Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2016.gada 11.augustā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2016.gada 16.augustā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
0.1.  VSS-678
TA-1638 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumos Nr.7 "Noteikumi par laulības šķiršanas apliecības paraugu""  Tieslietu ministrija  D.Melbārde (TM)    Izskatīts MK sēdē 
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-488
TA-1560 
Noteikumu projekts "Noteikumi par informāciju, kas iekļaujama ziņojumā, kuru Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs sniedz Ministru kabinetam un Saeimai"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-1687  Rīkojuma projekts "Par atklāta konkursa uz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amatu izsludināšanu"  Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-489
TA-1527 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūlija rīkojumā Nr.393 "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnēm 2015.-2020.gadam""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  M.Kučinskis  A.Strīķeris A.Skraučs I.Jurča  Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-603
TA-1581 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.novembra noteikumos Nr.780 "Noteikumi par kārtību, kādā izmaksājama kompensācija uz militārajām mācībām iesauktajiem rezerves karavīriem, un kompensācijas apmēru""  Aizsardzības ministrija  K.Šadurskis (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-462
TA-1639 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.239 "Noteikumi par Latvijas Republikas dienesta pasi""  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (AM)    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-1495  Rīkojuma projekts "Par Latvijas-Krievijas starpvaldību komisiju"  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (AM)    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-1176  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Turkmenistānas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-1597  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos"   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-1598  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas un Tadžikistānas Apvienotajā komitejā"   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-1600  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Armēnijas Republikas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, Zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos"   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-589
TA-1568 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.518 "Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-1453  Rīkojuma projekts ''Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 12.maija rīkojumā Nr.254 ''Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-530
TA-1561 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.novembra noteikumos Nr.1354 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-590
TA-1593 
Rīkojuma projekts "Par atļauju izbeigt līdzdalību un uzsākt reorganizāciju"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-1623  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-1625  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-657
TA-1566 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.871 "Obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu uzskaites kārtība""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-1650  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Zinātnes padomes sastāvu"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-606
TA-1622 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.829 "Noteikumi par dienas centru, grupu māju (dzīvokļu) un pusceļa māju izveidošanas un uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-574
TA-1592 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 18.decembra noteikumos Nr.533 "Noteikumi par pavadzīmes aizpildīšanas kārtību dzelzceļa kravu pārvadājumos""   Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-428
TA-1641 
Noteikumu projekts "Dzelzceļa pārvadātāju licencēšanas noteikumi"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-469
TA-1428 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības koncepcijā 2013.–2020.gadam"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-1429  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 7.decembra rīkojumā Nr.589 "Par Nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības koncepciju 2013.–2020. gadam""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-163
TA-1571 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija noteikumos Nr.364 "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieku mantu""  Tieslietu ministrija  D.Melbārde (TM)    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-297
TA-1616 
Likumprojekts "Grozījums Reklāmas likumā"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-298
TA-1614 
Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-1379  Par Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.45 41.§) "Informatīvais ziņojums "Par 10 000 000 latu ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca" pamatkapitālā"" 5.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-1617  Par Ministru kabineta 2016.gada 2.februāra sēdes protokola (prot. Nr.5 21.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumos Nr.172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-95
TA-1410 
Noteikumu projekts "Noteikumi par minimālajām prasībām, kas iekļaujamas darba uzdevumā, pašvaldībai izraugoties sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, un atkritumu apsaimniekošanas līgumu būtiskie nosacījumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-96
TA-1588 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumos Nr.696 "Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-438
TA-1553 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumos Nr.518 "Augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas noteikumi""   Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-437
TA-1569 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumos Nr.140 "Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums""   Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  TA-1570  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 4.novembra noteikumos Nr.921 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju grupu atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju grupām""  Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  VSS-684
TA-1603 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumos Nr.251 "Kārtība, kādā aitu sugas dzīvniekiem veic slimības Maedi-Visna uzraudzību, kontroli un apkarošanu""   Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  VSS-686
TA-1604 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumos Nr.988 "Kārtība, kādā veic brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumus aitām un kazām""  Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  VSS-685
TA-1605 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.63 "Kārtība, kādā veic brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumus cūkām""  Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  VSS-688
TA-1606 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.809 "Amerikas peru puves uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība""   Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  VSS-687
TA-1607 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.881 "Kārtība, kādā veic brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumus govīm""  Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  TA-1657  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.437 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Tirdzniecības pasākumi"""  Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.40.  VSS-580
TA-1701 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.41.  VSS-595
TA-1619 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Daugavas stadiona teritorijai"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.42.  TA-1690  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 24.septembra rīkojumā Nr.575 "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis" pārveides par valsts aģentūru "Latvijas Vēstnesis" uzsākšanu""  Tieslietu ministrija  D.Melbārde (TM)    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1667  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Solvitas Zvidriņas pārcelšanu"  Tieslietu ministrija  D.Melbārde (TM)  S.Zvidriņa  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1640  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.augusta rīkojumā Nr.433 "Par speciālās starpdisciplinārās komisijas izveidi Valsts drošības komitejas dokumentu izpētei""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  A.Kiopa E.Eglāja-Kristsone I.Poikāns G.Zelmenis A.Leitāne-Šķēle  Izskatīts MK un atlikts 
2.3.  TA-1656  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Afganistānai"  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (AM)  A.Pildegovičs D.Drēziņš T.Trubača  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-1689  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-1533  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ģenerālprokuratūra  D.Melbārde (TM)  A.Remesovs  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-1579  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu uz 2016.gada 1.jūliju"   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Eberhards D.Rancāne E.Šadris A.Leitāne-Šķēle   Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-416
TA-1629 
(jautājums tiks skatīts ar valsts budžeta likumprojektu saistīto jautājumu sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par ārējās robežas infrastruktūras nekustamā īpašuma objektu un robežapsardzībā izmantojamo kuģošanas līdzekļu atbalsta bāzes tehniskā stāvokļa uzlabošanai nepieciešamo papildu finansējumu"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1459  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 36.§) 10.punkta pārskatīšanu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  I.Aleksandroviča D.Rancāne  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-1686  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par valstij dividendēs izmaksājamo akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija", valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" un valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" peļņas daļu par 2015.gadu" un rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija", valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" un valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" peļņas daļu par 2015.gadu"  Pārresoru koordinācijas centrs  M.Kučinskis  V.Vesperis I.Paeglītis J.Golubevs D.Tauriņš  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-1420  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (par situāciju farmācijas nozarē)  Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1708  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu" īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  S.Šmīdlere T.Juhna A.Zeps B.Kņigins  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  VSS-527
TA-1715 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4.pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana Viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  S.Šmīdlere A.Kiopa G.Vilnītis K.Klauss J.Šnakšis T.Juhna A.Zeps B.Kņigins P.Liniņš T.Baumanis A.Siliņš A.Šternbergs I.Muižnieks I.Kiukucāne  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  VSS-335
TA-1714 
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par pētniecības un inovācijas infrastruktūras un pētnieciskās darbības koncentrācijas teritoriālo kartējumu"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  S.Šmīdlere A.Kiopa I.Kiukucāne  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (I)
5.1.  TA-1587  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  I.Gorbunovs  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
6.1.  2016-59-s (2015.),    R.Kozlovskis (AM)     

Izskatīts MK sēdē

VII. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-1722  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2017.gadam un ietvaram 2017.–2019.gadam"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Plūme T.Trubača A.Baumanis D.Gulbe J.Šints E.Ķīlis V.Burkāns B.Traidase I.Bule B.Vīlipa A.Vanaga L.Kļaviņa I.Šņucins M.Kosareva K.Bāra K.Zariņa E.Rītiņa I.Jurča G.Kuļikovskis E.Palma-Jansone I.Luste Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Valsts kontroles, Prokuratūras, Tiesībsarga biroja, Tieslietu padomes, NEPLP, SPRK, LPS, LTRK, LDDK, LBAS, Fiskālās disciplīnas padomes, Centrālās vēlēšanu komisijas pārstāvji  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  VSS-564
TA-1627 
Noteikumu projekts "Noteikumi par uzturēšanas normām, higiēnas un pirmās nepieciešamības preču apjomu Valsts robežsardzes patvēruma meklētāju izmitināšanas telpās izmitinātajam patvēruma meklētājam un Valsts robežsardzes izmitināšanas centrā ievietotajam ārzemniekam"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  V.Burkāns A.Vanaga K.Zariņa E.Rītiņa G.Kuļikovskis E.Palma-Jansone   Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-1672  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai""""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  V.Burkāns A.Vanaga K.Zariņa E.Rītiņa G.Kuļikovskis E.Palma-Jansone   Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-1662  (jautājuma izskatīšana uz divām nedēļām atlikta) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 13.februāra rīkojumā Nr.70 "Par finansējuma piešķiršanu ēku Miera ielā 58A, Rīgā, būvniecības, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai""  Kultūras ministrija  D.Melbārde  V.Burkāns U.Kiršteins I.Bule M.Tols L.Kokorēviča A.Vanaga K.Zariņa E.Rītiņa G.Kuļikovskis E.Palma-Jansone   Izskatīts MK un atlikts 
7.5.  TA-1643  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par neatliekami risināmo situāciju ieslodzījuma vietās sabiedrības drošības nodrošināšanai"  Tieslietu ministrija  D.Melbārde (TM)  L.Medina I.Spure V.Burkāns A.Vanaga K.Zariņa E.Rītiņa G.Kuļikovskis E.Palma-Jansone   Izskatīts MK sēdē 
7.6.  VSS-476
TA-1613 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.38 "Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība""  Veselības ministrija  A.Čakša  V.Burkāns A.Vanaga K.Zariņa E.Rītiņa G.Kuļikovskis E.Palma-Jansone   Izskatīts MK sēdē 
7.7.  TA-1691  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 8.jūlija rīkojumā Nr.307 "Par finansējuma piešķiršanu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa Latviešu strēlnieku laukumā, Rīgā, izveides izdevumu segšanai""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  U.Kiršteins L.Kokorēviča I.Bule A.Vanaga K.Zariņa E.Rītiņa G.Kuļikovskis E.Palma-Jansone   Izskatīts MK sēdē 
7.8.  TA-1693  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 1.augusta rīkojumā Nr.361 "Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  U.Kiršteins L.Kokorēviča I.Bule A.Vanaga K.Zariņa E.Rītiņa G.Kuļikovskis E.Palma-Jansone   Izskatīts MK sēdē 
7.9.  TA-1694  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 3.novembra rīkojumā Nr.625 "Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Priekšpils un Austrumu piebūves projekta izdevumu segšanai""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  U.Kiršteins L.Kokorēviča I.Bule L.Kokorēviča A.Vanaga K.Zariņa E.Rītiņa G.Puķītis G.Kuļikovskis E.Palma-Jansone   Izskatīts MK sēdē 
7.10.  TA-1661  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par projekta "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas" sagatavošanas progresu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  I.Aleksandroviča A.Vanaga D.Rancāne S.Lāma B.Kņigins K.Zariņa E.Rītiņa G.Kuļikovskis E.Palma-Jansone   Izskatīts MK un atlikts 
7.11.  TA-1717  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalību un dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM GEORGIA)"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  A.Vanaga K.Zariņa E.Rītiņa G.Kuļikovskis E.Palma-Jansone   Izskatīts MK sēdē 
7.12.  TA-1719  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par finansējuma pārdali muitas un robežas kontroles punktu darbības nodrošināšanai un attīstībai"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Vanaga I.Bule K.Zariņa E.Rītiņa G.Kuļikovskis E.Palma-Jansone   Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu