Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2018.gada 30.janvāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta,
veselības ministra pienākumu izpildītāja vietā -
zemkopības ministrs

Jānis Dūklavs
Rīgā, 2018.gada  25.janvārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2018.gada 30.janvārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1141
TA-27 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumos Nr.523 "Kārtība, kādā ieved valstī vai izved no tās miruša cilvēka ķermeni, pārvadā, glabā, apbedī vai kremē no infekcijas slimības miruša cilvēka ķermeni un veic obligāto patologanatomisko izmeklēšanu diagnozes precizēšanai pēc slimnieka nāves""  Veselības ministrija  M.Kučinskis (VM)    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1269
TA-61 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumos Nr.692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2.pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-58  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 12.maija rīkojumā Nr.254 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-1699  (atbalstīts MKK) Par Ministru kabineta 2015.gada 19.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.25 32.§) "Likumprojekts "Energoefektivitātes likums"" 3.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-8  Par Ministru kabineta 2017.gada 26.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.48 35.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumos Nr.116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi""" 7.punktā dotā uzdevuma izpildi  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-563
TA-98 
Likumprojekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda vadības likums"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-96  Rīkojuma projekts "Par Latvijas pārstāvi Vienotā noregulējuma valdē"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-875
TA-2827 
Likumprojekts "Grozījumi Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likumā"  Iekšlietu ministrija  E.Rinkēvičs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-81  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Iekšlietu ministrija  E.Rinkēvičs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1322
TA-52 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra noteikumu Nr.788 "Daugavpils medicīnas koledžas maksas pakalpojumu cenrādis" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1293
TA-53 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumu Nr.533 "Daugavpils medicīnas koledžas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-113  Par Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 38.§) "Noteikumu projekts "Studiju programmu licencēšanas noteikumi"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-121  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumos Nr.230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem""  Labklājības ministrija  K.Šadurskis (LM)    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-122  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.976 "Noteikumi par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai""  Labklājības ministrija  K.Šadurskis (LM)    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-54  Noteikumu projekts "Noteikumi par probācijas klientam sniegto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu līdzfinansēšanas kārtību un apmēru"  Tieslietu ministrija  D.Melbārde (TM)    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1144
TA-2836 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra noteikumos Nr.42 "Noziedzības novēršanas padomes nolikums""  Tieslietu ministrija  D.Melbārde (TM)    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-55  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvja apstiprināšanu Pastāvīgās arbitrāžas tiesas specializētajā dabas resursu un vides tiesību arbitru panelī"  Tieslietu ministrija  D.Melbārde (TM)    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1047
TA-48 
Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Vecdaugava" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1212
TA-39 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-1032
TA-95 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.704 "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-129  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības līgumu par sadarbību civilās aviācijas gaisa kuģu meklēšanas un glābšanas jomā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-157  (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības saprašanās memorandu par galvenajiem ekonomiskās sadarbības virzieniem vidēja termiņa perspektīvā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-145  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Daci Vilsoni"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  D.Vilsone  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-147  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju Dacei Vilsonei savienot amatus"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  D.Vilsone  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  TA-128  Konceptuāls ziņojums "Par Sadarbības platformas "Demogrāfisko lietu centrs" priekšlikumiem ģimeņu ar bērniem atbalstam 2018.–2020.gadā"  Ministru prezidents  M.Kučinskis  I.Parādnieks N.Jirgensone P.Leiškalns A.Kaļāne  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-1187
TA-84 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par SIA "Lattelecom" 2016.gadā sniegtā universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu kompensāciju"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  I.Apsīte I.Eglītis  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-170  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par 2018.gada 2.februārī neformālajā Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes (pētniecības) sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  A.Kiopa  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-176  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par 2018.gada 31.janvāra-1.februāra neformālajā Eiropas Savienības konkurētspējas ministru sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  Z.Liepiņa K.Soms   Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-2852  Atbildes projekts Saeimas Juridiskajai komisijai (par likumprojektu "Grozījumi Latvijas valsts karoga likumā")  LR Saeimas Juridiskā komisija  E.Rinkēvičs (IEM)  J.Lange  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2665  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai (par likumprojektu "Veselības aprūpes finansēšanas likums")  LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisija  M.Kučinskis (VM)  P.Leiškalns  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-151  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Viseiropas privāto pensiju produktu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Zitcere I.Tiesnieks   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-144  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības līgumu par kodolnegadījumu operatīvu izziņošanu, informācijas apmaiņu un sadarbību kodoldrošības un aizsardzības pret radiāciju jomā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola R.Vesere  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-130  Ierobežotas pieejamības informācija  Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-133  Ierobežotas pieejamības informācija  Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-46  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2017.gada 8.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.38 79.§) 2. un 3.punktā dotā uzdevuma izpildi""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
8.4.  TA-152  (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
8.5.  TA-167  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu