Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2016.gada 4.oktobra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2016.gada  29.septembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2016.gada 4.oktobrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-356
TA-2090 
Rīkojuma projekts "Par programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" līdzekļu izlietojumu"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-727
TA-1923 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas teritorijā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-409
TA-1941 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 25.septembra noteikumos Nr.645 "Noteikumi par Nacionālo stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu sarakstu""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-2074  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumos Nr.678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2.pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-188
TA-1842 
Noteikumu projekts "Prasības biometāna, kā arī gāzveida stāvoklī pārvērstas sašķidrinātās dabasgāzes ievadīšanai un transportēšanai dabasgāzes pārvades un sadales sistēmā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-2020  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 12.maija rīkojumā Nr.254 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-287
TA-1951 
Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Rucavas novada Rucavas pagastā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-600
TA-1890 
Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves darbu licencēšanas komisiju"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-460
TA-2057 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-461
TA-1983 
Likumprojekts "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-596
TA-1892 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 26.maija noteikumos Nr.259 "Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-609
TA-1913 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 24.maija noteikumos Nr.351 "Noteikumi par vispārējās aprūpes māsas izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-672
TA-1914 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.marta noteikumos Nr.149 "Noteikumi par vecmātes izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1173
TA-1295 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošajiem valsts nekustamajiem īpašumiem Lūznavā"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-1830  Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma "Lūznavas profesionālā vidusskola" Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-1798  Par Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.40 44.§) "Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, rekonstrukcijas, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai"" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-455
TA-1901 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.jūlija noteikumos Nr.458 "Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju – licencēšanas un uzraudzības kārtība""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-571
TA-1704 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  J.Dūklavs (SAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-833
TA-2116 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  J.Dūklavs (SAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-401
TA-1852 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu, kas maksājama par ierakstu izdarīšanu uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanu"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK un atlikts 
1.21.  TA-2076  Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā. Mērķarhitektūra v3.1"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-2077  Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā. Mērķarhitektūra v3.2"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-1879  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta noteikumos Nr.492 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-54
TA-1881 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumos Nr.949 "Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-2102  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-713
TA-2013 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumos Nr.177 "Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-2123  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-2125  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā. Mērķarhitektūra v3.0"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-2028  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.880 "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  A.Leitāne- Šķēle M.Viduža L.Konopore I.Džonsone D.Priede  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  TA-1125  (jautājuma izskatīšana atlikta) Informatīvais ziņojums "Par valsts finansēto veselības aprūpes pakalpojumu apjomu"  Veselības ministrija  R.Bergmanis (VM)  P.Leiškalns I.Olafsone  Izskatīts MK un atlikts 
3.2.  TA-2107  (jautājuma izskatīšana atlikta) Konceptuāls ziņojums "Par Latvijas veselības aprūpes sistēmas finansēšanas modeļa maiņu"   Veselības ministrija  R.Bergmanis (VM)  P.Leiškalns I.Olafsone  Izskatīts MK un atlikts 
IV. Informācija
4.1.  VSS-529
TA-1532 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Reglamentēto profesiju nosacījumi un turpmākā rīcība reglamentēto profesiju jomas pilnveidošanai Latvijā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  G.Arāja  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2017  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par vienošanos par atlīdzības noteikšanu un izmaksu par 2016., 2017. un 2018.gadā veikto reprogrāfisko reproducēšanu valsts pārvaldē"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  I.Pētersone  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  VSS-828
TA-2124 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" 2014.-2020.gadam līdzfinansētā projekta īstenošanai"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-2106  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par papildus finansējuma piešķiršanu publiskās dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas izdevumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai 2016.gadā" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Satiksmes ministrija  J.Dūklavs (SAM)  A.Leitāne-Šķēle T.Vectirāns  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-2059  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.55 19.§) "Protokollēmuma projekts "Par Valsts kontroles revīzijas lietā Nr.5.1-2-17/2012 konstatēto problēmu novēršanu"" 1.punktā dotā uzdevuma izpildi"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-1807  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Ārstniecības iestāžu reģistrā iekļaujamo Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto objektu raksturojošiem datiem (tai skaitā lietošanas veidu) un izmaiņu ieviešanai nepieciešamo finansējumu"  Veselības ministrija  R.Bergmanis (VM)    Izskatīts MK sēdē 
V. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi
5.1.  TA-2099  Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  Dz.Kauliņš J.Patmalnieks G.Vilnītis A.Brutāns L.Jākobsons U.Biķis M.Gruzniņš G.Ābele J.Miķelsons V.Hitrovs I.Olafsone  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1994  Par Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.40 59.§) "Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2017.gadam un ietvaram 2017.-2019.gadam"" 5. un 6.punkta izpildi  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  E.Valantis I.Olafsone  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-2101  Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  E.Papule I.J.Mihailovs I.Dundure I.Vanaga B.Fricsone L.Šulca L.Buceniece M.Kosareva I.Īvāne R.Kārkliņš M.Langrāts I.Olafsone  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-2147  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Zondaka V.Šeļmanovs- Plešs T.Meisītis E.Rītiņa G.Zadraks J.Salmiņa I.Runča R.Auziņš I.Bindemane E.Kuzma V.Bajārs I.Olafsone  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-2142  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Zondaka V.Šeļmanovs- Plešs T.Meisītis E.Rītiņa G.Zadraks J.Salmiņa I.Runča R.Auziņš I.Bindemane E.Kuzma V.Bajārs I.Olafsone  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-2143  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Zondaka V.Šeļmanovs- Plešs T.Meisītis E.Rītiņa A.Leitāne- Šķēle G.Zadraks J.Salmiņa I.Runča R.Auziņš I.Bindemane E.Kuzma V.Bajārs I.Olafsone  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-2192  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Apsardzes darbības likumā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  A.Vērzemnieks J.Zeps G.Loba   Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-2163  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju Iekšlietu ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības, lai nodrošinātu Valsts robežsardzes dalību Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (FRONTEX) organizētajās starptautiskajās operācijās"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-2132  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-407/16 Aqua Pro  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  D.Pelše K.Freimanis  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2171  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2016.gada 10.oktobra sanāksmei  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  VSS-772
TA-2056 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Ierobežotas pieejamības informācija  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-2055  Informatīvais ziņojums "Par valsts zemesgabalu Andrejostas ielā 4A, Rīgā un Andrejostas ielā 4, Rīgā privatizāciju"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  K.Lore V.Loginovs  Izskatīts MK un atlikts 
7.3.  TA-1351  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (2013.) Kasācijas sūdzības projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420393413  Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  K.Gerhards  K.Cirsis  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  2016-294-s,  Rīkojuma projekts "Par Militāro draudu analīzi"    R.Bergmanis  J.Garisons I.Skrastiņš I.Pētersone- Godmane A.Vanaga   

Izskatīts MK sēdē

8.2.  2016-59-s (2015.),    E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu