Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2017.gada 12.decembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - finanšu ministre
Dana Reizniece-Ozola
Rīgā, 2017.gada  7.decembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2017.gada 12.decembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-698
TA-2510 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.720 "Noteikumi par karavīru paplašinātās pirmās palīdzības mācību kursa programmu, kārtību, kādā nodrošina apmācību paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanā, un kārtību, kādā ārvalstīs apgūtu mācību kursu atzīst Latvijas Republikā, kā arī paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanai paredzētā aprīkojuma, medicīnisko materiālu un medikamentu uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtību""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-610
TA-2650 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.801 "Noteikumi par informācijas sniegšanu valsts iestādēm un amatpersonām no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1088
TA-2621 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Sūtnieki" Vīdalē, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  R.Kozlovskis (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-485
TA-2279 
(atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  R.Kozlovskis (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-166
TA-2499 
Likumprojekts "Apdrošināšanas līguma likums"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-165
TA-2501 
Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1041
TA-2604 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Saūda Arābijas Karalistes valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem, un ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas novēršanu un tās protokolu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-2635  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumos Nr.40 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1103
TA-2577 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1010
TA-2462 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.411 "Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-855
TA-2495 
Noteikumu projekts "Humānās palīdzības saņemšanas un sniegšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis     Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-802
TA-2463 
Noteikumu projekts "Starptautiskās palīdzības pieprasīšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-908
TA-2516 
Noteikumu projekts "Valsts civilās aizsardzības kontaktpunkta noteikumi"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-2658  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-723
TA-2655 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu kvalifikācijas kritērijiem, ekspertu komisiju izveidošanu un to darbības organizēšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-924
TA-2656 
Noteikumu projekts "Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas, finansēšanas un administrēšanas kārtība"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1094
TA-2657 
Rīkojuma projekts "Par prioritārajiem virzieniem zinātnē 2018.–2021.gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-616
TA-2585 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.77 "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-670
TA-2586 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1243 "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-669
TA-2587 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.marta noteikumos Nr.188 "Noteikumi par kārtību, kādā biedrības ierakstāmas jaunatnes organizāciju sarakstā, un sarakstā iekļaujamām ziņām""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-615
TA-2629 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.779 "Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-1150
TA-2633 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-2667  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-2471  Par Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.26 39.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2017., 2018. un 2019.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" izstrādes procesā"" 6.10.1.apakšpunktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-2576  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 7.septembra rīkojumā Nr.504 "Par publiska nodibinājuma "Valsts kultūrkapitāla fonds" padomi""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-2480  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.913 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni""  Labklājības ministrija  A.Čakša (LM)    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-2670  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.550 "Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību""  Labklājības ministrija  A.Čakša (LM)    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-2693  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1549 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu""   Labklājības ministrija  A.Čakša (LM)    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-1039
TA-2555 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-897
TA-2459 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos Nr.248 "Noteikumi par jūras zvejas kuģu drošību""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-977
TA-2477 
Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2018.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-1085
TA-2622 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P5 Ulbroka-Ogre pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  TA-1322  (atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Grozījumi Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnēs 2016.–2020.gadam un to īstenošanas plānā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  VSS-1170
TA-2631 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 5.janvāra noteikumos Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  VSS-1110
TA-2688 
Rīkojuma projekts "Par Veselības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma Linezera ielā 6, Rīgā, nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  VSS-935
TA-2424 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Kozlovskis (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  VSS-564
TA-2283 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Kozlovskis (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  VSS-138
TA-2425 
Noteikumu projekts "Siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas un prognožu sagatavošanas nacionālās sistēmas izveidošanas un uzturēšanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Kozlovskis (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  VSS-936
TA-2484 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Kozlovskis (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.40.  VSS-1072
TA-2536 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumos Nr.84 "Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Kozlovskis (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.41.  VSS-846
TA-2564 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 27.oktobra noteikumos Nr.614 "Reģionālās attīstības atbalsta pasākumu īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Kozlovskis (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.42.  VSS-1246
TA-1537 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumos Nr.388 "Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Kozlovskis (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.43.  VSS-205
TA-2581 
Likumprojekts "Grozījums Meliorācijas likumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.44.  VSS-1077
TA-2637 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par lauksaimniecības zemes nomu ar izpirkuma tiesībām"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.45.  VSS-1012
TA-2570 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 22.novembra noteikumos Nr.899 "Noteikumi par lopbarības augu sēklu maisījumiem, kas paredzēti dabiskās vides saglabāšanai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.46.  VSS-1142
TA-2611 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.februāra noteikumos Nr.142 "Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.47.  VSS-1119
TA-2612 
Noteikumu projekts "Jaunās pārtikas atbilstības klasifikācijas un kvalitātes prasību novērtēšanas kārtība"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.48.  VSS-1168
TA-2691 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.218 "Augu karantīnas noteikumi""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.49.  TA-2704  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumos Nr.59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.50.  TA-2672  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 29.marta rīkojumā Nr.232 "Par starptautisko militāro mācību norises nodrošināšanu Latvijas teritorijā""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.51.  TA-2721  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumos Nr.785 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.52.  TA-2719  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.oktobra noteikumos Nr.1174 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" īstenošanas kārtība un divpusējās sadarbības fonda sagatavošanas vizīšu projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.53.  TA-2708  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1478 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto un brīvprātīgo iemaksu objekta minimālo un maksimālo apmēru""  Labklājības ministrija  A.Čakša (LM)    Izskatīts MK sēdē 
1.54.  TA-2709  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi un piemaksu par vienlaikus vairāku adoptējamo bērnu aprūpi un uzraudzību"  Labklājības ministrija  A.Čakša (LM)    Izskatīts MK sēdē 
1.55.  VSS-1174
TA-2716 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 31.janvāra noteikumos Nr.54 "Kārtība, kādā izmanto 2017.gadam paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Kozlovskis (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.56.  TA-2718  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par novadu pašvaldību komisiju darbības finanšu izdevumu atlīdzību par 2017.gadu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Kozlovskis (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.57.  VSS-1051
TA-2713 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu atbildīgajai personai par izmēģinājuma, izmēģinājumā iesaistīto personu un izmēģinājumu dzīvnieku pārraudzību"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.58.  VSS-1183
TA-2722 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.222 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 16.pasākuma "Sadarbība" 16.1.apakšpasākumam "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" un 16.2.apakšpasākumam "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.59.  TA-2725  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK un atlikts 
1.60.  VSS-557
TA-1363 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK un atlikts 
1.61.  VSS-558
TA-1900 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK un atlikts 
1.62.  TA-2740  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.63.  TA-2705  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.64.  TA-2706  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra rīkojumā Nr.589 "Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām valsts robežas joslas infrastruktūras izbūvei gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu un gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.65.  TA-2707  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām gaisa kuģu parka atjaunošanai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.66.  TA-2726  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par papildus finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma izpildei 2017.gadā" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.67.  TA-2727  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par papildus finansējuma piešķiršanu publiskās dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas izdevumu segšanai" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.68.  TA-2728  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par papildu finansējumu abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojuma izpildei 2017.gada pirmajā pusgadā" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.69.  TA-2758  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.70.  TA-2759  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 19.aprīļa rīkojumā Nr.196 "Par valsts budžeta ilgtermiņa saistību precizēšanu valsts galvoto reģionālo olimpisko centru projektu īstenošanai""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-2647  Rīkojuma projekts "Par Aigaru Pētersonu"  Veselības ministrija  A.Čakša  A.Pētersons J.Bernāts  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-2681  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Par Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.60 36.§) "Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Vispārējo lietu padomes (50.panta formāta) 2017.gada 12.decembra sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem"  Ārlietu ministrija  K.Šadurskis (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-1108
TA-2619 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2017.gada 24.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.4 40.§) "Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 5.§) "Noteikumu projekts "Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi"" 3. un 4.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu"  Ekonomikas ministrija  R.Kozlovskis (EM)  O.Geitus-Eitvina S.Siliņa  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-2671  Informatīvais ziņojums "Par LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijas darbības pārskatu par paveikto un problēmām VDK dokumentu zinātniskās izpētes procesā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  A.Kiopa  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-2362  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" dāvināšanai (ziedošanai) paredzēto finanšu apjomu un dāvināšanas (ziedošanas) kārtību 2017.gadā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  A.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-2182  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo papildus finansējumu jaunas radioaktīvo atkritumu tvertnes un ilgtermiņa glabātavas būvprojekta izstrādei un būvniecībai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Kozlovskis (VARAM)  A.Ozola R.Vesere K.Treimanis  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-1368  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai (par pārskatu "Cilvēkkapitāla attīstībai Latvijā")  LR Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2436  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai (par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts īpašumtiesībām)  LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisija  Dz.Rasnačs  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-2448  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (par normatīvo regulējumu mikroliegumu izveidei)  LR Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija  J.Dūklavs  A.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-2755  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par 2017.gada 14.decembra Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem"  Ārlietu ministrija  K.Šadurskis (ĀM)  K.Našeniece M.Klīve   Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
6.1.  TA-2729  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2676  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Dienesta vajadzībām  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-2677  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Dienesta vajadzībām  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-2678  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Dienesta vajadzībām  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-2641  Informatīvais ziņojums "Par Zemessardzes attīstību 2018.-2027.gadā un Zemessardzes paaugstinātas gatavības apakšvienību ieviešanas gaitu"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
6.6.  2017-399-k,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā)     R.Bergmanis     

Izskatīts MK sēdē

6.7.  2017-376-ss,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Valsts aizsardzības plānu"    R.Bergmanis  J.Karlsbergs   

Izskatīts MK sēdē

6.8.  TA-2757  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par 2017.gada 15.decembra Eiropadomes 27 Eiropas Savienības dalībvalstu (50.panta) formāta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"  Ārlietu ministrija  K.Šadurskis (ĀM)  K.Našeniece R.Ādamsons   
6.9.  TA-2732  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
6.10.  2017-380-k,  (iekļauts papildus)    R.Kozlovskis (EM)     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu