Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2016.gada 16.februāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2016.gada 12.februārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2016.gada 16.februārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-689
TA-2823 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumos Nr.799 "Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes nolikums""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1326
TA-193 
(jautājuma izskatīšana uz mēnesi atlikta) Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Amatas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK un atlikts 
1.3.  VSS-1327
TA-194 
(jautājuma izskatīšana uz mēnesi atlikta) Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Inčukalna novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK un atlikts 
1.4.  VSS-1329
TA-196 
(jautājuma izskatīšana uz mēnesi atlikta) Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Limbažu novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK un atlikts 
1.5.  VSS-1331
TA-201 
(jautājuma izskatīšana uz mēnesi atlikta) Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Neretas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK un atlikts 
1.6.  VSS-1332
TA-202 
(jautājuma izskatīšana uz mēnesi atlikta) Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ozolnieku novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK un atlikts 
1.7.  VSS-1333
TA-203 
(jautājuma izskatīšana uz mēnesi atlikta) Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Rēzeknes novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK un atlikts 
1.8.  VSS-1334
TA-204 
(jautājuma izskatīšana uz mēnesi atlikta) Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Riebiņu novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK un atlikts 
1.9.  VSS-1335
TA-205 
(jautājuma izskatīšana uz mēnesi atlikta) Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Rūjienas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK un atlikts 
1.10.  VSS-1336
TA-206 
(jautājuma izskatīšana uz mēnesi atlikta) Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Salacgrīvas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK un atlikts 
1.11.  VSS-1337
TA-208 
(jautājuma izskatīšana uz mēnesi atlikta) Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Smiltenes novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK un atlikts 
1.12.  VSS-1338
TA-209 
(jautājuma izskatīšana uz mēnesi atlikta) Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Stopiņu novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK un atlikts 
1.13.  VSS-1340
TA-211 
(jautājuma izskatīšana uz mēnesi atlikta) Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Vecpiebalgas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK un atlikts 
1.14.  VSS-1341
TA-212 
(jautājuma izskatīšana uz mēnesi atlikta) Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Viļakas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK un atlikts 
1.15.  VSS-1339
TA-210 
(jautājuma izskatīšana uz mēnesi atlikta) Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ogres novada Taurupes pagastā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK un atlikts 
1.16.  VSS-1328
TA-195 
(jautājuma izskatīšana uz mēnesi atlikta) Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ogres novada Ķeipenes pagastā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK un atlikts 
1.17.  VSS-1330
TA-197 
(jautājuma izskatīšana uz mēnesi atlikta) Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ogres novada Madlienas pagastā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK un atlikts 
1.18.  VSS-1342
TA-213 
(jautājuma izskatīšana uz mēnesi atlikta) Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Kuldīgas novada Kuldīgas pilsētā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK un atlikts 
1.19.  VSS-1343
TA-214 
(jautājuma izskatīšana uz mēnesi atlikta) Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ventspils novada Piltenes pilsētā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK un atlikts 
1.20.  VSS-1344
TA-215 
(jautājuma izskatīšana uz mēnesi atlikta) Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Siguldas novada Siguldas pilsētā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK un atlikts 
1.21.  VSS-1286
TA-1 
Noteikumu projekts "Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē"  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-792
TA-76 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība""  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-182  Par Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.65 25.§) "Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos" 2.2.apakšpunktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-1304
TA-139 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 15.jūlija noteikumos Nr.393 "Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
2.1.  TA-269  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.5 "Par Klimata un enerģētikas politikas satvara laikposmam no 2020.gada līdz 2030.gadam ieviešanu attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola I.Prūse H.Rimša I.Liepa I.Kiukucāne K.Krumholcs T.Paronjana A.Pildegovičs N.Sakss  Izskatīts MK un atlikts 
2.2.  TA-276  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot mutvārdu paskaidrojumus tiesas sēdē prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-182/15 Petruhhin  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  D.Pelše I.Liepa A.Pildegovičs  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-281  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Eiropas Komisijas Rīcības plānu Kapitāla tirgu savienības izveidei"   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Dravniece I.Tiesnieks   Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-284  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija 2016.gada 18.-19.februāra Eiropadomes sanāksmei  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ārlietu ministrs)  K.Našeniece  Izskatīts MK sēdē 
III. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
3.1.  TA-1086  Papildu paskaidrojumu projekts par pieteikumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr.A420215315  Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  K.Šadurskis  I.Liepa A.Pildegovičs  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
4.1.  TA-145  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta atļauju nepiemērot Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  J.Zubenkova- Birzniece A.Pildegovičs   
Skatīt protokolu