Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2017.gada 3.janvāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā -
zemkopības ministrs
Jānis Dūklavs
Rīgā, 2016.gada  29.decembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2017.gada 3.janvārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1034
TA-2701 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par mērījumu vienotību""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-767
TA-2670 
Noteikumu projekts "Noteikumi par statistisko klasifikāciju sarakstu un tajā iekļauto statistisko klasifikāciju ieviešanas, uzturēšanas un publicēšanas kārtību"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1039
TA-2814 
Noteikumu projekts "Privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas, privatizācijas sertifikātu izmantošanas un aprites administrēšanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-2817  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.438 "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1090
TA-2700 
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-766
TA-2697 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā, privatizāciju"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-981
TA-2821 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-599
TA-2702 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Selgas ielā 9, Rīgā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-969
TA-2724 
Noteikumu projekts "Muitas procedūras – eksports – piemērošanas kārtība lauksaimniecības produktiem, kuri pretendē uz eksporta kompensācijām"  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-660
TA-2725 
Noteikumu projekts "Muitošanas kārtība kuģa un gaisa kuģa apgādē"  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-636
TA-2812 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Latvijas Neredzīgo biedrība""  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-892
TA-2730 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-864
TA-2843 
Noteikumu projekts "Iekšējās kārtības noteikumi brīvības atņemšanas iestādes struktūrvienībā, kurā tiek īstenota resocializācijas programma atkarību mazināšanai un notiesāto atlases, uzņemšanas, pārvietošanas un izslēgšanas kārtība un lēmumu pieņemšanas kritēriji resocializācijas programmā atkarību mazināšanai"  Tieslietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1130
TA-2761 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumos Nr.655 "Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1163
TA-2802 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 24.oktobra noteikumos Nr.873 "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amata aprakstu izstrādāšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-2756  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojumā Nr.382 "Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšanai""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1005
TA-2753 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Smiltenes novada pašvaldības īpašumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1053
TA-2810 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-971
TA-2687 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Raiņa bulvārī 29, Rīgā, nodošanu Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta īpašumā"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-2849  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.600 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Reģionālā attīstības fonda 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.2.pasākuma "Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-2850  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.601 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Sociālā fonda 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.2.pasākuma "Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-2858  Par Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.20 46.§) "Informatīvais ziņojums "Par izmēģinājumprojekta "Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem valsts vai pašvaldību dibinātās izglītības iestādēs" īstenošanu"" 3.3.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-832
TA-2625 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par autoceļiem""  Satiksmes ministrija  R.Bergmanis (SAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-1101
TA-2692 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.decembra noteikumos Nr.1393 "Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu""  Satiksmes ministrija  R.Bergmanis (SAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-1099
TA-2743 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo nekustamo īpašumu Mārupes novadā nodošanu Mārupes novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  R.Bergmanis (SAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-1015
TA-2695 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P32 Augšlīgatne-Skrīveri pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  R.Bergmanis (SAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-1016
TA-2696 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P73 Vecumnieki-Nereta-Subate pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  R.Bergmanis (SAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-1100
TA-2738 
Rīkojuma projekts "Par Viļānu novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  R.Bergmanis (SAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-1075
TA-2746 
Likumprojekts "Par Papildu protokolu Eiropas Padomes Konvencijai par terorisma novēršanu"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-1074
TA-2649 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-955
TA-2845 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-1013
TA-2782 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.339 "Noteikumi par ostu formalitātēm""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Šadurskis (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  TA-2833  Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 6.0 versija)"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Šadurskis (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  VSS-1047
TA-2775 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.113 Rīgas ielā 6, Ogrē, Ogres novadā, nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Šadurskis (VARAM)     Izskatīts MK sēdē 
1.35.  VSS-1031
TA-2826 
Noteikumu projekts "Augļu koku un ogulāju šķirņu saraksta veidošanas noteikumi"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  VSS-776
TA-2675 
Noteikumu projekts "Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  VSS-1107
TA-2748 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija noteikumos Nr.361 "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ciltsgrāmatas kārtošanas noteikumi""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  VSS-1151
TA-2890 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumos Nr.14 "Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikums""   Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  VSS-1080
TA-2895 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par reģistrāciju un identifikāciju muitas jomā"  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.40.  TA-2900  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.249 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.41.  VSS-1070
TA-2857 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.704 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai" īstenošanas noteikumi""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-322
TA-2816 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Atbalstāmo investīciju projekta pieņemšanas un īstenošanas kārtība"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  E.Bērziņa K.Soms  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-2871  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā uz autoceļa izveidotajā robežšķērsošanas vietā kontrolē atsevišķas akcīzes preces un komerciālajā mehāniskajā transportlīdzeklī esošās degvielas apjomu, kas nepieciešams transportlīdzekļa darbības nodrošināšanai"  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)  S.Āmare-Pilka J.Krastiņa R.Zukuls J.Ziediņš A.Novikova  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-1065
TA-2823 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Ekonomikas ministrijas organizētajiem darbsemināriem par Eiropas Savienības Vienotā un Digitālā vienotā tirgus jautājumiem, identificētajām Latvijas interesēm un ieteicamajiem pasākumiem nacionālajā līmenī"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  G.Jaunbērziņa- Beitika J.Zakovics   Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-1134
TA-2813 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" 2014.-2020.gadam līdzfinansētā projekta īstenošanai"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-2891  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Razāns E.Miķelsons   Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-2560  (jautājuma izskatīšana atlikta) Atbildes projekts Tiesībsargam (par nepilngadīgajiem cietušajiem un lieciniekiem)  Tiesībsargs  R.Kozlovskis    Izskatīts MK un atlikts 
4.2.  TA-2648  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par VSIA "Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca" A korpusa 1.kārtas būvniecības progresu un paveikto 2.kārtas projekta realizācijā)  LR Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija  A.Čakša  D.Rancāne A.Biruma J.Komisars   Izskatīts MK sēdē 
4.3.  2017-TA-2619, MK vēstules projekts  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas frakcija "No sirds Latvija" (par kritisko situāciju saistībā ar VSIA "Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas" A korpusa pirmās kārtas īstenošanu)   LR Saeimas frakcija "No sirds Latvijai"  A.Čakša  D.Rancāne A.Biruma J.Komisars   

Izskatīts MK sēdē

V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-2888  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C 514/16 Pinheiro Vieira Rodrigues  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  I.Kucina  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2903  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 17.novembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0119  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)  A.Leitāne- Šķēle  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
6.1.  VSS-992
TA-2876 
(iekļauts papildus) Noteikuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.20 "Kārtība, kādā finanšu iestāde izpilda finanšu kontu pienācīgas pārbaudes procedūras un sniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par finanšu kontiem""  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)  J.Salmiņa R.Auziņš A.Pelšs B.Bāne I.Šņucins I.Pētersone- Godmane  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2901  (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
6.3.    Dienesta vajadzībām         

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu