Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2016.gada 21.jūnija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2016.gada 16.jūnijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2016.gada 21.jūnijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-442
TA-1250 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.928 "Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi""  Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-1237  Likumprojekts "Par Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Austrumāfrikas valstu kopienas partnervalstīm, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1264
TA-932 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-199
TA-1129 
Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1069
TA-672 
(atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa Nr.11 Kastrānes ielā 3, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-114
TA-1131 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā publicē informāciju par sniegto komercdarbības atbalstu un piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-302
TA-1118 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta noteikumos Nr.568 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Rudzīte J.Gaiķis  Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-156
TA-1159 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.225 "Noteikumi par Iedzīvotāju reģistra pirmuzskaites veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas kārtību""  Iekšlietu ministrija  J.Reirs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-159
TA-1202 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1194 "Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību""  Iekšlietu ministrija  J.Reirs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-236
TA-950 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Iekšlietu ministrijas valdījumā"  Iekšlietu ministrija  J.Reirs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-1178  Par Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.27 39.§) "Informatīvais ziņojums "Par pašvaldību iesaistīšanu ceļu satiksmes uzraudzībā un tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) uzstādīšanā"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Iekšlietu ministrija  J.Reirs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1242
TA-964 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā bērnu ievieto sociālās korekcijas izglītības iestādē"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-62
TA-796 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"  Tieslietu ministrija  K.Gerhards (TM)    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-61
TA-817 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"  Tieslietu ministrija  K.Gerhards (TM)    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-60
TA-823 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""  Tieslietu ministrija  K.Gerhards (TM)    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-124
TA-1035 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 21.jūlija noteikumos Nr.805 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapas paraugu""  Tieslietu ministrija  K.Gerhards (TM)    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-1235  Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 04.01.00 "Ieslodzījumu vietas""  Tieslietu ministrija  K.Gerhards (TM)    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-1210  Par Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 37.§) "Informatīvais ziņojums "Par ar tiesu varu tieši saistīto profesiju – zvērinātu advokātu, zvērinātu notāru, zvērinātu tiesu izpildītāju un maksātnespējas procesa administratoru – kvalifikācijas un turpmākas eksaminācijas prasībām"" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Tieslietu ministrija  K.Gerhards (TM)    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-161
TA-973 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.122 "Kārtība, kādā izsniedz, anulē vai uz laiku aptur Eiropas Kopienas atļaujas, Eiropas Kopienas atļauju kopijas un autovadītāja atestātus starptautiskajiem komercpārvadājumiem ar autotransportu Eiropas Savienības teritorijā""  Satiksmes ministrija  J.Dūklavs (SAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-1212  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā noformējams administratīvā pārkāpuma protokols - lēmums par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu"  Satiksmes ministrija  J.Dūklavs (SAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-1295
TA-1022 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1294 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-1207  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-1184  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-1182  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-1353
TA-1076 
Noteikumu projekts "Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-1352
TA-848 
Noteikumu projekts "Meža inventarizācijas veicēju sertifikācijas un sertificēto personu darbības uzraudzības kārtība"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-1351
TA-850 
Noteikumu projekts "Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-1189
TA-918 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumos Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-371
TA-1023 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-319
TA-1050 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.novembra noteikumos Nr.623 "Pārtikas kazeīnu un kazeinātu kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-400
TA-1164 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1204 "Dzīvnieku un no tiem iegūto produktu aprites kārtība, kas nav regulēta Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos par bioloģisko lauksaimniecību""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  TA-1166  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.458 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-411
TA-1252 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  VSS-310
TA-1238 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" īstenošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  VSS-162
TA-1172 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" 6.2.1.2.pasākuma "Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve" īstenošanas noteikumi"  Satiksmes ministrija  J.Dūklavs (SAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  VSS-158
TA-1203 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem""  Iekšlietu ministrija  J.Reirs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  VSS-224
TA-1104 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK un atlikts 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1220  Par Ventspils augstskolas rektora vietas izpildītāja iecelšanu  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  A.Kiopa G.Rēvalde D.Štefenberga K.Krēsliņš E.Martinsons R.Kārkliņš M.Adamane M.Belova L.Treimane J.Zīvarts E.Ratnieks A.Drozde G.Arāja  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-248
TA-1211 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pirkšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  E.Martinsons E.Papule M.Adamane R.Kārkliņš G.Arāja  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1231
TA-855 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Publisko iepirkumu likums"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  O.Geitus- Eitvina I.Liepa I.Bērziņa L.Batalauska R.Krūgaļaužs K.Pļaviņa B.Fromane L.Neilande D.Dzilna B.Liepiņa A.Aļošina L.Meņģelsone J.Vjakse  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-1143  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 31.marta noteikumos Nr.153 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos""  Satiksmes ministrija  J.Dūklavs (SAM) P.Vilks  T.Vectirāns I.Brice K.Godiņš I.Ošenieks A.Novikova P.Salkazanovs N.Bergs M.Prikulis  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-1251  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora pienākumu izpildītāju"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-386
TA-1156 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Iekšlietu ministrijas būvju ugunsaizsardzības sistēmu ierīkošanai nepieciešamo papildu finansējumu"  Iekšlietu ministrija  J.Reirs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-1355
TA-1157 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumu sniegšanu par turpmāko rīcību saistībā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1258  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas 2.fāzes Latvijas novērtējuma ziņojumu, tajā izteiktajām rekomendācijām un to izpildes nodrošināšanu"  Tieslietu ministrija  K.Gerhards (TM)  L.Medina I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-1246  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par situāciju piena, cūkgaļas un zivsaimniecības nozarē Latvijā saistībā ar nelabvēlīgiem tirgus apstākļiem"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  R.P.Krieviņa D.Freimane  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
4.1.  TA-1263  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par ES kopējās nostājas projektiem pievienošanās sarunu ar Serbiju 23.sadaļā Tiesu vara un pamattiesības un 24.sadaļā Tieslietas, brīvība un drošība  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  G.Dailidenaite  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1271  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 28.aprīļa argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/0159   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  I.Liepa A.Dravniece  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1273  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 28.aprīļa argumentēto paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/2231  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola R.Vesere   Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-1274  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 28.aprīļa formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/2022  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola R.Vesere   Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-1284  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2016.gada 24.jūnija sanāksmei  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  K.Brusbārdis  Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-1285  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2016.gada 27.-28.jūnija sanāksmei  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
5.1.  TA-1113  Informatīvais ziņojums "Par galvojumu portfeļa kvalitāti 2015.gadā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  K.Āboliņš J.Pone J.Rozenbergs  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1351  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (2013.) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420393413   Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  K.Gerhards  O.Paipala  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
6.1.  TA-993  Informatīvais ziņojums "Par projekta "Par izlūkošanas, gaisa telpas novērošanas un pretgaisa aizsardzības spējām" īstenošanas gaitu"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  J.Kiukucāns E.Slišāns I.Skujiņš A.Pildegovičs J.Garisons I.Pētersone- Godmane  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  2016-184-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Balajevs pret Latviju"    E.Rinkēvičs  K.Līce A.Pildegovičs I.Pētersone- Godmane   

Izskatīts MK sēdē

6.3.  2016-185-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Sharma pret Latviju"    E.Rinkēvičs  K.Līce A.Pildegovičs I.Pētersone- Godmane   

Izskatīts MK sēdē

6.4.  2016-199-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Šantare un Labazņikovs pret Latviju"    E.Rinkēvičs  K.Līce A.Pildegovičs I.Pētersone- Godmane   

Izskatīts MK sēdē

6.5.  2016-59-s (2015),    E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu