Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2016.gada 6.septembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2016.gada  1.septembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2016.gada 6.septembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-615
TA-1858 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2.specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide un sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās" 3.4.2.2.pasākuma "Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiska regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā" īstenošanas noteikumi"  Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-538
TA-1802 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē" īstenošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  K.Šadurskis (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-598
TA-1728 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Mellužu prospektā 31, Jūrmalā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  K.Šadurskis (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-537
TA-1734 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  K.Šadurskis (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-592
TA-1676 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Ārlavas pagastā, Talsu novadā, privatizāciju"  Ekonomikas ministrija  K.Šadurskis (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-459
TA-1537 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-601
TA-1654 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-521
TA-1699 
Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-98
TA-1653 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Drošības policija nodrošina aizsargājamo amatpersonu aizsardzību (apsardzi)"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-1773  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-655
TA-1565 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.89 "Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-1782  Rīkojuma projekts "Par publiska nodibinājuma "Valsts kultūrkapitāla fonds" padomi"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-1808  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra rīkojumā Nr.130 "Par konceptuālo ziņojumu "Par Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" ieviešanu""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-691
TA-1666 
Rīkojuma projekts "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2017.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-622
TA-1774 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā komersants paziņo par elektronisko cigarešu un elektronisko cigarešu uzpildes flakonu tirdzniecības uzsākšanu"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-541
TA-1832 
(jautājums tiks izskatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtība"  Veselības ministrija  A.Čakša  M.Petroviča S.Vaska-Epnere  Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-1787  Par Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.26 39.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2017., 2018. un 2019.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" izstrādes procesā"" 6.27.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-519
TA-1489 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-576
TA-1525 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.242 "Noteikumi par transportlīdzekļu sastāvdaļām un materiāliem, kuri drīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-1250
TA-1754 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Ķemeru nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-340
TA-1671 
Noteikumu projekts "Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-135
TA-1659 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumos Nr.421 "Medību noteikumi""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-1833  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.605 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-1865  (iekļauts papildus) Par Ministru kabineta 2016.gada 1.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.10 50.§) "Informatīvais ziņojums "Par vienoto atlīdzības sistēmu valsts pārvaldē" (atbilde Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai)" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-1867  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.692 "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru un darbinieku prasījumu garantiju fondā ieskaitāmās nodevas daļu 2016.gadā""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1770  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā"  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)  A.Zitcere G.Dirveika G.Romeiko K.Zariņa I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1662  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 13.februāra rīkojumā Nr.70 "Par finansējuma piešķiršanu ēku Miera ielā 58A, Rīgā, būvniecības, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai""  Kultūras ministrija  D.Melbārde  I.Liepa   Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  TA-1820  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Konceptuāls ziņojums "Kompleksi pasākumi elektroenerģijas tirgus attīstībai"  Ekonomikas ministrija  K.Šadurskis (EM)  J.Patmalnieks Dz.Kauliņš R.Meijers I.Iļjina A.Brutāns L.Jākobsons U.Biķis M.Gruzniņš R.Irklis R.Šņuka I.Dzenīte D.Berkolde M.Indriksons J.Irbe K.Stepanovs I.Olafsone P.Leiškalns T.Trubača K.Zariņa  Izskatīts MK un atlikts 
3.2.  VSS-309
TA-1681 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Konceptuāls ziņojums "Aktīvās novecošanās stratēģija ilgākam un labākam darba mūžam Latvijā"  Labklājības ministrija  U.Augulis (LM)  I.Olafsone P.Leiškalns  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-594
TA-1648 
