Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2017.gada 4.aprīļa sēdes darba kārtība (sēdes sākums plkst.13.00)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2017.gada 31.martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2017.gada 4.aprīlī
plkst. 13:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Ministru kabineta lieta (I)
0.1.  TA-620  (iekļauts papildus) Par Ministru kabineta 2017.gada 28.marta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.16 54.§) "Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" valsts pirmpirkuma tiesību izmantošanai uz valsts nozīmes arhitektūras pieminekli "Dārzu un kapu arhitektūras ansamblis "Lielie kapi" ar memoriālajām celtnēm""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-565  Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"  Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-97
TA-579 
Rīkojuma projekts "Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ata Kronvalda ielā 56, Cēsīs, Cēsu novadā, 3459/12617 domājamo daļu pārņemšanu valsts īpašumā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-8
TA-586 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma piekritību valstij un tā nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Ekonomikas ministrijas personā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-6
TA-237 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1133
TA-380 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-628  Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2017.gada 1.aprīļa līdz 30.jūnijam"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-229
TA-602 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-521  Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-630  Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-230
TA-558 
Instrukcijas projekts "Par Ministru kabineta 2013.gada 28.maija instrukcijas Nr.5 "Kārtība, kādā Valsts atbalsta programmu koordinācijas un pilnveidošanas konsultatīvajā padomē piesaka un izvērtē valsts atbalsta programmas, kuras īsteno finanšu instrumentu veidā" atzīšanu par spēku zaudējušu"   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-21
TA-283 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija rīkojumā Nr.307 "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-22
TA-284 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Preiļu novada pašvaldības īpašumā"   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-396
TA-301 
Likumprojekts "Grozījums Nacionālās drošības likumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-395
TA-293 
Likumprojekts "Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-876
TA-559 
Likumprojekts "Grozījums Autopārvadājumu likumā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-119
TA-599 
Likumprojekts "Grozījumi Biometrijas datu apstrādes sistēmas likumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-80
TA-519 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumos Nr.423 "Nodrošinājuma valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1006
TA-483 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.93 "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, kura atvaļināta no dienesta sakarā ar noteiktajām prasībām neatbilstošu veselības stāvokli, saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-81
TA-561 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-208
TA-583 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 4.marta rīkojumā Nr.105 "Par finansējumu Eiropas Migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta darbības nodrošināšanai""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-184
TA-606 
Noteikumu projekts "Jēkabpils Agrobiznesa koledžas nolikums"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-945
TA-322 
Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā, zemes vienības saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-446  Par Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.67 96.§) "Informatīvais ziņojums "Par Viedās specializācijas stratēģijas izstrādi"" 4.punktā doto uzdevumu atzīšanu par aktualitāti zaudējušiem  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-659  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Par Ministru kabineta 2017.gada 14.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.12 37.§) "Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros apstiprināmajiem projektiem 2016. gadā"" 2.punktā doto uzdevuma izpildi  Labklājības ministrija  U.Augulis (LM)  B.Kņigins I.Kārkliņa  Izskatīts MK un atlikts 
1.25.  VSS-118
TA-546 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par autoceļiem""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-1009
TA-255 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.201 "Noteikumi par atpūtas kuģu drošību""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-1231
TA-625 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu" 6.1.3.2.pasākuma "Multimodāla transporta mezgla izbūve Torņakalna apkaimē" īstenošanas noteikumi"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-173
TA-533 
Rīkojuma projekts "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2017.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-1183
TA-571 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-645  Par Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.45 45.§) "Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi ārējo normatīvo aktu grozījumu skaita samazināšanai"" 8. un 9.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-294
TA-511 
Likumprojekts "Grozījumi Cilvēka genoma izpētes likumā"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  TA-654  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-93
TA-441 
Likumprojekts "Grozījumi Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  VSS-948
TA-347 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 31.maija noteikumos Nr.418 "Noteikumi par riska ūdensobjektiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  VSS-995
TA-385 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.novembra noteikumos Nr.769 "Noteikumi par stacionāro tehnoloģisko iekārtu dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  VSS-57
TA-459 
Noteikumu projekts "Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtība"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  TA-636  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par dabasgāzes apriti un akcīzes nodokļa piemērošanas kārtību"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  TA-663  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas kopīgās demarkācijas komisijas darba un tās lēmumu īstenošanas nodrošināšanai 2017.gadā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  TA-670  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par Saprašanās memorandu par Eiropas izcilības centra cīņai ar hibrīdo apdraudējumu izveidošanu"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-647  Rīkojuma projekts "Par Jāni Citskovski"   Ministru prezidents  M.Kučinskis  J.Citskovskis  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-1199
TA-413 
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumu sniegšanu par turpmāko rīcību saistībā ar SIA "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" reorganizēšanu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  I.Apsīte E.Šaicāns Z.Liepiņa  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-2799  (2016.) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2015.gada 31.marta noteikumu Nr.153 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos" ieviešanu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  T.Vectirāns K.Godiņš I.Brice S.Ozola M.Zvaune E.Streļča N.Bergs T.Trubača A.Lapiņš S.Liepiņa  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-692  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības konkurētspējas ministru 2017.gada 5.-6.aprīļa sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  K.Soms  Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  VSS-1194
TA-569 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Plāna projekts "Ceļu satiksmes drošības plāns 2017.-2020.gadam"   Satiksmes ministrija  U.Augulis  T.Vectirāns  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-469  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijai (par stabilu valsts finansējumu sporta nozarei)  LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sporta apakškomisija  D.Reizniece- Ozola  L.Šulca  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-664  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2017.gada 15.februāra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0401  Kultūras ministrija  D.Melbārde  I.Pētersone L.Zommere  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-679  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par samērības novērtējumu pirms jauna profesiju regulējuma pieņemšanas"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  G.Arāja  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-688  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par 2017.gada 7.aprīļa Euro grupas un neformālajā 2017.gada 7.-8.aprīļa Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  L.Kļaviņa  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-696  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2017.gada 15.februāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/2014  Satiksmes ministrija  U.Augulis  T.Vectirāns A.Novikova  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-582  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Stiga RM" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  R.Aleksejenko K.Soms  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-2173  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (2016.) Par pārstāvju pilnvarošanu Administratīvajā rajona tiesā lietā Nr.A420301716  Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-610  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Jūras novērošanas sistēmas projekta īstenošanas gaitu"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
8.2.  2017-135-k,  (iekļauts papildus)    A.Ašeradens     
Skatīt protokolu