Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2017.gada 28.februāra sēdes darba kārtība (sēdes sākums plkst.14.00)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2017.gada 23.februārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2017.gada 28.februārī
plkst. 14:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-359  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 7.decembra rīkojumā Nr.768 "Par valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes personālsastāvu""  Pārresoru koordinācijas centrs  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1037
TA-195 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā novērtē un pieņem lēmumu par to, vai piekļuve dabasgāzes krātuvēm ir tehniski un ekonomiski pamatota"  Ekonomikas ministrija  K.Šadurskis (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1091
TA-249 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.327 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves"""  Ekonomikas ministrija  K.Šadurskis (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-334  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas–Ķīnas Apvienotajā komitejā"  Ekonomikas ministrija  K.Šadurskis (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-24
TA-338 
Noteikumu projekts "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-47
TA-339 
Noteikumu projekts "Publisko iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-54
TA-340 
Noteikumu projekts "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-23
TA-342 
Noteikumu projekts "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-49
TA-345 
Noteikumu projekts "Noteikumi par autotransporta līdzekļu kategorijām, kuru iepirkumos piemēro īpašas prasības, un autotransporta līdzekļu ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodiku"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-304  Par Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.6 28.§) "Likumprojekts "Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likums"" 6.punktā dotā uzdevuma izpildi  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-337  Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali Kultūras ministrijas programmas 22.00.00 "Kultūras projekti un investīcijas" apakšprogrammā 22.02.00 "Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas""  Kultūras ministrija  Dz.Rasnačs (KM)    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-968
TA-55 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1164
TA-149 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1.pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK un atlikts 
1.14.  VSS-1165
TA-150 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.468 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2.pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1051
TA-2908 
(2016.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.836 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1052
TA-2909 
(2016.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-316  Par Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.37 24.§) "Informatīvais ziņojums par prognozēm darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma atbilstībai vidējā termiņā" 5.punktā dotā uzdevuma izpildi  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-881
TA-320 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" lidlaukā sniegto pakalpojumu maksu"  Satiksmes ministrija  D.Reizniece- Ozola (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-310  Par Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 38.§) "Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1025 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu" piemērošanas praksi un Valsts kontroles ieteikumu ieviešanas gaitu"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-448
TA-2066 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Informācijas tehnoloģiju drošības likumā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-2065  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Elektronisko sakaru likumā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-389  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-388  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Partnerības līgumā Eiropas Savienības investīciju fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodam"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-53
TA-390 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-391  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-397  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumos Nr.291 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām""  Zemkopības ministrija  R.Bergmanis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-52
TA-343 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par profesionālās darbības pārkāpumiem"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-51
TA-344 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par depozīta maksājumu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-285  Par Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.30 41.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 31.marta noteikumos Nr.153 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos""" 2.4.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi  Satiksmes ministrija  D.Reizniece- Ozola (SM)  I.Ošenieks K.Godiņš T.Vectirāns  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-402  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumos Nr.516 "Noteikumi par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amata pretendentu pieteikšanās nosacījumiem un kārtību, kā arī pretendentu atlases un vērtēšanas kārtību""  Ministru prezidents  M.Kučinskis  M.Krieviņš I.Jurča J.Volberts   Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-403  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atklāta konkursa uz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amatu izsludināšanu"   Ministru prezidents  M.Kučinskis  M.Krieviņš  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-1171
TA-250 
Plāna projekts "Finanšu sektora attīstības plāns 2017.–2019.gadam"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Zitcere A.Lapiņš D.Buse L.Kļaviņa  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-260  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Konceptuāls ziņojums "Par valsts pārvaldes iestāžu un Nacionālo bruņoto spēku kinologu apmācības sistēmas pilnveidošanu"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-319  Informatīvais ziņojums "Par iespējām Pirmslaulību mācību programmu personām, kuras vēlas reģistrēt laulību dzimtsarakstu nodaļā, īstenot praksē"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  I.Kucina A.Lapiņš  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-207  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums par Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija sēdes protokollēmumā (prot. Nr.47 50.§) un 2009.gada 29.septembra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.63 44.§) Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai doto uzdevumu atzīšanu par aktualitāti zaudējušiem  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-335  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par atļauju Tieslietu ministrijai uzņemties papildu saistības un īstenot projektu, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumentiem"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  R.Kronbergs  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-422  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2017.gada 6.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Zemkopības ministrija  R.Bergmanis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-432  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2017.gada 7.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)  R.Ādamsons  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-396  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par ES kopējās nostājas projektiem pievienošanās sarunu ar Melnkalni 1.sadaļā Brīva preču kustība un 30.sadaļā Ārējās attiecības   Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)  M.Klīve  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-400  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2017.gada 3.marta sanāksmei   Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-421  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2017.gada 6.marta sanāksmei  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)  M.Engelbrehta  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-424  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2017.gada 23.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0145  Zemkopības ministrija  R.Bergmanis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-425  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2017.gada 23.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0144  Zemkopības ministrija  R.Bergmanis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
6.1.  TA-386  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par uzņemošās valsts atbalstam nepieciešamās infrastruktūras attīstību un materiāltehnisko līdzekļu nodrošinājumu Latvijā" un rīkojuma projekts "Par uzņemošās valsts atbalstam nepieciešamās infrastruktūras attīstību un materiāltehnisko līdzekļu nodrošinājumu Latvijā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  A.Puriņš J.Kiukucāns A.Pelšs I.Skujiņa D.Trofimovs  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  2017-74-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Bože pret Latviju"    R.Kozlovskis (ĀM)  K.Līce A.Pelšs I.Skujiņa   

Izskatīts MK sēdē

6.3.  2017-75-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Vaščenkovs pret Latviju"    R.Kozlovskis (ĀM)  K.Līce A.Pelšs I.Skujiņa   

Izskatīts MK sēdē

6.4.  2017-76-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmajām lietām "Markus pret Latviju" un "Zirnīte pret Latviju"    R.Kozlovskis (ĀM)  K.Līce A.Pelšs I.Skujiņa   

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu