Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2016.gada 13.decembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2016.gada 8.decembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2016.gada 13.decembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-852
TA-2516 
Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1000
TA-2524 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Indijas Republikas valdības līgumu par vīzu prasības atcelšanu diplomātisko pasu turētājiem"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-791
TA-2540 
Noteikumu projekts "Kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju reģistrācijas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  K.Šadurskis (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-644
TA-2502 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nozīmes zemes dzīļu nogabala "Inčukalna dabasgāzes krātuve" noteikšanu"  Ekonomikas ministrija  K.Šadurskis (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-869
TA-2487 
Noteikumu projekts "Iesniegumu par muitas nodokļa atcelšanu un kvotu piemērošanu, kā arī noraidījumu sagatavošanas kārtība"   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-2616  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 23.maija rīkojumā Nr.303 "Par konceptuālo ziņojumu "Par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtības uzlabošanu""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-801
TA-2382 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra rīkojuma Nr.433 "Par valsts meža zemes "Bajāru degvielas uzpildes stacija" Bajārkrogā, Ropažu novadā, atsavināšanu" atcelšanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-800
TA-2384 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes "Bajāru degvielas uzpildes stacija" Bajārkrogā, Ropažu novadā, atsavināšanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-991
TA-2620 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-2635  Rīkojuma projekts "Par apropriāciju izdevumiem atlīdzībai Valsts kases amatpersonu (darbinieku) motivēšanai"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1021
TA-2558 
Noteikumu projekts "Noteikumi par 2017./2018.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-694
TA-2612 
Likumprojekts "Grozījumi Arhīvu likumā"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-695
TA-2613 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par grāmatvedību""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-452
TA-2581 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.913 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-453
TA-2583 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos Nr.902 "Kārtība, kādā izsniedzami profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītību apliecinoši dokumenti""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-454
TA-2584 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumos Nr.451 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinoši dokumenti""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1018
TA-2623 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1534 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1020
TA-2691 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1643 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-958
TA-2470 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.37 "Noteikumi par pasažieru starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem, to organizēšanas, veikšanas, maršrutu atklāšanas, grozīšanas un slēgšanas kārtību""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-759
TA-2555 
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-758
TA-2556 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-552
TA-2545 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Tiesu ekspertu disciplinārlietu ierosināšanas un izskatīšanas kārtība"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-963
TA-2644 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.898 "Noteikumi par zemesgrāmatu nostiprinājuma lūguma formām""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  K.Kinča G.Krasovskis K.Muciņa  Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-1002
TA-2650 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-1093
TA-2652 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.685 "Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-1017
TA-2674 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.330 "Vakcinācijas noteikumi""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-764
TA-2415 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-351
TA-2491 
Noteikumu projekts "Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-763
TA-2519 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-910
TA-2533 
Likumprojekts "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-704
TA-2265 
Noteikumu projekts "Traktortehnikas un tās piekabju pārbūves noteikumi"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-882
TA-2427 
Noteikumu projekts "Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  TA-2608  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumos Nr.290 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas ostas un izkraušanas vietas"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  VSS-911
TA-2518 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.19 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās" īstenošanas noteikumi""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  TA-2631  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.402 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  TA-2553  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.695 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi" apakšpasākumā "Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  TA-2561  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.705 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  VSS-1032
TA-2618 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  VSS-1067
TA-2630 
Rīkojuma projekts "Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma "Valsts mežs-1" Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, nodošanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.40.  VSS-1131
TA-2703 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" līdzekļu izlietojumu"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.41.  TA-2662  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumos Nr.534 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  K.Šadurskis (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.42.  TA-2663  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.43.  TA-2665  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.44.  VSS-1063
TA-2693 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatu katalogs"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.45.  VSS-1126
TA-2710 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija rīkojumā Nr.299 "Par ilgtermiņa saistībām Iekšlietu ministrijai Iekšējās drošības biroja funkciju nodrošināšanai""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.46.  TA-2655  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija noteikumos Nr.359 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.47.  TA-2706  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.48.  TA-2671  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra rīkojumā Nr.50 "Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.49.  TA-2723  (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par iepirkuma "Elektromobiļu ātrās uzlādes staciju piegāde, montāža un uzturēšana" nolikuma projekta, līguma projekta un specifikācijas atbilstību valsts interesēm"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.50.  TA-2728  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.jūlija noteikumos Nr.468 "Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.51.  TA-2719  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par novada pašvaldību komisiju darbības finanšu izdevumu atlīdzību par 2016.gadu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  K.Kinča  Izskatīts MK sēdē 
1.52.  TA-2715  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumos Nr.59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.53.  TA-2585  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra noteikumos Nr.610 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi""  Ekonomikas ministrija  K.Šadurskis (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.54.  TA-2586  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumos Nr.343 "Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra vešanas un aktualizēšanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  K.Šadurskis (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.55.  TA-2587  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.499 "Noteikumi par būvinspektoriem""  Ekonomikas ministrija  K.Šadurskis (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.56.  TA-2590  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.382 "Noteikumi par neatkarīgiem ekspertiem ēku energoefektivitātes jomā""  Ekonomikas ministrija  K.Šadurskis (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.57.  TA-2591  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.576 "Būvniecības valsts kontroles biroja nolikums""  Ekonomikas ministrija  K.Šadurskis (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.58.  TA-2592  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumos Nr.116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  K.Šadurskis (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.59.  TA-2588  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.211 "Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  K.Šadurskis (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.60.  TA-2589  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju""  Ekonomikas ministrija  K.Šadurskis (EM)    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-2633  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Juri Kanelu"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  A.Kiopa J.Kanels  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-830
TA-2551 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības piederību vai piekritību valstij un tās nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Aizsardzības ministrijas personā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1004
TA-2659 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.484 "Noteikumi par valsts mērķdotāciju apmēru un nosacījumiem sociālo darbinieku amatalgu paaugstināšanai""  Labklājības ministrija  J.Reirs  I.Skrodele- Dubrovska  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1055
TA-2694 
(jautājums tiks skatīts slēgtajā daļā Zaļajā zālē) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-2742  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Irēnu Kucinu"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  I.Kucina  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-2626  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Eberhards D.Rancāne E.Šadris  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-2498  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas sistēmas īstenošana"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-2568  Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu ieviešanas plānu izvērtēšanu un uzraudzību"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  S.Cakuls A.Lapiņš D.Rancāne E.Šadris  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-2726  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas valsts simtgades svinību pasākumu plānu 2017.–2021.gadam"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  L.Pavļuta L.Pastare I.Tormane  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-2727  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.-2021.gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadalījumu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  L.Pavļuta L.Pastare I.Tormane  Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-2363  (jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par autoceļu finansēšanas modeli un Valsts autoceļu sakārtošanas programmu 2014.-2023.gadam un atbildes vēstule Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai  Satiksmes ministrija  U.Augulis  T.Vectirāns A.Bērziņš Z.Brunavs  Izskatīts MK un atlikts 
3.7.  TA-2713  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par papildus finansējuma piešķiršanu publiskās dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas izdevumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai 2016.gadā" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
3.8.  TA-2741  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par apropriācijas pārdali no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" uz Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmas 70.00.00 "Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana" apakšprogrammu 70.06.00 "Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  A.Kiopa  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
4.1.  TA-2734  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par divpusējām sarunām ar Eiropas Komisiju"  Ekonomikas ministrija  K.Šadurskis (EM)    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2763  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija 2016.gada 15.decembra Eiropadomes sanāksmei  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Skujiņa   Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-2770  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija 2016.gada 19.decembra Eiropas Savienības Vides ministru padomes sanāksmei  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola I.Prūse   Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
5.1.  TA-2352  Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2016-23-03   Satversmes tiesa  K.Šadurskis  E.Papule R.Kārkliņš   Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2173  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420301716  Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams  U.Augulis  Dž.Innusa K.Vingris N.Balgalis  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-2233  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420302716   Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams  U.Augulis  Dž.Innusa K.Vingris N.Balgalis  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-166  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojumu projekts par apelācijas sūdzību lietā Nr.C26153615   Rēzeknes tiesa  D.Reizniece- Ozola  A.Zitcere  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-2711  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par atļauju Iekšlietu ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības un īstenot projektus un pasākumus Amerikas Savienoto Valstu Valdības finansētajos finanšu instrumentos valsts robežas drošības stiprināšanas un ugunsdzēsības un glābšanas infrastruktūras attīstības jomā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
6.1.  TA-2460  Par grozījumu Ministru kabineta 2016.gada 6.decembra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.67 57.§) "Informatīvais ziņojums "Par sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Hiponia"""  Ekonomikas ministrija  M.Kučinskis     
6.2.  TA-2745  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Eiropas Savienības daudzgadu finanšu shēmu pēc 2020.gada"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Skujiņa E.Šadris A.Pildegovičs E.Rimšāne N.Sakss A.Esenberga I.Pētersone- Godmane I.Jaunzeme A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 

Izskatīts MK sēdē

6.3.  2016-382-s,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā)     R.Kozlovskis     
Skatīt protokolu