Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2017.gada 14.marta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2017.gada 8.martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2017.gada 14.martā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-96
TA-418 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas teritorijā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-75
TA-419 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas teritorijā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-233  Rīkojuma projekts "Grozījumi Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes pamatnostādnēs 2013.-2019.gadam"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-356  Rīkojuma projekts "Par atļauju Finanšu ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības un īstenot Eiropas Komisijas programmas Hercule III projektu "AFCOS tīklā iesaistīto iestāžu kapacitātes stiprināšana, lai izveidotu un identificētu stratēģiskus kontroles mehānismus cīņai ar krāpšanu un korupciju""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-182  Par Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.1 28.§) "Likumprojekts "Oficiālās elektroniskās adreses likums"" 12.punktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-3
TA-408 
Likumprojekts "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-378  Par Ministru kabineta 2013.gada 5.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.13 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par ārvalstu pieredzi prostitūcijas ierobežošanas jomā un priekšlikumiem prostitūcijas mazināšanai Latvijā"" 5.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-130
TA-437 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumos Nr.1016 "Latvijas Nacionālā vēstures muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-735
TA-151 
Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-931
TA-377 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.411 "Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-220  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra rīkojumā Nr.563 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-124  Par Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 27.§) "Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" peļņas daļu par 2014.gadu""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-253  Par Ministru kabineta 2016.gada 26.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.20 32.§) "Informatīvais ziņojums "Par autoostu sistēmas pilnveidošanu, lai veicinātu sistēmas darbības efektivitāti un izmaksu samazināšanu"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-254  Par Ministru kabineta 2016.gada 13.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.45 31.§) "Informatīvais ziņojums "Pasažieru pārvadājumu ar taksometriem jomas tiesiskais regulējums un priekšlikumi tās pilnveidošanai"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-258  Par Ministru kabineta 2016.gada 27.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.48 50.§) "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-603
TA-1153 
(atbalstīts MKK) (2016.) Likumprojekts "Rīgas Svētā Pētera baznīcas likums"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1139
TA-247 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.80 "Personas datu aizsardzības speciālista apmācību kārtība""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-464  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 25.septembra noteikumos Nr.641 "Noteikumi par iesnieguma veidlapu paraugiem juridiskās palīdzības līguma slēgšanai""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-64
TA-358 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 17.septembra rīkojumā Nr.438 "Par finansējuma piešķiršanu ministrijām (centrālajām valsts iestādēm) Eiropas Savienības vienotās valūtas ieviešanas izdevumu segšanai""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-67
TA-336 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.820 "Dopinga kontroles kārtība""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-908
TA-141 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.oktobra noteikumos Nr.1176 "Cilvēka audu un šūnu izmantošanas kārtība""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-478  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-442  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Mežmalas", Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā un nodošanu Vecpiebalgas novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-705
TA-292 
Noteikumu projekts "Veterinārās prasības akvakultūras dzīvniekiem, no tiem iegūtiem produktiem un to apritei, kā arī atsevišķu akvakultūras dzīvnieku infekcijas slimību profilaksei un apkarošanai"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-83
TA-355 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.554 "Biešu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-498  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Gruzijas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos"   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-481  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.190 "Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību""   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-514  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammas 33.14.00 "Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana" uz apakšprogrammu 46.03.00 "Slimību profilakses nodrošināšana""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-1187
TA-209 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumos Nr.84 "Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-105
TA-496 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-156
TA-508 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-103
TA-518 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.171 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-1179
TA-517 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumos Nr.194 "Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-452  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-76
TA-346 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Plāna projekts "Attīstības sadarbības politikas plāns 2017.gadam"  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)  M.Siliņa L.Štokenberga  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-234  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes pamatnostādņu 2013.-2019.gadam īstenošanas 2013.-2015.gadā starpposma novērtējumu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  R.Aleksejenko  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-331  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros apstiprināmajiem projektiem 2016.gadā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-357  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par 2016.gada valsts pamatbudžeta ieņēmumiem un valsts pamatbudžeta izpildi, ilgtermiņa stabilizācijas rezerves ienākumiem, finanšu darījumiem un ar tiem saistītajiem maksājumiem un no ilgtermiņa stabilizācijas rezerves finansētajiem pasākumiem"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  L.Kļaviņa N.Sakss G.Trupovnieks  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-2799  (jautājuma izskatīšana uz divām nedēļām atlikta) (2016.) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2015.gada 31.marta noteikumu Nr.153 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos" ieviešanu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  T.Vectirāns K.Godiņš I.Brice S.Ozola M.Zvaune E.Streļča N.Bergs T.Trubača  Izskatīts MK un atlikts 
4.5.  VSS-250
TA-366 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par atbildīgās iestādes, kura nodrošina adrešu piešķiršanu telpu grupām, maiņas nepieciešamību"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  S.Zvidriņa  Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-445  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.26 39.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2017., 2018. un 2019.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" izstrādes procesā"" 6.20.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi" un rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2014.gada 26.februāra rīkojuma Nr.88 "Par finansējuma piešķiršanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nekustamā īpašuma Kronvalda bulvārī 6, Rīgā, nomas maksas, aprīkojuma un mēbeļu iegādes, pārcelšanās un citu saistīto izdevumu segšanai" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  E.Turka  Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-522  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības attīstības sadarbības ministru 2017.gada 16.marta neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)  M.Siliņa L.Štokenberga  Izskatīts MK sēdē 
4.8.  TA-439  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu līdz 2016.gada 31.decembrim"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  I.Aleksandroviča E.Šadris  Izskatīts MK sēdē 
4.9.  TA-436  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Eberhards D.Rancāne I.Aleksandroviča E.Šadris  Izskatīts MK sēdē 
4.10.  TA-550  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības veselības ministru 2017.gada 19.-20.marta neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-246  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādņu 2013.-2019.gadam īstenošanas gaitu)  LR Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija  K.Gerhards  A.Draudiņš  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-501  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2017.gada 23.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0149  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-540  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2017.gada 23.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0148   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  I.Apsīte L.Duntava D.Brūklītis   Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-543  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2017.gada 23.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0147   Satiksmes ministrija  U.Augulis  T.Vectirāns A.Novikova   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-443  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Pārskats par Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienības Tiesas un Vispārējās tiesas lietās no 2016.gada 1.marta līdz 2017.gada 28.februārim"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  G.Bambāne  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-476  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Broceni Pellets" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  R.Aleksejenko K.Soms  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  2017-83-s,    R.Kozlovskis     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu