Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2017.gada 28.novembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2017.gada 24.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2017.gada 28.novembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-965
TA-2546 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.389 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2.specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide un sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās" 3.4.2.1.pasākuma "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās" īstenošanas noteikumi""  Ministru prezidents  A.Ašeradens (MP)    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-964
TA-2547 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2.specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai" 3.4.2.3.pasākuma "Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija" īstenošanas noteikumi"  Ministru prezidents  A.Ašeradens (MP)    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1121
TA-2550 
Saeimas lēmumprojekts "Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai starptautiskās koalīcijas militārajā operācijā Irākā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-746
TA-2513 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Līčukalns" Sējas novadā pirkšanu Ādažu poligona teritorijas paplašināšanai"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-958
TA-2518 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumos Nr.678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2.pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1034
TA-2447 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumos Nr.500 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-2540  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību""  Finanšu ministrija  A.Čakša (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-969
TA-2515 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-2414  Par Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.27 29.§) "Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.1.1.1.aktivitāti "Zinātnes un inovāciju politikas veidošanas un administratīvās kapacitātes stiprināšana""" 7.3.apakšpunktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-951
TA-2379 
Likumprojekts "Par Eiropas Padomes Konvenciju par kino kopražojumiem (pārskatīta)"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1031
TA-2338 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-2380  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Itālijas Republikas starpvaldību komisijā"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-2371  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas cirks" peļņas daļu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-774
TA-2545 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.288 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1115
TA-2481 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma daļas pirkšanu tilta atjaunošanas būvprojekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  R.Bergmanis (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1117
TA-2482 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  R.Bergmanis (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-660
TA-2312 
Noteikumu projekts "Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-659
TA-2293 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.873 "Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-562
TA-2313 
Noteikumu projekts "Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-494
TA-2535 
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Sadarbība" 16.3.apakšpasākumā "Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-1053
TA-2402 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.402 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā"""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-1052
TA-2403 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.458 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde"""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-918
TA-2401 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-648
TA-2389 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.575 "Bakteriālās iedegas apkarošanas un izplatības ierobežošanas kārtība""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-738
TA-2442 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 8.janvāra noteikumos Nr.21 "Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-1118
TA-2575 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" līdzekļu izlietojumu"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-2599  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-2600  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-2594  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali apakšprogrammas 24.08.00 "Nacionālo parku darbības nodrošināšana" ietvaros starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem 2017.gadā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-2601  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-2548  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-431
TA-1500 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Prasības transportlīdzekļu braukšanas ātruma kontroles mērierīcēm"   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-931
TA-2443 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā komersantiem, kuriem ir speciāla atļauja (licence) akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai un atļauja muitas noliktavas darbībai un kuri atbilst noteiktajām prasībām, ir tiesības izveidot apvienoto noliktavu"  Finanšu ministrija  A.Čakša (FM)  I.Olafsone J.Krastiņa  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-673
TA-2505 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Administratīvā sloga mazināšana valsts pārvaldē"  Ministru prezidents  A.Ašeradens (MP)  B.Medvecka  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-2544  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 3., 28., 29., 30. un 31.punktā paredzēto noteikumu īstenošanas gaitu un rezultātiem"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  M.Roze I.Briede R.Aleksejenko   Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-786
TA-2533 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par atļauju Valsts vides dienestam slēgt līgumus ar termiņu līdz 2023.gada 31.decembrim lielā projekta "Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābā gudrona dīķi" sanācijas darbi" īstenošanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  S.Cakuls I.Klāvs   Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-2274  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par bezpilota gaisa kuģu aprites pamatprincipu noteikšanu)  LR Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija  R.Bergmanis (SM)  A.Muižnieks  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-2571  Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par ieteikumu Padomes lēmumam, ar kuru atļauj sākt sarunas par Konvenciju, ar ko izveido daudzpusējo tiesu ieguldījumu strīdu izšķiršanai"  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)  D.Cildermane  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2602  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Eiropas Padomes Konvenciju par terorisma novēršanu un priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu papildu protokolu Eiropas Padomes Konvencijai par terorisma novēršanu"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-2617  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  J.Patmalnieks Dz.Kauliņš   Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-2626  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija 2017.gada 30.novembra Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru sanāksmei  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  Z.Lepiņa L.Stauvere G.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-2623  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2017.gada 4.-5.decembra sanāksmei  Satiksmes ministrija  R.Bergmanis (SM)  E.Šimiņa- Neverovska  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-2624  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas "Mobilitātes pakotnes ceļu maksas priekšlikumi"  Satiksmes ministrija  R.Bergmanis (SM)  E.Šimiņa- Neverovska  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-2625  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2017.gada 1.decembra sanāksmei  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  A.Kiopa  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-2523  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas iespējām veikt darījumus ar valsts īpašumā esošajām gada emisijas sadales vienībām un Kioto vienībām"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2591  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)  L.Krūmiņa   Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-2592  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par civilās ekspertes dalību Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)  L.Krūmiņa   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-2607  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām  Ministru prezidents  A.Ašeradens (MP)    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu