Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2017.gada 16.maija sēdes darba kārtība (sēde notiks Daugavpilī, sēdes sākums plkst.11.00)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2017.gada 11.maijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2017.gada 16.maijā
plkst. 11:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Informatīvie ziņojumi (I)
1.1.  TA-998  Informatīvais ziņojums "Latvijas otras lielākās pilsētas attīstības perspektīvas, problēmas un izaicinājumi"  Daugavpils pilsētas dome  J.Lāčplēsis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  TA-775  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pilnvarotā pārstāvja iecelšanu Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību izpildes nodrošināšanai"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-278
TA-751 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par grāmatvedību""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK un atlikts 
2.3.  VSS-91
TA-680 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības Baltāsbaznīcas ielā 29, Rīgā, valstij piederošo 4/21 domājamo daļu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-125
TA-683 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-249
TA-743 
Likumprojekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-1248
TA-694 
Noteikumu projekts "Aizturēto ārzemnieku un patvēruma meklētāju izmitināšanas telpu iekšējās kārtības noteikumi"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-299
TA-773 
Noteikumu projekts "Noteikumi par izmitināšanas centrā ievietotajam aizturētajam ārzemniekam garantēto veselības aprūpes pakalpojumu apjomu un saņemšanas kārtību"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-272
TA-772 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.454 "Noteikumi par ārzemnieka piespiedu izraidīšanu, izceļošanas dokumentu un tā izsniegšanu""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-331
TA-806 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija noteikumos Nr.458 "Noteikumi par patvēruma meklētāja personas dokumentu un tā izsniegšanas kārtību""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-324
TA-926 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Klāva Ukstiņa ielā 17/23, Liepājā, nodošanu bez atlīdzības Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-950  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 7.0.versija - "Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija")"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-139
TA-809 
Likumprojekts "Par 2014.gada Protokolu, kas papildina Starptautiskās darba organizācijas 1930.gada Piespiedu darba konvenciju"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-282
TA-823 
Likumprojekts "Grozījumi Streiku likumā"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-281
TA-828 
Likumprojekts "Grozījums Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību un Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanās likumā"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-546
TA-2256 
(atbalstīts MKK) (2016.) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosaka atlīdzību par elektronisko sakaru tīkla ierīkošanai un būvniecībai nepieciešamā zemes īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu"  Satiksmes ministrija  D.Reizniece- Ozola (SM)    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-271
TA-808 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 17.marta noteikumos Nr.176 "Noteikumi par īpaša dokumenta formu un saturu krimināltiesiskajā sadarbībā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  TA-905  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.108 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  TA-916  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  TA-933  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  TA-166  (2016.) Paskaidrojumu projekts Augstākai tiesai kasācijas sūdzības lietā Nr.C26153615   Rēzeknes tiesa  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  TA-2233  (2016.) Par pārstāvības nodrošināšanu administratīvajā lietā Nr.A420302716  Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams  D.Reizniece- Ozola (SM)    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-188
TA-856 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izvietojami informatīvie uzraksti vai simboli par smēķēšanas aizliegumu vai atļauju smēķēt, kā arī uzrakstu un simbolu paraugi"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-746  Rīkojuma projekts "Par ģenerāļa speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu Ilonai Spurei"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  I.Spure  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-253
TA-826 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolai "Saules skola""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
IV. Informatīvie ziņojumi (II)
4.1.  TA-907  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem par Latvijas dalības Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā nodrošināšanai nepieciešamā finansējuma apmēru"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  R.Trokša  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-535  Informatīvais ziņojums "Par elektroenerģijas sadales tīkla tarifu ietekmi uz aizsargātajiem elektroenerģijas lietotājiem un veiktajiem informatīvajiem pasākumiem lietotāju izmaksu kāpuma ierobežošanai"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  J.Patmalnieks O.Bogdanova  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-883  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Eberhards D.Rancāne  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-908  Informatīvais ziņojums "NBS kaujas spēju attīstības projekti Latgales reģionā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
4.5.  VSS-370
TA-959 
Informatīvais ziņojums "Augstākās izglītības pārvaldības modernizācijas un jaunā augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanas gaita un rezultāti"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  A.Kiopa  Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-930  Informatīvais ziņojums "Par Daugavpils Universitātes attīstību"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  A.Kiopa  Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-952  Informatīvais ziņojums "Iekšlietu nozares iestāžu darbības aktualitātes"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
4.8.  TA-921  Informatīvais ziņojums "Par plānoto ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstību Latgalē"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
4.9.  TA-953  Informatīvais ziņojums "Tiesu darbības teritoriju reforma Latgalē – mērķi un rezultāti"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
4.10.  TA-951  Informatīvais ziņojums "Par Valsts valodas centra darba tendencēm Latgalē"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
4.11.  TA-947  Informatīvais ziņojums "Par Rīcības plāna Latgales reģiona izaugsmei 2015.-2017.gadam ieviešanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  R.Bremšmits  Izskatīts MK sēdē 
4.12.  TA-958  Informatīvais ziņojums "Par Latgales reģionā izmantoto finansējumu no Zemkopības ministrijas atbildībā esošiem pasākumiem"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
4.13.  TA-949  Informatīvais ziņojums "Transporta un sakaru attīstība Latgales reģionā"  Satiksmes ministrija  D.Reizniece- Ozola (SM)  V.Smuļs  Izskatīts MK sēdē 
4.14.  VSS-286
TA-957 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi reģionālās nozīmes attīstības centros 2017.gadā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  J.Glazkovs  Izskatīts MK sēdē 
4.15.  TA-983  (iekļauts papildus) Konceptuāls ziņojums "Par valsts līdzdalību SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" pamatkapitālā"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
4.16.  TA-996  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Tautsaimniecības attīstība reģionos"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  R.Aleksejenko  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu