Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra sēdes protokolēmuma (prot. Nr.56 20.§) "Informatīvais ziņojums "Par privatizācijas procesā gūtiem ieņēmumiem, izdevumiem un privatizācijas gaitu 2012.gada otrajā ceturksnī"" 3.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-96  Par Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 35.§) "Informatīvais ziņojums "Par privatizācijas ierosinājumu izskatīšanas gaitu"" 3.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-101  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 26.marta noteikumos Nr.162 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" īstenošanas kārtība""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1035
TA-83 
(jautājuma izskatīšana uz divām nedēļām atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas""  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)    Izskatīts MK un atlikts 
1.10.  VSS-1238
TA-116 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1222
TA-123 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-668
TA-2908 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumos Nr.1415 "Datu valsts inspekcijas nolikums""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-117  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 7.novembra rīkojumā Nr.537 "Par komisijas izveidi PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1301
TA-22 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumos Nr.988 "Kārtība, kādā veic brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumus aitām un kazām""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1061
TA-106 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1145 "Noteikumi par uztura bagātinātāju reģistrācijas valsts nodevu""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-107  Noteikumu projekts "Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1302
TA-23 
Rīkojuma projekts "Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-151  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.381 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-157  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumos Nr.193 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1. pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi""   Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-160  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 5.decembra rīkojumā Nr.743 "Par apropriācijas pārdali""  Izglītības un zinātnes ministrija  D.Reizniece- Ozola (izglītības un zinātnes ministre)    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-136  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumos Nr.172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem""  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-2728  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.75 38.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts vai pašvaldību budžeta finansētu institūciju darbību regulējošo normatīvo aktu pilnveidošanu"" 3.3.apakšpunktā dotā uzdevuma atzīšana par aktualitāti zaudējušu  Finanšu ministrija  R.Kozlovskis (finanšu ministrs)  J.Salmiņa I.Lukšo I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-148  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Eiropas Komisijas Informātikas ģenerāldirektorātam" un informatīvais ziņojums "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Eiropas Komisijas Informātikas ģenerāldirektorātam"  Ministru prezidents  L.Straujuma  Z.Barvida I.Liepa I.Olafsone  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-831
TA-156 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK un atlikts 
2.4.  TA-802  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Ministru prezidents  L.Straujuma    Izskatīts MK un atlikts 
2.5.  VSS-296
TA-1745 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.436 "Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība""  Veselības ministrija  G.Belēvičs  J.Zvejnieks S.Henkuzens I.Birzniece  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-330
TA-1746 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.57 "Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām""  Veselības ministrija  G.Belēvičs  J.Zvejnieks S.Henkuzens  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-331
TA-1747 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība""  Veselības ministrija  G.Belēvičs  J.Zvejnieks S.Henkuzens  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-1346
TA-98 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam projektu izstrādāšanas instrumenta projektu "Novēršamas hospitalizācijas Baltijas jūras reģionā: organizatoriskas un tehnoloģiskas inovācijas primārajā veselības aprūpē, lai paaugstinātu veselības aprūpes sistēmas izmaksu efektivitāti (InnoHealth)""  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  VSS-698
TA-2487 
(atbalstīts MKK) Rīcības plāna projekts ""Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 2011.-2017.gadam" īstenošanai 2016.-2017.gadā"  Labklājības ministrija  U.Augulis  T.Vectirāns I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-1138
TA-99 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Pamatnostādņu projekts "Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2016.–2020.gadam"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK un atlikts 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-85  Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā. Mērķarhitektūra v1.0"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  M.Krastiņš U.Bisenieks A.Leitāne-Šķēle E.Šadris R.Kancēvičs R.Timermanis I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2866  Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai (par jaunas bezskaidras norēķinu sistēmas ieviešanu transportlīdzekļos, personām ar braukšanas maksas atvieglojumiem)  Saeimas Sociālo un darba lietu komisija  L.Straujuma  P.Vilks T.Vectirāns A.Salmiņš I.Liepa J.Strods K.Godiņš I.Brice  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-154  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības aizsardzības ministru neformālo sanāksmi 2016.gada 4.-5.februārī"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  R.Heniņš A.Pildegovičs  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-159  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālo sanāksmi 2016.gada 5.-6.februārī"  Ārlietu ministrija  U.Augulis (ārlietu ministrs)  D.Garančs E.Severs   Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-171  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2016.gada 25.-26.janvāra neformālajā sanāksmē iekļautajiem iekšlietu jomas jautājumiem"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  T.Rinmane  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-155  Informatīvais ziņojums "Par situāciju nozarē saistībā ar Latvijas zivsaimniecības uzņēmumu tiesībām turpināt sēdošo sugu zveju Barenca jūrā, NEAFC zvejas rajonā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  N.Riekstiņš D.Šmits K.Krumholcs I.Skujiņa A.Pildegovičs  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-2689  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.18 68.§) "Par militārās pieredzes un kaujas pieredzes gūšanas ierobežošanas pasākumiem" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  D.Trofimovs A.Pildegovičs I.Pētersone- Godmane  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-142  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi"""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  T.Kolīte A.Pildegovičs I.Pētersone- Godmane  Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-174  (iekļauts papildus)  Finanšu ministrija  R.Kozlovskis (finanšu ministrs)    Izskatīts MK sēdē 
8.4.  2016-59-s (2015.),    U.Augulis (ārlietu ministrs)     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu