Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2016.gada 27.maijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2016.gada 31.maijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1074
TA-1006 
Noteikumu projekts "Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-206
TA-869 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Tautību klasifikatoru"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1172
TA-904 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.704 "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-280
TA-873 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.augusta rīkojumā Nr.385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-943  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.marta rīkojumā Nr.169 "Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvu""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-290
TA-2369 
(2015.) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā notiek aviācijas nelaimes gadījumā cietušo civilās aviācijas gaisa kuģu un cilvēku meklēšanas un glābšanas darbi, civilās aviācijas nelaimes gadījumu seku likvidēšana un institūciju sadarbība"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-400
TA-2371 
(2015.) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2012.gada 11.janvāra rīkojuma Nr.24 "Par Valsts rīcības plānu civilās aviācijas nelaimes gadījumu seku novēršanai" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-33
TA-937 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumos Nr.644 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošanas, pārskatu iesniegšanas un pārbaudes kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-1051  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumos Nr.653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1.pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-1049  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Rīkojuma projekts "Par projektu ideju konceptu finansējuma apjomu un sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības" ietvaros"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-851  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.695 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi" apakšpasākumā "Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-847  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecības produktu informācijas un veicināšanas programmām"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-204
TA-978 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-57
TA-875 
Noteikumu projekts "Informācijas apkopošanas un statistikas veidošanas kārtība veterināro zāļu aprites jomā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-87
TA-876 
Noteikumu projekts "Veterināro zāļu izplatīšanas un kontroles noteikumi"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-56
TA-913 
Noteikumu projekts "Veterināro zāļu marķēšanas noteikumi"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-103
TA-915 
Noteikumu projekts "Veterināro zāļu ievešanas un izvešanas kārtība"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-268
TA-883 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.jūlija noteikumos Nr.600 "Veterināro zāļu reģistrēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-55
TA-884 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 11.janvāra noteikumos Nr.35 "Kārtība, kādā izsniedzamas, apturamas, pārreģistrējamas un anulējamas speciālās atļaujas (licences) veterinārfarmaceitiskajai darbībai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-1262
TA-877 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra noteikumos Nr.1083 "Kārtība, kādā veicama samaksa par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-1069  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Ekonomikas lietu un sakaru ministrijas, Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanās dokumentu par gaisa telpas pārvaldības pasākumiem Ziemeļatlantijas līguma organizācijas gaisa telpas patrulēšanas misijas un citu Baltijas valstīs veiktu gaisa spēku darbību atbalstam"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-966  (iekļauts papildus) Par Ministru kabineta 2016.gada 17.maija protokollēmumu (prot. Nr.23 35.§) "Likumprojekts "Par Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un DAK EPN valstīm, no otras puses""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-21
TA-1067 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.1.pasākuma "Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai" īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-402
TA-1065 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par atlīdzināmām tulka izmaksām civilprocesā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-1078  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumos Nr.645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-1079  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.593 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-1014  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  R.Bergmanis (VM)    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-1016  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Veselības ministrija  R.Bergmanis (VM)    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1062  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.997 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  R.Aleksejenko G.Sniedziņš  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1048  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  S.Āmare-Pilka I.Liepa A.Leitāne-Šķēle I.Bērziņa S.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-1070  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem""   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Salmiņa D.Šodnaka I.Purviņa L.Čapkeviča  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-212
TA-854 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Salmiņa D.Šodnaka I.Lukšo  Izskatīts MK sēdē 
III. Ministru kabineta lieta
3.1.  TA-927  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai (par izdienas pensiju piešķiršanas koncepciju)  Saeimas Sociālo un darba lietu komisija  J.Reirs  I.Liepa I.Bērziņa  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  2016-TA-894, MK vēstules projekts Saeimai  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas frakcijai "Saskaņa" (par valdības pozīciju saistībā ar "Latvijas Okupācijas izpētes biedrības" pausto viedokli)  Latvijas Republikas Saeimas frakcija "Saskaņa"  Dz.Rasnačs  E.Stankevičs A.Leitāne- Šķēle   

Izskatīts MK sēdē

IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
4.1.  TA-1064  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-154/16 Latvijas dzelzceļš  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  D.Pelše G.Bambāne  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1091  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.2 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažiem digitālā satura piegādes līgumu aspektiem"   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  I.Apsīte A.Ševčuks  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1101  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2016.gada 6.jūnija sanāksmei  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  R.Šņuka  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
5.1.  TA-1045  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par grozījumiem valsts galvotā 2011.gada 24.oktobra aizdevuma līgumā Nr.11 034345 IN, kas noslēgts starp VAS "Valsts nekustamie īpašumi" un AS "Swedbank""   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Pone K.Kociņš K.Āboliņš  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-1087  Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2017., 2018. un 2019.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" izstrādes procesā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Plūme T.Trubača A.Baumanis D.Gulbe J.Šints I.Liepa I.Bērziņa M.Kosareva E.Turka E.Beļskis B.Vīlipa E.Palma- Jansone I.Dreģe I.Bērziņa, Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Valsts kontroles, Prokuratūras, Tiesībsarga biroja, Tieslietu padomes, NEPLP, SPRK, LPS, LTRK, LDDK, LBAS, Fiskālās disciplīnas padomes pārstāvji  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-1082  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Hiponia""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  J.Stinka K.Lore V.Loginovs A.Pildegovičs I.Pētersone- Godmane K.Āboliņš A.Rencis  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-961  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrību "Reverta""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  V.Loginovs A.Pildegovičs I.Pētersone- Godmane K.Āboliņš S.Deglava R.Amtmane G.Sloka  Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
7.3.  2016-161-s,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus)    Dz.Rasnačs     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu