Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2016.gada 6.decembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2016.gada  2.decembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2016.gada 6.decembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-853
TA-2515 
Likumprojekts "Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā"   Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1132
TA-2639 
Saeimas lēmumprojekts "Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā operācijā Afganistānā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-729
TA-2604 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-2585  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra noteikumos Nr.610 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK un atlikts 
1.5.  TA-2586  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumos Nr.343 "Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra vešanas un aktualizēšanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK un atlikts 
1.6.  TA-2587  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.499 "Noteikumi par būvinspektoriem""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK un atlikts 
1.7.  TA-2588  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.211 "Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK un atlikts 
1.8.  TA-2590  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.382 "Noteikumi par neatkarīgiem ekspertiem ēku energoefektivitātes jomā""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK un atlikts 
1.9.  TA-2591  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.576 "Būvniecības valsts kontroles biroja nolikums""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK un atlikts 
1.10.  TA-2592  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumos Nr.116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK un atlikts 
1.11.  TA-2589  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK un atlikts 
1.12.  VSS-897
TA-2541 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 27.oktobra noteikumos Nr.617 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1.pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-2539  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Ukrainas starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-2416  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1644 "Kārtība, kādā pieprasa un izlieto budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdzekļus""  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-2210  (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1071 "Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem""  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-662
TA-2425 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumos Nr.556 "Likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" normu piemērošanas noteikumi""  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-989
TA-2606 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-2605  Par Ministru kabineta 2012.gada 13.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14 25.§) "Informatīvais ziņojums "Par robežšķērsošanas vietu attīstību uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežas"" 3.4.apakšpunktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-928
TA-2477 
Likumprojekts "Grozījumi DNS nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-2559  (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.janvāra noteikumos Nr.50 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2.pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-895
TA-2552 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumos Nr.68 "Stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-2563  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem"  Labklājības ministrija  U.Augulis (LM)    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-979
TA-2627 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma daļas pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-1023
TA-2609 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Jūrmalas pilsētā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-1024
TA-2610 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Babītes novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-2548  Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-668
TA-2419 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumos Nr.157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-949
TA-2602 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra noteikumos Nr.815 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" īstenošanas kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-740
TA-2010 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.275 "Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-934
TA-2413 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumos Nr.1455 "Medību saimniecības attīstības fonda nolikums""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  TA-2576  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  TA-2653  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Par Politiskā dialoga un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kubas Republiku, no otras puses"  Ārlietu ministrija  K.Šadurskis (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-1058
TA-2656 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Par Sadarbības nolīgumu par partnerību un attīstību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Afganistānas Islāma Republiku, no otras puses"  Ārlietu ministrija  K.Šadurskis (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  TA-2634  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  TA-2654  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  TA-2632  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  TA-2643  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.septembra noteikumos Nr.521 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  TA-2646  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina T.Trocka  Izskatīts MK sēdē 
1.39.  TA-2628  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.40.  TA-2673  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-2642  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-2668  (iekļauts papildus) Par Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātu Dr. iur. asoc. prof. A.Kuču  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  A.Kučs  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-976
TA-1567 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) (2015.) Koncepcijas projekts "Koncepcija par zemes dzīļu izmantošanas tiesiskā regulējuma pilnveidošanu potenciālo investīciju piesaistei"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  R.Vesere A.Leitāne- Šķēle   Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-2574  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Latvijas Republikas trešais nacionālais ziņojums par Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību izpildi Latvijā"  Ārlietu ministrija  K.Šadurskis (ĀM)  K.Sniedze  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2645  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas dalību Starptautiskās Attīstības asociācijas resursu 18. papildināšanā"  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)  L.Kļaviņa I.Forda  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-2678  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Latvijas nostāja Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2016.gada 8.decembra sanāksmē izskatāmajos jautājumos"  Labklājības ministrija  U.Augulis (LM)    Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-2658  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par ES kopējās nostājas projektiem pievienošanās sarunu ar Melnkalni 19.sadaļā Sociālā politika un nodarbinātība un 22.sadaļā Reģionālā politika un strukturālo instrumentu koordinācija un pievienošanās sarunu ar Serbiju 25.sadaļā Zinātne un pētniecība un 26.sadaļā Izglītība un kultūra  Ārlietu ministrija  K.Šadurskis (ĀM)  M.Klīve  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2657  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2016.gada 8.-9.decembra sanāksmei   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-2679  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2016.gada 13.decembra sanāksmei  Ārlietu ministrija  K.Šadurskis (ĀM)  R.Ādamsons M.Klīve  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-2680  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2016.gada 12.decembra sanāksmi   Ārlietu ministrija  K.Šadurskis (ĀM)  R.Zālīte  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-2682  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2016.gada 12.-13.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-2688  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2016.gada 8.-9.decembra sanāksmei  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  K.Pommere L.Jenča A.Ševčuks  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-2690  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Padomes un dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumi par to trešo valstu pilsoņu integrāciju, kuri likumīgi uzturas Eiropas Savienībā"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  U.Lielpēters  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-2621  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  I.Gorbunovs  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2579  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par iepirkuma "Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbi Latgales plānošanas reģionā" nolikuma saskaņošanu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  J.Bokta  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-2459  Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrību "Reverta""   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  J.Stinka K.Lore V.Loginovs I.Skujiņa   Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-2460  Informatīvais ziņojums "Par sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Hiponia""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  J.Stinka K.Lore V.Loginovs I.Skujiņa   Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-2651  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Aizsardzības ministrijas sadarbību ar ārvalstu domnīcām 2017.gadā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  E.Matulis I.Skujiņa J.Stinka K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
7.4.    Dienesta vajadzībām    A.Ašeradens     

Izskatīts MK sēdē

7.5.  TA-2661  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu