Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2016.gada 17.maija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2016.gada 13.maijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2016.gada 17.maijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-228
TA-938 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.389 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2.specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās" īstenošanas noteikumi""  Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1220
TA-891 
Likumprojekts "Par Protokolu, ar kuru groza Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības protokolu par Baltijas Aizsardzības koledžas un tās personāla statusu"  Aizsardzības ministrija  D.Reizniece- Ozola (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-909
TA-463 
Noteikumu projekts "Koģenerācijas staciju saražotās primārās enerģijas ietaupījuma aprēķināšanas kārtība"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-889  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumos Nr.391 "Kārtība, kādā gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā iekļauj pieprasījumus valsts vārdā sniedzamajiem galvojumiem, un galvojumu sniegšanas un uzraudzības kārtība""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-725
TA-842 
Noteikumu projekts "Patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu informācijas sistēmas noteikumi"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1216
TA-781 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veic un vada ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-154
TA-673 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rēzeknes ielā 6, Viļānos, Viļānu novadā, nodošanu Viļānu novada pašvaldības īpašumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-788  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 22.decembra rīkojumā Nr.803 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-863  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 20.augusta rīkojumā Nr.433 "Par speciālās starpdisciplinārās komisijas izveidi Valsts drošības komitejas dokumentu izpētei""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  A.Kiopa  Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-10
TA-836 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.440 "Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-9
TA-835 
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu 2016.gadam to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-299
TA-907 
Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali Kultūras ministrijas programmas 22.00.00 "Kultūras projekti un investīcijas" apakšprogrammā 22.02.00 "Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-213
TA-886 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.600 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Reģionālā attīstības fonda 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.2.pasākuma "Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-151
TA-887 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.3. pasākuma "Invaliditātes ekspertīzes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana" īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-925  Par Ministru kabineta 2015.gada 3.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.57 58.§) "Rīkojuma projekts "Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā"" 5.punktā dotā uzdevuma izpildi  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1038
TA-683 
Rīkojuma projekts "Par Dobeles novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-221
TA-738 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.septembra rīkojumā Nr.590 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2016.gada budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-164
TA-866 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanas noteikumi"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-142
TA-830 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.318 "Elektronisko izsoļu vietnes noteikumi""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-980
TA-1384 
Noteikumu projekts "Noteikumi par maksimāli pieļaujamo transtaukskābju daudzumu pārtikas produktos"  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-1179
TA-933 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1.pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2.pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi"  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-195
TA-840 
Noteikumu projekts "Brīdinājumu par ietekmi uz veselību noformēšanas un novietošanas prasības un kārtība, kādā ražotājs vai importētājs ziņo par kombinēto brīdinājumu par ietekmi uz veselību izvietošanu"  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-6
TA-757 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumos Nr.547 "Dabas parka "Sauka" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-225
TA-846 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija noteikumos Nr.447 "Noteikumi par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtību""  Zemkopības ministrija  G.Belēvičs (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-226
TA-816 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumos Nr.567 "Noteikumi par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību""  Zemkopības ministrija  G.Belēvičs (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-849  Par Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.42 3.§) "Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2016.gadam un ietvaram 2016.–2018.gadam"" 6.1.apakšpunktā atbalstītā finansējuma piešķiršanas mērķa precizēšanu  Zemkopības ministrija  G.Belēvičs (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-963  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.770 "Noteikumi par jaunsargiem apmaksājamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, to saņemšanas nosacījumiem un samaksas kārtību""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-383
TA-953 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumos Nr.158 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu" 6.1.3.1.pasākuma "Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība" īstenošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-952  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par plānoto finansējuma apjomu un iznākuma rādītājiem pašvaldībām 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās" ietvaros"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-945  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Jura Stinkas iecelšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  J.Stinka   Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-946  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 26.septembra rīkojumā Nr.478 "Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-947  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par atļauju Jurim Stinkam savienot amatus"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  J.Stinka  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1367
TA-867 
Rīkojuma projekts "Par atļauju valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" līdzdalības iegūšanai SIA "LDZ Cargo Loģistika""  Satiksmes ministrija  U.Augulis  E.Bērziņš A.Strakšas I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-1368
TA-871 
Rīkojuma projekts "Par atļauju valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" netiešas izšķirošās ietekmes iegūšanai SIA "Rīgas vagonbūves uzņēmumā "Baltija"""  Satiksmes ministrija  U.Augulis  E.Bērziņš A.Strakšas   Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-966  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Par Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un DAK EPN valstīm, no otras puses"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  M.Kreitus M.Veiķeniece I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-583  Informatīvais ziņojums "Par Nacionālo bruņoto spēku iesaisti sprādzienbīstamu priekšmetu iznīcināšanā jūrā"  Aizsardzības ministrija  D.Reizniece- Ozola (AIM)  E.Svarenieks  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-191
TA-899 
Informatīvais ziņojums "Par Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" ietvaros konstatēto neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  I.Liepa J.Citskovskis  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-923  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par valsts atbalsta nodrošināšanu juridiskās palīdzības saņemšanai tiesisko problēmu risināšanai, kas saistītas ar bērnu aprūpes tiesībām Latvijas Republikas valstspiederīgo bērnu vecākiem ārvalstīs"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-702  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts tiesībsargam (par vardarbības pret bērniem izplatību)  Tiesībsargs  J.Reirs  I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
5.1.  TA-992  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2016.gada 24.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  K.Brusbārdis  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-988  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2016.gada 20.maija sanāksmei  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  T.Rinmane  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-990  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 22.marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0213  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  G.Arāja I.Stūre  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-997  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2016.gada 23.maija sanāksmei  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  E.Trumkalns D.Garančs E.Severs  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-942  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas un Amerikas Savienoto valstu aizsardzības jomas sadarbības līgumu"  Aizsardzības ministrija  D.Reizniece- Ozola (AIM)  R.Heniņš A.Ķemme  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-920  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  Z.Grauze   Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  2016-142-k,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par kritiskās infrastruktūras drošības situāciju 2015.gadā"    R.Kozlovskis     

Izskatīts MK sēdē

8.2.  TA-994  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par prasījumu pret AS "KVV Liepājas metalurgs""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  V.Loginovs J.Pone K.Āboliņš K.Lore  Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
Skatīt protokolu