Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2016.gada 9.augusta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - zemkopības ministrs
Jānis Dūklavs
Rīgā, 2016.gada 4.augustā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2016.gada 9.augustā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Ministru kabineta lieta
0.1.  TA-1610  (iekļauts papildus) Par Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.38 49.§) "Informatīvais ziņojums "Par iespējām palielināt ieņēmumus""  Finanšu ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-489
TA-1527 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Rīkojuma projekts "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnēs 2015.- 2020.gadam"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  M.Kučinskis    Izskatīts MK un atlikts 
1.2.  VSS-355
TA-1521 
Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā"  Aizsardzības ministrija  J.Reirs (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-354
TA-1522 
Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā"  Aizsardzības ministrija  J.Reirs (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-408
TA-1369 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumos Nr.1032 "Ārlietu ministrijas konsulāro maksas pakalpojumu cenrādis""  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (AM)    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-407
TA-1370 
Noteikumu projekts "Noteikumi par konsulāro pakalpojumu valsts nodevu par notariālo darbību izpildi, ko veic konsulārās amatpersonas ārvalstīs"  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (AM)    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-403
TA-1371 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.283 "Noteikumi par notariālo funkciju veikšanu Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās""  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (AM)    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-1578  Rīkojuma projekts "Par Rīgas konferencei un citu pasākumu organizēšanai piešķirtā finansējuma izmantošanu"  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (AM)    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-387
TA-1264 
Likumprojekts "Par Otro Protokolu, ar kuru groza Latvijas Republikas valdības un Singapūras Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-472
TA-1520 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.302 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem""   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-443
TA-1386 
Likumprojeks "Grozījumi Apsardzes darbības likumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-445
TA-1512 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.676 "Vīzu noteikumi""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-176
TA-1502 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumos Nr.63 "Licenču un sertifikātu reģistra noteikumi""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-177
TA-1464 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.131 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1312
TA-1528 
Noteikumu projekts "Noteikumi par administratīvā pārkāpuma protokola veidlapu paraugiem un to izgatavošanas un izmantošanas kārtību"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-128
TA-1515 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes elektronisko dokumentu arhīvu"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-292
TA-1414 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ķīšezera ielā 27A, Rīgā, nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-222
TA-1321 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  V.Bajārs D.Bankoviča  Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-761
TA-1099 
Likumprojekts "Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-757
TA-1093 
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-758
TA-1094 
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-756
TA-1092 
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-760
TA-1096 
Likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-759
TA-1095 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-762
TA-1097 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-763
TA-1098 
Likumprojekts "Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-577
TA-1556 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 15.septembra noteikumos Nr.526 "Kārtība, kādā sniedzami ziņojumi par konstatētajām neatbilstībām Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu finansēto projektu ieviešanā un atgūstams programmas finansējums""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  U.Augulis (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-47
TA-1365 
Rīkojuma projekts "Par palīgēku būvniecību meža laucēs nekustamajā īpašumā "Trimpas", Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  U.Augulis (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-343
TA-1649 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  A.Zeps L.Ribickis P.Krīgers B.Kņigins A.Kiopa  Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-1636  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumos Nr.102 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4.pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-520
TA-1645 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās" projektu iesniegumu otrās un trešās atlases kārtas īstenošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  U.Augulis (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  TA-1644  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumos Nr.71 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās" projektu iesniegumu pirmās atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  U.Augulis (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-249
TA-1541 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  J.Stinka R.Aleksejenko E.Martinsons S.Pole A.Leitāne-Šķēle B.Kņigins Dz.Kauliņš  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1288  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Par sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola""   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  E.Papule E.Martinsons A.Birznieks R.Kārkliņš  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-1646  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai Rail Baltica"   Satiksmes ministrija  U.Augulis  D.Merirands M.Riekstiņš A.Driksna D.Doļģe A.Skrastiņš N.Balgailis D.Straubergs J.Cīrulis V.Ieviņa R.Vesere  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-1647  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecības paredzētās darbības akceptu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  D.Merirands M.Riekstiņš A.Driksna D.Doļģe A.Skrastiņš N.Balgalis D.Straubergs J.Cīrulis V.Ieviņa R.Vesere  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-1668  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ingas Koļegovas pārcelšanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  I.Koļegova  Izskatīts MK un atlikts 
2.6.  TA-1677  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" atbrīvošanu no valsts nodevas maksāšanas par ziņu saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  V.Makaris K.Stone  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  TA-1180  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Konceptuāls ziņojums "Fizisko personu reģistra konceptuāls ziņojums"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  A.Leitāne-Šķēle  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-1513  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanu 2015.gadā"   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  I.Builis  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-1270
TA-231 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par sadarbības rezultātiem ar pašvaldībām par atskurbināšanas pakalpojuma sniegšanu, par pašvaldību praksi minētā pakalpojuma sniegšanā un priekšlikumiem turpmākai rīcībai šajā jomā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  U.Augulis (VARAM)  A.Šults  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1487  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Valsts budžeta finansējuma novirzīšanas bezmaksas interneta un datoru izmantošanai pašvaldību publiskajās bibliotēkās aktualitāte un turpmākā rīcība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  U.Augulis (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-1405  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (par iespējamajiem grozījumiem Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā)  Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1420  (saņemts priekšlikums jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt) Atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (par situāciju farmācijas nozarē)  Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija  A.Čakša    Izskatīts MK un atlikts 
5.3.  TA-1267  Informatīvais ziņojums "Par VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" A korpusa otrās kārtas attīstību" un atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai un Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par P.Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa otrās kārtas būvniecību)  Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija  A.Čakša  D.Rancāne T.Trubača K.Ketners A.Biruma G.Cīrulis A.Ērglis J.Blaževičs  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-1325  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Viedokļa projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2016-06-01   Satversmes tiesa  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-1665  Informatīvais ziņojums "Par ministriju jaunajām politikas iniciatīvām un optimizācijas pasākumiem 2017., 2018. un 2019.gadam"   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Plūme T.Trubača A.Baumanis D.Gulbe J.Šints J.Platais D.Ķezbere D.Mjartāns I.Belte I.Priede A.Pauliņš K.Zariņa Dz.Tripane A.Vanaga B.Kņigins L.Oliņa I.Aleksandroviča B.Vīlipa I.Freiberga A.Laviņš L.Pauliņa I.Bule U.Čuma-Zvirbulis L.Kļaviņa A.Cimdars E.Rītiņa P.Leiškalns Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Valsts kontroles, Prokuratūras, Tiesībsarga biroja, Tieslietu padomes, NEPLP, SPRK, LPS, LTRK, LDDK, LBAS, Fiskālās disciplīnas padomes pārstāvji  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1494  Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Iekšlietu ministrijas pasākumiem 2016.gadā un bāzes izdevumu pārdali"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  J.Platais A.Vanaga A.Laviņš L.Pauliņa A.Cimdars P.Leiškalns  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-1669  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par iespējām palielināt ieņēmumus"   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  I.Šņucins S.Āmare-Pilka J.Salmiņa K.Bāra A.Birums E.Zarakovskis D.Robežniece L.Oliņa I.Aleksandroviča B.Vīlipa A.Orehova L.Leite D.Kļuškina A.Laviņš L.Pauliņa I.Bule U.Čuma-Zvirbulis R.Vesere K.Zariņa A.Cimdars E.Rītiņa P.Leiškalns J.Platais  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-1334  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  A.Pildegovičs   Izskatīts MK sēdē 
8.2.  2016-59-s (2015.),    R.Kozlovskis (AM)     

Atlikts

Skatīt protokolu