(atbalstīts MKK) Pamatnostādņu projekts "Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnes 2016.-2020.gadam un to īstenošanas plāns"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  J.Jurkāns K.Zariņa I.Liepa I.Olafsone P.Leiškalns  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-640
TA-1769 
(saņemts Aizsardzības ministrijas priekšlikums jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt) Informatīvais ziņojums "Par aizsardzības nozares sadarbības stiprināšanu ar Latvijas aizsardzības un drošības industriju"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK un atlikts 
4.2.  VSS-424
TA-1819 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību Baltijas jūrā nogremdēto ķīmisko ieroču jautājumā"  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)  M.Pundors K.Zviedre  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-2942  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (2015.) Informatīvais ziņojums "Par pasākumu plānu par Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumu Nr.438 "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi" saskaņošanas procesā Latvijas Pašvaldību savienības iebildumos norādīto problēmu atrisināšanu pēc būtības"  Ekonomikas ministrija  K.Šadurskis (EM)  E.Valantis A.Jankovskis  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  VSS-572
TA-1804 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" līdzfinansētā projekta "Pieredzes apmaiņas vizītes starp Baltijas-Ziemeļvalstu likumdošanas un standartizācijas iestādēm, lai iegūtu zināšanas, prasmes un pieredzi" īstenošanai"  Ekonomikas ministrija  K.Šadurskis (EM)  P.Druķis   Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-1727  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.55 19.§) "Protokollēmuma projekts "Par Valsts kontroles revīzijas lietā Nr.5.1-2-17/2012 konstatēto problēmu novēršanu"" 1.punktā dotā uzdevuma izpildi"  Ekonomikas ministrija  K.Šadurskis (EM)  I.Apsīte  Izskatīts MK sēdē 
4.6.  VSS-1283
TA-1367 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Pasažieru pārvadājumu ar taksometriem jomas tiesiskais regulējums un priekšlikumi tās pilnveidošanai"   Satiksmes ministrija  U.Augulis  T.Vectirāns I.Ošenieks K.Godiņš  Izskatīts MK un atlikts 
4.7.  TA-1841  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu" un rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" peļņas daļu"  Pārresoru koordinācijas centrs  M.Kučinskis  P.Vilks I.Apsīte K.Paupe  Izskatīts MK un atlikts 
4.8.  TA-1863  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par jaunu eksporta tirgu apgūšanas procesu pārtikas nozarē"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  N.Staņēvičs L.Mežgaile P.Liniņš I.Šure J.Šolks I.Mežiniece- Briede  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
5.1.  TA-1870  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības attīstības sadarbības ministru neformālajā 2016.gada 12.septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem   Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)  Z.Rožkalne R.Trokša  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1878  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2016.gada 11.-13.septembra sanāksmē izskatāmo jautājumu  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-1876  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulas (ES) Nr.531/2012 noteikumus par viesabonēšanas vairumtirgiem"   Satiksmes ministrija  U.Augulis  V.Bajārs  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1893  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Euro grupas 2016.gada 9.septembra un neformālajā Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2016.gada 9.-10.septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)  L.Kļaviņa I.Liepa   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-1838  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Baltijas Inovācijas fondu un tā ieviešanas progresu"  Ekonomikas ministrija  K.Šadurskis (EM)    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1989  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (2015.) Paskaidrojuma projekts par pretapelācijas sūdzību Rīgas apgabaltiesai civillietā Nr.CA-3179/21  Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa  M.Kučinskis (FM)  A.Zitcere  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-1886  Informatīvais ziņojums "Par Ministru prezidenta 2016.gada 27.jūnija rīkojuma Nr.211 "Par darba grupu" 2.punkta izpildi un par Latvijas valstij pieteiktajiem investīciju strīdiem"  Ministru prezidents  M.Kučinskis  I.Dubava N.Lizinska G.Kuple J.Pone A.Vanaga I.Pētersone- Godmane  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  VSS-412
TA-1341 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par biedrībai un nodibinājumam piederošajām ēkām vai inženierbūvēm, kas netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli""  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)  A.Vanaga I.Pētersone- Godmane  Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-1837  Dienesta vajadzībām  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
8.4.  2016-272-k,  (iekļauts papildus) Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "O.G. (nr.2) pret Latviju"    R.Kozlovskis (ĀM)  K.Līce A.Vanaga I.Pētersone- Godmane   

Izskatīts MK sēdē

8.5.  2016-273-k,  (iekļauts papildus) Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielās palātas spriedumu lietā "Jeronovičs pret Latviju"    R.Kozlovskis (ĀM)  K.Līce A.Vanaga I.Pētersone- Godmane   

Izskatīts MK sēdē

8.6.  SAN-1426
 
Par Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija sēdes protokollēmuma (Nr.30 45.§) "Informatīvais ziņojums "Par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas 2.fāzes Latvijas novērtējuma ziņojumu, tajā izteiktajām rekomendācijām un to izpildes nodrošināšanu"" 3.punktā Valsts kancelejai dotā uzdevuma izpildi  Valsts kanceleja  M.Krieviņš     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu