Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2017.gada 30.maija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2017.gada  25.maijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2017.gada 30.maijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-197
TA-715 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā civilajam ekspertam pēc atgriešanās no starptautiskās misijas sedz sociālās rehabilitācijas izdevumus"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-1040  Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-937
TA-875 
Likumprojekts "Grozījumi Kredītinformācijas biroju likumā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-995  Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-1022  Likumprojekts "Grozījums Finanšu nodrošinājuma likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-1023  Likumprojekts "Grozījums Ieguldītāju aizsardzības likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-1024  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-163
TA-797 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Madonas novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-275
TA-834 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-277
TA-837 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Avoti", Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-245
TA-870 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1025 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu""  Iekšlietu ministrija  J.Reirs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-988  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  J.Reirs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-35
TA-1036 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumu par sadarbību izglītības jomā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-1003  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.323 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-1015  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.249 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-1028  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta noteikumos Nr.561 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-323
TA-800 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības Kārsavas novada pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-1021  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.322 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" īstenošanas noteikumi""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-1020  Noteikumu projekts "Noteikumi par izdevējdarbības pārskata oficiālās statistikas veidlapas paraugu un veidlapas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-260
TA-928 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3.pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-333
TA-925 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.161 "Kārtība, kādā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbību""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-972  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 9.marta rīkojumā Nr.114 "Par koncepciju "Par adopcijas un ārpusģimenes aprūpes sistēmu pilnveidošanu"""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-971  Rīkojuma projekts "Grozījums koncepcijā "Par adopcijas un ārpusģimenes aprūpes sistēmas pilnveidošanu""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-924  Par Ministru kabineta 2015.gada 3.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.57 58.§) "Rīkojuma projekts "Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā"" 5.punktā dotā uzdevuma atzīšanu pa aktualitāti zaudējušu   Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-218
TA-901 
Noteikumu projekts "Transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates un tehniskās kontroles uz ceļa noteikumi"  Satiksmes ministrija  D.Reizniece- Ozola (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-315
TA-1032 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi""  Satiksmes ministrija  D.Reizniece- Ozola (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-422
TA-1019 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.novembra noteikumos Nr.637 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt ETL uzlādes infrastruktūru Latvijā" īstenošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  D.Reizniece- Ozola (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-848  Rīkojuma projekts "Par Centrālās medicīnas ētikas komitejas personālsastāvu"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-40
TA-725 
Noteikumu projekts "Noteikumi par atkritumu poligonu pētniecības un attīstības darbību, kas vērsta uz apglabājamā atkritumu apjoma samazināšanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-41
TA-799 
Noteikumu projekts "Noteikumi par informācijas sniegšanas kārtību par savākto, reģenerācijai nodoto, atkritumu poligonā nodoto un atkritumu poligonā apglabāto sadzīves atkritumu masu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-1209
TA-798 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.maija noteikumos Nr.326 "Dabas lieguma "Lielupes palienes pļavas" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-972
TA-1090 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par oficiālās statistikas apkopošanu kultūras jomā""   Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  TA-1097  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas un maksātnespējas procesa administratora lietvedības noteikumi"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  TA-1098  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Maksātnespējas administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  TA-1099  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Maksātnespējas procesa administratoru amatā iecelšanas kārtība"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  TA-1118  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.395 "Kārtība, kādā energoietilpīgi apstrādes rūpniecības uzņēmumi iegūst tiesības uz samazinātu līdzdalību obligātā iepirkuma komponentes maksājumam""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-967
TA-866 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu""  Labklājības ministrija  J.Reirs  A.Mazitāne I.Rudzīte  Izskatīts MK un atlikts 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-947
TA-2637 
(2016.) Plāna projekts "Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2012.-2018.gadam īstenošanas plāns 2017.-2018.gadam"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  S.Vēvere A.Kleinberga A.Sebre U.Lielpēters D.Ķezbere  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-25
TA-1046 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Plāna projekts "Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plāns 2017.–2020.gadam"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-1029  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības Erasmus+ programmas līdzfinansētā projekta "Jaunas pieejas prakšu vadītāju sagatavošanā darba vidē balstītām mācībām (TTT4WBL)" īstenošanā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  G.Arāja R.Gintaute- Marihina  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1073  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par iepirkuma "Sēklas un sākuma kapitāla fondu pārvaldnieku atlase" un iepirkuma "Izaugsmes kapitāla fondu pārvaldnieku atlase" dokumentāciju"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1083  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par finansiālā nodrošinājuma nepieciešamību Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmu izmaiņām un attīstībai" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-1011  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai (par papildu finansējuma piešķiršanu)  LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisija  D.Reizniece- Ozola  J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1061  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai (par kūdras nozares attīstības stratēģiju)  LR Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija  K.Gerhards  S.Balka  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-1086  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C 120/17 Administratīvā rajona tiesa  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  I.Kucina  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  VSS-4
TA-587 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Vidēja un ilgtermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi saimnieciskās darbības veicējiem"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-754  Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rimi Latvia" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  R.Aleksejenko K.Soms A.Lapiņš I.Rubīns V.Turlais   Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-939  Rīkojuma projekts "Par atteikumu atļaut saglabāt Latvijas pilsonību"   Iekšlietu ministrija  J.Reirs (IEM)  M.Zvaune  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-2327  (jautājums tiks skatīts slēgtā daļā Mazajā zālē) (iekļauts papildus) (2016.) Protokollēmuma projekts "Par termiņa pagarinājumu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  I.Jaunzeme K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-1113  Informatīvais ziņojums "Par AS "KVV Liepājas metalurgs" esošo situāciju"   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  K.Lore V.Loginovs U.Sesks  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-879  Dienesta vajadzībām  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
8.3.  2017-181-s,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Slepeni    R.Bergmanis     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu