Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2016.gada 1.novembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2016.gada  28.oktobrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2016.gada 1.novembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Ministru kabineta lieta (I)
0.1.  TA-2356  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 3.maija rīkojumā Nr.275 "Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai""  Pārresoru koordinācijas centrs  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-2280  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 7.decembra rīkojumā Nr.768 "Par valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes personālsastāvu""   Pārresoru koordinācijas centrs  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-548
TA-2212 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.236 "Aizsardzības ministrijas nolikums""   Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-547
TA-2214 
Noteikumu projekts "Elektroniskās identifikācijas uzraudzības komitejas nolikums"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-815
TA-2072 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-786
TA-2285 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.marta noteikumos Nr.134 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienestam sniedz informāciju likumā "Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par starptautisko nodokļu pienākumu izpildes uzlabošanu un likuma par ārvalstu kontu nodokļu pienākumu izpildi (FATCA) ieviešanu" noteikto prasību izpildes nodrošināšanai""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-2296  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.464 "Noteikumi par 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai""   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-661
TA-2290 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piesaka preču reeksportu un iesniedz reeksporta paziņojumu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-525
TA-2070 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-818
TA-2190 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.934 "Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums""   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-610
TA-2108 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.janvāra noteikumos Nr.27 "Noteikumi par atpūtas kuģu un ūdens motociklu būvniecību, atbilstības novērtēšanu un piedāvāšanu tirgū""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-734
TA-2137 
Noteikumu projekts "Civilās aviācijas personāla veselības pārbaudes veikšanas, veselības apliecības izsniegšanas, aviācijas medicīnas ekspertu un aviācijas medicīnas centru sertificēšanas kārtība"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-467
TA-2054 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-362
TA-2193 
Likumprojekts "Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-363
TA-2194 
Likumprojekts "Grozījumi Eiropas ekonomisko interešu grupu likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-367
TA-2195 
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-364
TA-2196 
Likumprojekts "Grozījumi Eiropas komercsabiedrību likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-365
TA-2197 
Likumprojekts "Grozījumi Eiropas kooperatīvo sabiedrību likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-366
TA-2198 
Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-368
TA-2200 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-369
TA-2201 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""   Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-370
TA-2203 
Likumprojekts "Grozījumi Politisko partiju likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-783
TA-2176 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.711 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildi""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-2345  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumos Nr.233 "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-667
TA-2269 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta noteikumos Nr.628 "Prasības attiecībā uz darbībām ar biocīdiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-264
TA-2109 
Rīkojuma projekts "Par atmežošanu nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 13, Saulkrastos, Saulkrastu novadā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-2320  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-267
TA-2264 
Likumprojekts "Grozījumi Meliorācijas likumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-883
TA-2228 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1015 "Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-796
TA-2268 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.882 "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros veikto darbību cenrādis""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-2377  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 3.janvāra noteikumos Nr.26 "Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  TA-2378  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-1012
TA-2376 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par kultūras pieminekļu, tajā skaitā valstij piederošo senlietu, pagaidu izvešanu un mākslas un antikvāro priekšmetu pilnīgu izvešanu un pagaidu izvešanu no Latvijas"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  TA-2373  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.381 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-546
TA-2256 
(saņemts SAM priekšlikums jautājuma izskatīšanu atlikt) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosaka atlīdzību par elektronisko sakaru tīkla ierīkošanai un būvniecībai nepieciešamā zemes īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK un atlikts 
2.2.  TA-2386  (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības saprašanās memorandu par sadarbību Zīda ceļa ekonomiskās joslas un 21.gadsimta jūras zīda ceļa iniciatīvas ietvaros"  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)  D.Brikaine   Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-2408  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1035 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  TA-1845  Konceptuāls ziņojums "Par akustiskās koncertzāles īstenošanas modeli Rīgā"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  D.Vilsone G.Ķirsis I.Lūkina  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-517
TA-2174 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par situāciju vietvārdu informācijas jomā un nepieciešamību izdarīt grozījumus normatīvajos aktos, lai nodrošinātu vietvārdu lietojumu atbilstoši Valsts valodas likuma un Ministra kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumu Nr.50 "Vietvārdu informācijas noteikumi" prasībām"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  M.Baltiņš I.Bērziņa  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2310  Informatīvais ziņojums "Par ambulatoro un stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanu"   Veselības ministrija  A.Čakša  P.Apinis  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  VSS-1169
TA-2347 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumu sniegšanu par turpmāko rīcību saistībā ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-2279  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par likumprojektā "Par valsts budžetu 2017.gadam" pedagogu darba samaksas reformas ieviešanai plānotā finansējuma sadalījumu pa attiecīgajiem resoriem"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  E.Papule M.Kosareva I.Dundure I.Vanaga M.Belova L.Šulca A.Kiopa A.Veidemanis  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-2329  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (par likumprojektā "Grozījumi Mikrouzņēmumu likumā" ietverto normu atbilstību Satversmei)  LR Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  D.Reizniece- Ozola  A.Kaļāne  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-2254  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas sākotnējā nacionālā pozīcija par Latvijas Republikas interesēm iespējamajās Eiropas Savienības un Apvienotās Karalistes sarunās par izstāšanos no Eiropas Savienības  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)  R.Ādamsons  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2401  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Līgumslēdzēju pušu konferences 22.sesiju un Kioto protokola Līgumslēdzēju pušu sanāksmes 12.sesiju, Parīzes nolīguma Pušu sanāksmes 1.sesiju, kā arī Pakļautās izpildinstitūcijas 45.sesiju, Zinātniskās un tehnoloģiskās konsultatīvās padomes 45.sesiju un Īpašās darba grupas par Parīzes nolīgumu 1.sesijas 2.turpinājumu Marakešā, Marokā, 2016.gada 7.novembrī-18.novembrī"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola I.Prūse   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-2291  (saņemts ĀM priekšlikums jautājuma izskatīšanu atlikt) Informatīvais ziņojums "Par kandidātu nominēšanu Eiropas Komisijas Tieslietu un patērētāju ģenerāldirektorāta Augsta līmeņa grupai par nediskrimināciju, līdztiesību un dažādību"  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)  R.Ādamsons  Izskatīts MK un atlikts 
7.2.  TA-2292  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumos Nr.160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi""   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-2305  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Valsts kontrolei (par Valsts kontroles revīziju rezultātā sniegtajiem ieteikumiem)  Valsts kontrole  D.Reizniece- Ozola  A.Andreičika  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-2385  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas līdzdalību investīciju fondā ar mērķi veicināt investīcijas Centrālajā un Austrumeiropā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  L.Kļaviņa  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-2392  Ierobežotas pieejamības informācija  Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu