Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2017.gada 7.marta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2017.gada  2.martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2017.gada 7.martā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1371
TA-2357 
(atbalstīts MKK) (2016.) Likumprojekts "Trauksmes cēlēju aizsardzības likums"   Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-60
TA-420 
Likumprojekts "Par Protokolu Nr.15, ar ko tiek grozīta Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-38
TA-321 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kuveitas Valsts valdības līgumu par vīzu prasības atcelšanu diplomātisko, dienesta un speciālo pasu turētājiem"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-37
TA-426 
Noteikumu projekts "Pārstāvības kārtība starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1109
TA-251 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.326 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves"""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1092
TA-252 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.332 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-939
TA-381 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-19
TA-281 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ieguves rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē iesaistītu komercsabiedrību paziņojumiem par maksājumiem pārvaldes iestādēm""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-303  Noteikumu projekts "Revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles prasību ievērošanas pārbaudes noteikumi un pilnvaroto pārstāvju kvalifikācijas prasības"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-976
TA-214 
Noteikumu projekts "Noteikumi par juridiskās vai fiziskās personas resursu iesaistīšanu reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos vai ugunsgrēka dzēšanā, vai glābšanas darbos, kā arī tai radušos izdevumu un zaudējumu kompensācijas aprēķināšanas kārtību"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-65
TA-371 
Rīkojuma projekts "Par Padomes Lēmumā 2007/845/TI (2007.gada 6.decembris) attiecībā uz sadarbību starp dalībvalstu līdzekļu atguves dienestiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu vai citu īpašumu meklēšanas un identificēšanas jomā paredzētā līdzekļu atguves dienesta noteikšanu"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-395  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 6.aprīļa rīkojumā Nr.248 "Par Valsts policijas attīstības koncepciju""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1164
TA-149 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1.pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  A.Čakša (LM)    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-262  Rīkojuma projekts "Grozījumi koncepcijā "Par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu""  Labklājības ministrija  A.Čakša (LM)    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-263  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.oktobra rīkojumā Nr.619 "Par koncepciju "Par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu"""  Labklājības ministrija  A.Čakša (LM)    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-394  Rīkojuma projekts "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Mežaparka Lielās estrādes teritorijai"   Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-43
TA-302 
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības pasākumu nodrošināšanai" līdzekļu izlietojumu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-10
TA-327 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.306 "Noteikumi par prasībām uz iepakojumiem izvietojamiem brīdinājumiem par ietekmi uz veselību""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-332
TA-266 
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā piešķir un anulē nacionālās references laboratorijas statusu epidemioloģiskās drošības jomā vai aptur tās darbību, kā arī par nacionālās references laboratorijas tiesībām un pienākumiem"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-112
TA-384 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.847 "Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-2905  (atbalstīts MKK) (2016.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumos Nr.172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-1238
TA-375 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumos Nr.403 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-1108
TA-267 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 31.maija noteikumos Nr.377 "Spirta aprites kārtība farmaceitiskās darbības uzņēmumos, veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumos, aptiekās, ārstniecības iestādēs un veterinārmedicīnā""  Zemkopības ministrija  D.Reizniece- Ozola (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-131
TA-427 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas un Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas pievienošanu profesionālās izglītības kompetences centram "Nacionālā Mākslu vidusskola""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-461  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra rīkojumā Nr.461 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas starpvaldību komisijā pārrobežu sadarbības veicināšanai""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-460  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija  D.Reizniece- Ozola (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-362  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Protokollēmuma projekts "Par priekšlikumiem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas darbības finansēšanas modeļa pilnveidošanai"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  T.Meisītis I.Apsīte I.Eglītis  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-430  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.951 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ziņas par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām""  Labklājības ministrija  A.Čakša (LM)  A.Lapiņš  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-431  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Labklājības ministrija  A.Čakša (LM)    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-77
TA-393 
(jautājuma izskatīšana uz divām nedēļām atlikta) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas likvidāciju, pievienojot Latvijas Universitātei"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  A.Kiopa K.Solovjovs D.Voita I.Degtjarjova L.Dūmiņa I.Vanaga L.Paula J.Vētra M.Belova R.Ozoliņš A.Ašmane   Izskatīts MK un atlikts 
III. Informācija
3.1.  VSS-1077
TA-171 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts VSS) Informatīvais ziņojums "Par SIA "Lattelecom" 2015.gadā sniegtā universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu kompensāciju"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  I.Apsīte I.Eglītis T.Meisītis D.Kuzmina A.Veiss R.Irklis  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-407  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2016.gada 4.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 9.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" 6.punktā un protokollēmuma (prot. Nr.50 10.§) "Likumprojekts "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā"" 6.punktā dotā uzdevuma izpildi"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  S.Āmare-Pilka A.Lapiņš  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-376  Informatīvais ziņojums "Par Valsts policijas vecāko virsnieku sagatavošanu"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-241  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Juridiskai komisijai (par darījumiem ar nekustamajiem īpašumiem)  LR Saeimas Juridiskā komisija  A.Ašeradens  K.Soms  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-473  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par 2017.gada 9.marta Eiropadomē un 10.marta ES 27 valstu un valdību vadītāju neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  K.Našeniece  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-482  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2017.gada 23.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0146   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-87  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2017-02-03   Satversmes tiesa  K.Gerhards  K.Cirsis A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-465  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par piekrišanu nodot īpašuma tiesības uz līdzdalību SIA "Aircraft Leasing 1""  Satiksmes ministrija  U.Augulis  K.Ozoliņš Dž.Innusa Ē.Cinkus J.Maizītis L.Thuesen V.Diure E.Piķelis A.Pildegovičs D.Trofimovs   Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-477  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par darba grupu"  Ministru prezidents  M.Kučinskis  A.Pildegovičs D.Trofimovs   Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-487  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Neatliekamās palīdzības, t.sk. dzemdību nodrošināšanas plāna īstenošana"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
7.4.  2017-73-k,  Informatīvais ziņojums "Par Tautsaimniecības mobilizācijas plāna izpildes gaitu"    A.Ašeradens  A.Pildegovičs D.Trofimovs    

Izskatīts MK sēdē

7.5.  2017-59-s (2015.),    E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu