Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2017.gada 11.aprīļa sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā -
zemkopības ministrs
Jānis Dūklavs
Rīgā, 2017.gada  6.aprīlī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2017.gada 11.aprīlī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1041
TA-676 
(jautājuma izskatīšana atlikta) Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK un atlikts 
1.2.  VSS-162
TA-592 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 22.marta noteikumos Nr.201 "Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja nolikums""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1157
TA-584 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"""   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-699
TA-2822 
(atbalstīts MKK) (2016.) Noteikumu projekts "Noteikumi par energoefektivitātes nodevas apmēru un tās aprēķināšanas, piemērošanas, maksāšanas un kontroles kārtību"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-539  Par Ministru kabineta 2016.gada 10.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.61 32.§) "Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-629  Par Ministru kabineta 2016.gada 26.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.4 91.§) "Informatīvais ziņojums "Par Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par Latvijas valsts rīcību, izvērtējot 2013.gada 21.novembrī Zolitūdē notikušās traģēdijas cēloņus, un turpmākajām darbībām, kas veiktas normatīvo aktu un valsts pārvaldes un pašvaldību darbības sakārtošanā, lai nepieļautu līdzīgu traģēdiju atkārtošanos, kā arī par darbībām minētās traģēdijas seku novēršanā galaziņojumā ministrijām noteikto uzdevumu izvērtējumu"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-14
TA-485 
Likumprojekts "Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-15
TA-484 
Likumprojekts "Fizisko personu reģistra likums"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-633  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-257
TA-686 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskās darba konferences 106.sesijā Ženēvā"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-643
TA-2159 
(2016.) Likumprojekts "Grozījums Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-997
TA-135 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 22.marta noteikumos Nr.174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-666  Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 13.0 versija - Vienota kontaktu centra platforma operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei)"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-82
TA-593 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.769 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-673  Par Ministru kabineta 2013.gada 28.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 51.§) "Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem lauksaimniecības zemes efektīvai un ilgtspējīgai izmantošanai"" 3.punktā minētā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-711  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija noteikumos Nr.611 "Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-719  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par naudas balvas piešķiršanu Mairim Briedim"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-718  (iekļauts papildus) Konceptuāls ziņojums "Par jauna vienota valsts iestāžu administratīvā centra Jelgavā, Garozas ielā 31, izveidei izmantojamo finansēšanas modeli"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-802
TA-474 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Salmiņa I.Runča A.Rublovska V.Reitere I.Jurča  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-674  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.janvāra noteikumos Nr.34 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1.pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  S.Šmīdlere  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-620  (skatīts MK) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" pirmpirkuma tiesību izmantošanai uz valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa "Dārzu un parku arhitektūras ansamblis "Lielie kapi" ar memoriālajām celtnēm""  Kultūras ministrija  D.Melbārde  A.Milzarājs L.Kokorēviča I.Romančuka A.Lapiņš M.Barkovskis R.Našeniece J.Dambis  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-575  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" attīstības koordinācijas un uzraudzības padomi"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-720  (jautājuma tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  E.Severs A.Vrubļevskis Ž.Tikmers E.Fogelis J.Kols Z.Ekmanis A.Strenga B.Broka A.Kalvītis V.Koziols   Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-721  (jautājuma tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta ilgtermiņa saistību precizēšanu valsts galvoto reģionālo olimpisko centru projektu īstenošanai"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  E.Severs A.Vrubļevskis A.Āboliņš  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-723  (jautājuma tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Aizsardzības ministrija  U.Augulis (AIM)  A.Puriņš  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-726  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  S.Zvidriņa S.Šķiltere P.Leiškalns A.Lapiņš I.Vircavs  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-747  (jautājuma tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-534  Informatīvais ziņojums "Par pasākumu plānā 2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un organizēšanai paredzēto pasākumu izpildi"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  A.Žīgure M.Behmane P.Leiškalns  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-2364  (atbalstīts MKK) (2016.) Informatīvais ziņojums "Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam"   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  S.Šķiltere P.Leiškalns A.Orehova A.Lapiņš A.Birums V.Valainis  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-1072
TA-268 
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem turpmākai rīcībai, lai izveidotu mehānismu konfiscēto noziedzīgi iegūto līdzekļu izmantošanai"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-668  Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" projektu iesniegumu atlases 1.kārtas projektu īstenošanas gaitu un kritērijiem projektu iesniegumu atlases 2.kārtā iekļaujamo projektu izvēlei""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  E.Beļskis U.Bisenieks E.Šadris  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-618  (jautājuma izskatīšana uz divām nedēļām atlikta) Informatīvais ziņojums "Par valsts administratīvi teritoriālo iedalījumu un valsts pārvaldes institūciju sadarbības teritoriju izveidi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK un atlikts 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-2463  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) (2016.) Atbildes vēstules projekts Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai (par Saeimas paziņojuma "Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu kvalitatīvu vispārējās izglītības iestāžu tīklu un risinātu ar izglītojamo telpisko mobilitāti (izglītības iestādes fizisku pieejamību) saistītās problēmas" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi)  LR Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija  K.Šadurskis  L.Lejiņa E.Papule  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-731  (jautājums tiks skatīts slēgtā daļā Zaļajā zālē) (iekļauts papildus) Progresa ziņojums "Latvijas nacionālā reformu programma "Eiropa 2020" stratēģijas īstenošanai"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  O.Barānovs I.Eriņš D.Kalsone E.Ķīlis  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-734  (jautājums tiks skatīts slēgtā daļā Zaļajā zālē) (iekļauts papildus) Programmas projekts "Latvijas Stabilitātes programma 2017.-2020.gadam"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  L.Kļaviņa N.Sakss G.Trupovnieks I.Vasaraudze I.Šņucins I.Eriņš D.Kalsone E.Ķīlis K.Bāra A.Lapiņš B.Vīlipa  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-714  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskos apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-27/17 flyLAL-Lithuanian Airlines  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  I.Kucina  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-724  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Kohēzijas politiku pēc 2020.gada"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Eberhards E.Šadris  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-693  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Avoti SWF" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  R.Aleksejenko K.Soms  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-691  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā Kirins pret Latviju"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  K.Līce  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  2017-132-k,    U.Augulis (AIM)     

Izskatīts MK sēdē

7.3.  2017-133-k,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Oderovs pret Latviju"    E.Rinkēvičs  K.Līce   

Izskatīts MK sēdē

7.4.  2017-134-k,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Dumpe pret Latviju"    E.Rinkēvičs  K.Līce   

Izskatīts MK sēdē

7.5.  2017-135-k,    A.Ašeradens     

Izskatīts MK sēdē

7.6.  2017-124-k,  Konceptuālais ziņojums "Par valsts materiālo rezervju veidošanu un pārvaldīšanu"    R.Kozlovskis     

Izskatīts MK sēdē

7.7.  2017-59-s (2015.),  (iekļauts papildus)    E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē

7.8.  2017-144-s,  (iekļauts papildus)    U.Augulis (AIM)     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu