Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2017.gada 3.maija sēdes darba kārtība (sēdes sākums plkst.13.00)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2017.gada  28.aprīlī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2017.gada 3.maijā
plkst. 13:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1085
TA-2791 
(atbalstīts VSS) (2016.) Noteikumu projekts "Pārstāvības nodrošināšanas kārtība starptautisko ieguldījumu strīdu izskatīšanā"  Valsts kanceleja  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-785  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumos Nr.553 "Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes nolikums""  Pārresoru koordinācijas centrs  M.Kučinskis    Izskatīts MK un atlikts 
1.3.  VSS-170
TA-742 
Rīkojuma projekts "Par telpu Krustabaznīcas ielā 9, Rīgā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Brāļu kapu komiteja""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-135
TA-794 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-812  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumos Nr.678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2.pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-813  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.227 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarē" 3.1.1.5.pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-735  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra rīkojumā Nr.666 "Par Nacionālo standartizācijas padomi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-305
TA-796 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.105 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-303
TA-814 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.110 "Noteikumi par depozīta maksājumu""   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-307
TA-819 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.109 "Noteikumi par profesionālās darbības pārkāpumiem""   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-306
TA-820 
Noteikumu projekts "Koncesijas procedūras paziņojumi un to sagatavošanas kārtība"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-811  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.976 "Sabiedriskā labuma komisijas nolikums""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Salmiņa  Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-810  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Sabiedriskā labuma komisiju"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Salmiņa  Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-195
TA-753 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.augusta rīkojumā Nr.385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Kaļāne  Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-757  Par Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.57 29.§) "Informatīvais ziņojums "Valsts kases sniegtā grāmatvedības uzskaites pakalpojuma attīstības iespējas"" 11.punktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-45
TA-563 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ievu alejā 39, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pārdošanu"   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-177
TA-741 
Noteikumu projekts "Noteikumi par aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centra un patvēruma meklētāju izmitināšanas telpu iekārtošanu un aprīkošanu"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-263
TA-767 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2017./2018.mācību gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-136
TA-552 
Rīkojuma projekts "Par Vecumnieku novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Skaistkalnes robežkontroles punkts A" Skaistkalnes pagastā, Vecumnieku novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"   Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-1226
TA-56 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā"  Tieslietu ministrija  K.Gerhards (TM)    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-782  Noteikumu projekts "Maksātnespējas procesa administratoru un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu disciplinārlietu noteikumi"  Tieslietu ministrija  K.Gerhards (TM)    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-137
TA-660 
Noteikumu projekts "Kuģu pārstrādes konsultatīvās padomes nolikums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-762  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-965
TA-677 
Noteikumu projekts "Prasības olu apritei nelielā apjomā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-292
TA-748 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumos Nr.688 "Eiropas Savienības ārkārtas pielāgošanas atbalsta piešķiršanas kārtība piena ražotājiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-32
TA-698 
Noteikumu projekts "Tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība augkopības un lopkopības produktu tirgū"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-104
TA-818 
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējām rīcības grupām starpteritoriālai un starpvalstu sadarbībai"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-302
TA-860 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.102 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-861  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-871  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku ikgadējā sanāksmē Nikosijā, Kiprā 2017.gada 9.–11.maijā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  TA-832  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  TA-891  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumos Nr.291 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-738  Rīkojuma projekts "Par Kārli Krēsliņu"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  A.Kiopa K.Krēsliņš  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-749  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība""   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  I.Bindemane H.Buļs I.Olafsone A.Lapiņš H.Danusēvičs J.Tomels I.Runča I.Braunfelde  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-750  (saņemts Finanšu ministrijas priekšlikums jautājumu neskatīt) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.95 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  I.Bindemane H.Buļs I.Olafsone A.Lapiņš H.Danusēvičs J.Tomels I.Runča   Izskatīts MK un atlikts 
III. Informācija
3.1.  TA-684  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas informācijas apmaiņas sistēmas datu bāzē esošās informācijas tālāku izmantošanu valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Bacanova I.Lipovska A.Milzarājs A.Lapiņš I.Braunfelde  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-618  Informatīvais ziņojums "Par valsts administratīvi teritoriālo iedalījumu un valsts pārvaldes institūciju sadarbības teritoriju izveidi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Draudiņš V.Valainis  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-878  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2017.gada 3.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  A.Kiopa  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
4.1.  TA-885  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr.45/2001 un Lēmumu Nr.1247/2002/EK"  Tieslietu ministrija  K.Gerhards (TM)  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-892  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Ārlietu padomi Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos 2017.gada 11.maijā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  M.Kreitus G.Zadraks   Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-896  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Gazprom Saistību priekšlikumiem attiecībā uz Centrāleiropas un Austrumeiropas gāzes tirgiem"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  J.Patmalnieks  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
5.1.  TA-764  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajiem papildu resursiem saistībā ar Eiropas Savienības un Apvienotās Karalistes sarunām par izstāšanos no Eiropas Savienības"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Skujiņa R.Ādamsons   Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-816  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Pārtikas un veterinārā dienesta kapacitāti atsevišķu dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības, apkarošanas un izplatības ierobežošanas nodrošināšanai"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  M.Balodis  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-872  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Plāna projekts "Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošanai 2017.-2019.gadam"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  L.Kļaviņa A.Zitcere E.Beļskis  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-895  Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2018.-2021.gadam projekts  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Spiridonovs B.Bāne I.Šņucins K.Bāra I.Kodoliņa-Miglāne D.Stikuts A.Kaļāne I.Runča D.Robežniece S.Āmare-Pilka J.Krastiņa M.Kosareva S.Garanča E.Beļskis I.Braunfelde M.Jurušs G.Trupovnieks Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Valsts kontroles, Prokuratūras, Tiesībsarga biroja, Tieslietu padomes, NEPLP, SPRK, LPS, LTRK, LDDK, LBAS, Fiskālās disciplīnas padomes pārstāvji  Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  2017-145-s,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijā 2016.gadā"     R.Bergmanis  J.Garisons I.Braunfelde   

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu