Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2016.gada 12.aprīļa sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2016.gada 8.aprīlī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2016.gada 12.aprīlī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1308
TA-444 
Noteikumu projekts "Vienkāršu spiedtvertņu noteikumi"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1310
TA-379 
Noteikumu projekts "Iekārtu elektromagnētiskās saderības noteikumi"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1309
TA-466 
Noteikumu projekts "Iekārtu elektrodrošības noteikumi"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1248
TA-498 
Noteikumu projekts "Neautomātisko svaru atbilstības novērtēšanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1265
TA-177 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  M.Auders B.Ķirule- Vīksne J.Račko B.Fromane  Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1361
TA-520 
Noteikumu projekts "Mērīšanas līdzekļu metroloģiskās prasības un to metroloģiskās kontroles kārtība"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1363
TA-593 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumos Nr.664 "Noteikumi par metroloģiskajām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1362
TA-519 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumos Nr.671 "Noteikumi par metroloģiskajām prasībām materiālajiem mēriem""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1247
TA-468 
Noteikumu projekts "Dzīvojamās telpas īres maksā ietilpstošo apsaimniekošanas izdevumu aprēķināšanas metodika"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1009
TA-522 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" īstenošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-910
TA-637 
Noteikumu projekts "Akselerācijas fondu saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai noteikumi"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-118
TA-632 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.marta noteikumos Nr.207 "Noteikumi par ārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-119
TA-650 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.februāra noteikumos Nr.125 "Noteikumi par zobārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-50
TA-653 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 19.februāra noteikumos Nr.68 "Izglītības programmu minimālās prasības zobārsta, farmaceita, māsas un vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai""   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-93
TA-514 
Rīkojuma projekts "Par būves – stadiona – nodošanu bez atlīdzības Viļānu novada pašvaldības īpašumā"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-532  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.jūlija rīkojumā Nr.442 "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas uzraudzības padomes sastāvu""  Kultūras ministrija  K.Gerhards (KM)    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-586  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 27.aprīļa rīkojumā Nr.200 "Par Dziesmu un deju svētku padomes sastāvu""   Kultūras ministrija  K.Gerhards (KM)    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-90
TA-587 
Rīkojuma projekts "Par XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku norises laiku"  Kultūras ministrija  K.Gerhards (KM)    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1180
TA-435 
Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā"   Veselības ministrija  R.Bergmanis (VM)    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-194
TA-636 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.janvāra noteikumos Nr.46 "Noteikumi par izdienas pensijas saņēmēja apliecību""   Veselības ministrija  R.Bergmanis (VM)    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-32
TA-499 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.312 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta konsultatīvās padomes nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-48
TA-508 
Noteikumu projekts "Par Igaunijas Finanšu ministrijas (kas rīkojas kā vadošā iestāde un revīzijas iestāde), Igaunijas Republikas un Latvijas Republikas vienošanos par sadarbības programmas "Interreg V-A Igaunija-Latvija" pārvaldību un administrēšanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-1279
TA-146 
(atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.20 Šķēdes ielā 17, Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-633  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumos Nr.73 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-123
TA-548 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumos Nr.566 "Kārtība, kādā apmāca fiziskās personas, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, un kārtība, kādā šīm personām izsniedz un anulē sertifikātus un apliecības""   Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-134
TA-546 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumos Nr.582 "Mutes un nagu sērgas likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""   Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-558  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumos Nr.557 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība lauksaimniecības nozarē""   Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-559  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumos Nr.558 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība zvejniecības un akvakultūras nozarē""   Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-84
TA-497 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Dagdas novada pašvaldības īpašumā"   Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-665  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  TA-695  (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Pušu konferences 21.sesijā pieņemtā Parīzes Nolīguma parakstīšanu Latvijas Republikas vārdā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-46
TA-367 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  D.Gulbe V.Reitere I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-693  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Juri Stinku"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  J.Stinka  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-698  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Eberhards E.Šadris D.Rancāne R.Pīpiķe J.Dilba I.Kiukucāne L.Meņģelsone L.Šulca  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-67
TA-553 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Plāna projekts "Attīstības sadarbības politikas plāns 2016.gadam"  Ārlietu ministrija  A.Ašeradens (AM)  Z.Rožkalne I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-593
TA-2905 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (2015.) Plāna projekts "Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2016.-2020.gadam"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  G.Arāja A.Kiopa  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-171
TA-604 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2012.gada 6.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.12 25.§) "Informatīvais ziņojums "Par vadlīnijām būvniecības izmaksu indeksācijai"" 7.punktā dotā uzdevuma aktualitāti"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-500  Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijai (par veselības aprūpes pieejamību bēgļiem)  Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sabiedrības veselības apakškomisija  R.Bergmanis (VM)    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
6.1.  TA-703  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības veselības ministru 2016.gada 17.-18.aprīļa neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Veselības ministrija  R.Bergmanis (VM)  K.Našeniece M.Krams  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-707  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vides un transporta ministru 2016.gada 14.-15.aprīļa neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola E.Šimiņa– Neverovska K.Našeniece M.Krams  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-680  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Eiropas Savienības vēlēšanu likuma reformu"   Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  A.Smiltēna K.Pommere K.Našeniece M.Krams  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-697  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā sākotnējā pozīcija "Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību"   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Dravniece J.Belokurova I.Tiesnieks A.Timofejeva K.Našeniece M.Krams  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-706  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanu un tirgus uzraudzību"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  E.Šimiņa-Neverovska T.Vectirāns V.Blekte K.Našeniece M.Krams  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-715  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 16.decembra Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā"  Labklājības ministrija  J.Reirs  M.Badovskis I.Elksne M.Krams K.Našeniece   Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-716  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu, un par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienība noslēgtu Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu"  Labklājības ministrija  J.Reirs  L.Āboliņa V.Boļšakova I.Elksne M.Krams K.Našeniece   Izskatīts MK un atlikts 
7.6.  TA-722  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2016.gada 18.aprīļa sanāksmei  Ārlietu ministrija  A.Ašeradens (AM)  M.Krams D.Garančs E.Severs K.Našeniece   Izskatīts MK sēdē 
7.7.  TA-723  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības aizsardzības ministru Ārlietu padomes 2016.gada 19.aprīļa sanāksmei un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdē aizsardzības ministru sastāvā izskatāmajos jautājumos  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  R.Heniņš M.Krams K.Našeniece   Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-298  Atbildes projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2016-04-03   Satversmes tiesa  U.Augulis (ZM)  S.Dumbrovska  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-663  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par Bulgārijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministra, Rumānijas Nacionālās aizsardzības ministrijas un Apvienoto spēku Eiropā augstākās virspavēlniecības štāba saprašanās memorandu par NATO Spēku integrācijas vienībām"   Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  J.Garisons  Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-681  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Berga  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
9.1.  TA-658  Progresa ziņojums "Latvijas nacionālā reformu programma "Eiropa 2020" stratēģijas īstenošanai"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  O.Barānovs J.Hermanis I.Stepiņa  Izskatīts MK sēdē 
9.2.  TA-696  Programmas projekts "Latvijas Stabilitātes programma 2016.-2019.gadam"   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  L.Kļaviņa N.Sakss G.Trupovnieks I.Vasaraudze K.Bāra I.Šņucins I.Eriņš E.Rītiņa E.Palma- Jansone, Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Valsts kontroles, Prokuratūras, Tiesībsarga biroja, Tieslietu padomes, NEPLP, SPRK, LPS, LTRK, LDDK, LBAS, Fiskālās disciplīnas padomes pārstāvji  Izskatīts MK sēdē 
X. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
10.1.  TA-598  Informatīvais ziņojums "Valsts apdraudējuma pārvarēšanas mācības "KRISTAPS 2015""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  J.Garisons  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu