Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2016.gada 9.februāra sēdes darba kārtība - sēdes sākums plkst.11.00

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2016.gada  5.februārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2016.gada 9.februārī
plkst.11.00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta (I)
I Ministru kabineta lieta (I)
1.1.  TA-185  Informatīvais ziņojums "Par gatavošanos Latvijas valsts simtgadei 2017.–2021.gadā"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  M.Brencis J.Antropova L.Pavļuta  Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  TA-82  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Protokollēmuma projekts "Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"" izskatīšanai Saeimā"  Ministru prezidents  L.Straujuma    Izskatīts MK un atlikts 
2.2.  VSS-1054
TA-2929 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1276
TA-168 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.646 "Noteikumi par pabalstu nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1370
TA-147 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.775 "Noteikumi par augstāko virsnieku militārajām dienesta pakāpēm atbilstošajiem amatiem""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-1277
TA-167 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 26.janvāra rīkojumā Nr.59 "Par pabalstu 1991.gada janvāra barikāžu laikā bojā gājušo personu radiniekiem""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-161  Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"   Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-1041
TA-45 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-977
TA-87 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Zalves ielā 52B, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-552
TA-2244 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.735 "Kārtība, kādā personas tiek ievietotas un turētas pagaidu turēšanas vietās, un prasības šādu vietu aprīkošanai""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-1026
TA-90 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Tīruma ielā 30, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, nodošanu Salacgrīvas novada pašvaldības īpašumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-1311
TA-48 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.septembra rīkojumā Nr.452 "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem robežas pārstāvjiem""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-1291
TA-65 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  TA-49  Par Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.38 39.§) "Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1206 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai""" 7.punktā dotā uzdevuma izpildi  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  TA-153  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 5.februāra rīkojumā Nr.63 "Par Latvijas Republikas simtgades rīcības komiteju""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-1233
TA-8 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.866 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai un bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  TA-169  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-1207
TA-140 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.2. pasākuma "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-699
TA-2659 
Noteikumu projekts "Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos"  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-1230
TA-2924 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.42 "Noteikumi par pazemes ūdens resursu apzināšanas kārtību un kvalitātes kritērijiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-1281
TA-67 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumos Nr.112 "Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-1263
TA-69 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.387 "Kārtība, kādā izsniedz un anulē sertifikātu veterināro zāļu izplatīšanai, pagarina tā derīguma termiņu un reģistrē sertificēto personu""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-1165
TA-70 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministra kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.104 "Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  TA-143  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  TA-220  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  TA-207  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.227 "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo akcīzes preces, kuras fiziskā persona ieved savam patēriņam Latvijas Republikā no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.26.  TA-217  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.17 "Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.27.  VSS-64
TA-224 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti" īstenošanas noteikumi"  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)    Izskatīts MK sēdē 
2.28.  TA-223  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.29.  TA-228  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Starptautiskās Automobiļu federācijas Eiropas rallija čempionāta posma turpināšanu Latvijā 2017.–2019.gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
2.30.  VSS-1000
TA-229 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek vērtēti kapitālsabiedrības, kurā valstij ir izšķirošā ietekme, darbības rezultāti un finanšu rādītāji"  Pārresoru koordinācijas centrs  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.31.  TA-232  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Ministru prezidents  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.32.  VSS-1234
TA-226 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4. pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-802  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Ministru prezidents  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-831
TA-156 
Noteikumu projekts "Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Spiridonovs R.Šņuka O.Bogdanova A.Salmiņš R.Irklis A.Aniņš E.Bergmane A.Kalvītis E.Dreimane M.Onževs E.Pastars A.Alksnis J.Irbe A.Kārkliņš E.Romanovskis  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-235  (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par R.Irkļa kandidatūru Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja amatam"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece- Ozola  R.Irklis  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-237  (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par R.Šņukas kandidatūru Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekles amatam"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece- Ozola  R.Šņuka  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-238  (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par G.Ābeles kandidatūru Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekļa amatam"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece- Ozola  G.Ābele  Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-239  (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par I.Mantiņa kandidatūru Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekļa amatam"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece- Ozola  I.Mantiņš  Izskatīts MK sēdē 
3.7.  TA-240  (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par I.Birziņa kandidatūru Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekļa amatam"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece- Ozola  I.Birziņš  Izskatīts MK sēdē 
3.8.  TA-243  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Valentīnu Hitrovu"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece- Ozola  V.Hitrovs  Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  VSS-1138
TA-99 
Pamatnostādņu projekts "Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2016.–2020.gadam"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Spiridonovs R.Šņuka A.Timofejeva O.Bogdanova K.Krumholcs B.Kņigins J.Irbe A.Kārkliņš E.Romanovskis K.Našeniece A.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-230  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Konceptuāls ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" ieviešanu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
V. Informācija
5.1.  TA-1364  Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības izvērtējumu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" un priekšlikumu par turpmāko rīcību"  Labklājības ministrija  U.Augulis  I.Liepa M.Tols A.Milzarājs A.Ādmīdiņa I.Bērziņa   Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta
6.1.  TA-2866  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai (par jaunas bezskaidras norēķinu sistēmas ieviešanu transportlīdzekļos personām ar braukšanas maksas atvieglojumiem)  Saeimas Sociālo un darba lietu komisija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
7.1.  TA-241  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2016.gada 16.februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  K.Našeniece K.Krumholcs K.Brusbārdis  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
8.1.  TA-248  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par 2016.gada 11.februāra Euro grupas un 2016.gada 12.februāra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-249  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Priekšlikums Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (ES, Euratom) Nr.609/2014 par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamus tradicionālos, PVN un NKI pašu resursus, un par pasākumiem, lai izpildītu kases vajadzības"  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa  Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-247  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par terorisma apkarošanu un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/475/TI par terorisma apkarošanu"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  I.Gratkovska K.Pommere   Izskatīts MK sēdē 
8.4.  TA-251  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2016.gada 15.februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
9.1.  TA-942  Viedokļa projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420206515  Administratīvā rajona tiesa Jelgavas Tiesu Nams  D.Reizniece- Ozola  J.Spiridonovs R.Šņuka O.Bogdanova  Izskatīts MK sēdē 
9.2.  TA-437  Par dienesta pārbaudes veikšanu saistībā ar Administratīvās rajona tiesas spriedumu lietā Nr.A420403414  Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
9.3.  TA-141  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
9.4.  TA-190  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atteikumu atļaut saglabāt Latvijas pilsonību"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
9.5.  TA-199  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atteikumu atļaut saglabāt Latvijas pilsonību"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
9.6.  TA-200  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atteikumu atļaut saglabāt Latvijas pilsonību"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
X. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
10.1.  TA-104  Dienesta vajadzībām  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
10.2.  TA-244  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2016.gada 15.februāra sanāksmei  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  D.Garančs E.Severs I.Pētersone- Godmane  Izskatīts MK sēdē 
10.3.  2016-41-k,    E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu