Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2016.gada 29.novembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2016.gada 24.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2016.gada 29.novembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-865
TA-2501 
Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Kuldīgas novada Gudenieku pagastā"  Ekonomikas ministrija  E.Rinkēvičs (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-659
TA-2418 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījums Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-847
TA-2388 
Noteikumu projekts "Muitas deklarācijas papildu aiļu aizpildīšanas un dabasgāzes un elektroenerģijas deklarēšanas kārtība"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-2416  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1644 "Kārtība, kādā pieprasa un izlieto budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdzekļus""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK un atlikts 
1.5.  VSS-663
TA-2380 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-2439  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumos Nr.418 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-146
TA-2266 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-901
TA-2434 
Likumprojekts "Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-946
TA-2453 
Rīkojuma projekts "Par Rīgas Juridiskās augstskolas Satversmes apstiprināšanu"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-834
TA-2274 
Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2017.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija  R.Bergmanis (SAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-980
TA-2534 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P14 Umurga-Cēsis-Līvi pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  R.Bergmanis (SAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-935
TA-2403 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.decembra rīkojumā Nr.796 "Par Patentu valdes 2016.gada budžeta apstiprināšanu""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-936
TA-2404 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Patentu valdes 2017.gada budžeta apstiprināšanu"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina S.Laganovskis  Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-794
TA-2465 
Rīkojuma projekts "Par atļauju Tieslietu ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības, lai nodrošinātu dalību organizācijā "Eiropas forums taisnīguma atjaunošanai (European Forum for Restorative Justice)""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-423
TA-2314 
Noteikumu projekts "Slīteres nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-2557  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas vienošanās par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas gaisa telpas patrulēšanas finansēšanu un izmaksu sadali ceturto grozījumu"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-2572  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-2577  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-2582  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-2570  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumos Nr.224 "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli""  Satiksmes ministrija  R.Bergmanis (SAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-2599  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
II. Informācija
2.1.  TA-2443  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas mazo un vidējo komersantu mikrokreditēšanas programmas izpildes rezultātiem"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  D.Buse A.Zitcere  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-2547  Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem, lai samazinātu zaudējumus, iznomājot publiskas personas mantu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  K.Kinča I.Lipovska  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-788
TA-2508 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par elektroniskās muitas ieviešanu atbilstoši Savienības Muitas kodeksā noteiktajām prasībām"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  O.Vikaine  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-748
TA-2340 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par valsts pārvaldes iestāžu gatavību oficiālās elektroniskās adreses ieviešanai"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  J.Glazkovs G.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-2507  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" dāvināšanai (ziedošanai) paredzēto finanšu apjomu un dāvināšanas (ziedošanas) kārtību 2016.gadā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-2543  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par elektronisko darbnespējas lapu un recepšu ieviešanas īstenošanas rezultātiem"  Veselības ministrija  A.Čakša  S.Veide P.Princis S.Olsena P.Apinis A.Ērglis A.Baumanis  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-919
TA-2593 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.175 "Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi""  Veselības ministrija  A.Čakša  S.Veide P.Princis S.Olsena A.Ērglis  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-956
TA-2595 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.746 "Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība""  Veselības ministrija  A.Čakša  S.Veide P.Princis S.Olsena A.Ērglis  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-2596  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība""  Veselības ministrija  A.Čakša  S.Veide P.Princis S.Olsena A.Ērglis  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-957
TA-2598 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumos Nr.134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu""  Veselības ministrija  A.Čakša  S.Veide P.Princis S.Olsena A.Ērglis  Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-2485  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par medikamentu iepirkumu organizēšanu kapitālsabiedrībās, kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
III. Ministru kabineta lieta
3.1.  TA-2330  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts tiesībsargam (par nabadzības risku valstī)  Tiesībsargs  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-2462  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai (par Saeimas paziņojuma "Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu Latvijas dabas resursu un publisko aktīvu ilgtspējīgu, efektīvu un racionālu apsaimniekošanu" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi)  Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
4.1.  TA-2611  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Politiskā dialoga un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kubas Republiku, no otras puses"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Pildegovičs I.Valante   Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2615  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2016.gada 1.-2.decembra sanāksmei  Satiksmes ministrija  R.Bergmanis (SAM)  E.Šimiņa- Neverovska  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-2629  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2016.gada 5.decembra sanāksmei  Ekonomikas ministrija  E.Rinkēvičs (EM)  J.Patmalnieks  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
5.1.  TA-2291  Informatīvais ziņojums "Par kandidātu nominēšanu Eiropas Komisijas Tieslietu un patērētāju ģenerāldirektorāta Augsta līmeņa grupai par nediskrimināciju, līdztiesību un dažādību"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  R.Ādamsons A.Caune  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2580  Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo rīcību saistībā ar amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm pārtraukumu ieskaitīšanu dienesta pienākuma izpildes laikā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
6.1.  TA-2537  Plāna projekts "Par Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānu 2016.-2028.gadam"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  J.Karlsbergs U.Norītis I.Pētersone- Godmane  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2459  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrību "Reverta""   Ekonomikas ministrija  E.Rinkēvičs (EM)  J.Stinka K.Lore V.Loginovs I.Pētersone- Godmane  Izskatīts MK un atlikts 
6.3.  TA-2460  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Informatīvais ziņojums "Par sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Hiponia""  Ekonomikas ministrija  E.Rinkēvičs (EM)  J.Stinka K.Lore V.Loginovs I.Pētersone- Godmane  Izskatīts MK un atlikts 
6.4.  TA-2522  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Dienesta vajadzībām  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-2594  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par mutvārdu tiesas sēdi Eiropas Savienības Tiesas lietā C-159/16 Starptautiskā lidosta Rīga"   Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  I.Kucina S.Ābrama M.Spička I.Jaunzeme Dž.Innusa I.Pētersone- Godmane  Izskatīts MK sēdē 
6.6.  2016-374-s,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par finansējuma piešķiršanu LPSR Valsts drošības komitejas informācijas un dokumentu sistematizācijai un digitalizācijai    Dz.Rasnačs  R.Kronbergs J.Maizītis I.Pētersone- Godmane   

Izskatīts MK sēdē

6.7.  2016-59-s (2015.),    E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu