Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2016.gada 10.maija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2016.gada 6.maijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2016.gada 10.maijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1120
TA-780 
Likumprojekts "Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-120
TA-585 
Likumprojekts "Grozījumi Karatiesu likumā"   Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-263
TA-754 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumos Nr.478 "Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti""   Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-132
TA-787 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 24.janvāra noteikumos Nr.74 "Latvijas civilo ekspertu dalības starptautisko organizāciju vadītajās starptautiskajās civilajās misijās konsultatīvās padomes nolikums""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-42
TA-815 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.2.pasākuma "Inovāciju motivācijas programma" īstenošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  J.Reirs (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1068
TA-753 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.499 "Noteikumi par būvinspektoriem""  Ekonomikas ministrija  J.Reirs (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1199
TA-369 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Nacionālās metroloģijas institūcijas pakalpojumu maksas noteikšanas un apstiprināšanas kārtība"  Ekonomikas ministrija  J.Reirs (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-129
TA-805 
Noteikumu projekts "Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes noteikšanas kārtība"  Finanšu ministrija  J.Dūklavs (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-824  Par Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.64 33.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumos Nr.134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu""" 5.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Finanšu ministrija  J.Dūklavs (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-676  Rīkojuma projekts "Grozījumi koncepcijā "Par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-677  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.oktobra rīkojumā Nr.619 "Par koncepciju "Par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-139
TA-839 
Likumprojekts "Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-235
TA-600 
Likumprojekts "Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta projektu pārraudzības likums"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-347
TA-221 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Administratīvā procesa likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-344
TA-799 
Likumprojekts "Grozījumi Paziņošanas likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-345
TA-800 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-346
TA-801 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-972
TA-525 
Likumprojekts "Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likums"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-41
TA-791 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumos Nr.573 "Noteikumi par personas datu apstrādes reģistrācijas iesnieguma, iesnieguma par izmaiņu izdarīšanu personas datu apstrādē un iesnieguma par personas datu apstrādes izslēgšanu no personas datu apstrādes reģistra veidlapu paraugiem""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-829  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 4.augusta noteikumos Nr.455 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā"" īstenošanai"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  A.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-1077
TA-898 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības nolīgumu par tiešo starptautisko dzelzceļa satiksmi"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-138
TA-813 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.4.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā" īstenošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  J.Reirs (EM)    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-890  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par vienreizējā sociālā pabalsta piešķiršanu Evitai Osipovai sakarā ar trīnīšu piedzimšanu"  Labklājības ministrija  J.Reirs  I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1367
TA-867 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" līdzdalības iegūšanai SIA "LDZ Cargo Loģistika""  Satiksmes ministrija  U.Augulis  E.Bērziņš A.Strakšas   Izskatīts MK un atlikts 
2.3.  VSS-1368
TA-871 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" netiešas izšķirošās ietekmes iegūšanai SIA "Rīgas vagonbūves uzņēmumā "Baltija"""  Satiksmes ministrija  U.Augulis  E.Bērziņš A.Strakšas   Izskatīts MK un atlikts 
2.4.  TA-914  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  I.Gorbunovs  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-870
TA-46 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Konceptuāls ziņojums "Par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtības uzlabošanu"  Finanšu ministrija  J.Dūklavs (FM)  D.Matulis Z.Liepiņa I.Liepa I.Bērziņa  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-1260
TA-926 
(iekļauts papildus) Konceptuāls ziņojums "Par Latvijas pievienošanos Eiropas Padomes Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu"  Labklājības ministrija  J.Reirs  L.Āboliņa V.Boļšakova J.Simanovska I.Bērziņa V.Preisa I.Bremze E.Kārkla J.Jansons  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-895  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Padomes 2011.gada 11.maija Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu ietekmi uz Latvijas Republikas normatīvo aktu sistēmu"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  I.Kačevska I.Lāce J.Simanovska I.Bremze E.Kārkla Z.Zvirgzdiņa  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-271
TA-845 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta ilgtermiņa saistību uzņemšanos Būvniecības valsts kontroles biroja dalībai Eiropas būvniecības kontroles konsorcijā (Consortium of European Building Control (CEBC))"  Ekonomikas ministrija  J.Reirs (EM)  P.Druķis R.Špade N.Elsiņa  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-740  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2015.gada 26.maija sēdes protokollēmuma Nr.26 45.§ "Likumprojekts "Par Latvijas Republikas, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Eiropā un Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štāba nolīgumu, ar kuru papildina Parīzes protokolu"" 9.punktā dotā uzdevuma izpildi"   Finanšu ministrija  J.Dūklavs (FM)  S.Āmare-Pilka I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  VSS-193
TA-766 
Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility) līdzfinansētā projekta īstenošanai"  Labklājības ministrija  J.Reirs  E.Beļskis  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
5.1.  TA-934  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2016.gada 17.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-928  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Eiropas Savienības publiskās konsultācijas par ilgtspējīgas bioenerģijas politiku pēc 2020.gada"  Ekonomikas ministrija  J.Reirs (EM)  A.Timofejeva  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-935  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 22.marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0214   Satiksmes ministrija  U.Augulis  D.Bankoviča   Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-936  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Amsterdamas paktu, ar ko izveido Eiropas Savienības Pilsētprogrammu, un Padomes secinājumiem par Eiropas Savienības Pilsētprogrammu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  R.Bremšmits  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  2016-140-s,  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijā (2015.gads)"    R.Bergmanis  J.Garisons A.Pildegovičs I.Pētersone- Godmane   

Izskatīts MK sēdē

7.2.  TA-897  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par faktisko situāciju AS "Air Baltic Corporation""  Satiksmes ministrija  U.Augulis  M.Gauss V.Jakovļevs K.Ozoliņš  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu