Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2018.gada 20.februāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs

Māris Kučinskis
Rīgā, 2018.gada  15.februārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2018.gada 20.februārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Ministru kabineta lieta (I)
0.1.    Par savlaicīgu sagatavošanos iespējamiem pavasara paliem un plūdiem    M.Kučinskis     
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-257  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-256  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1124
TA-2850 
Likumprojekts "Grozījumi Muitas likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-918
TA-2830 
Noteikumu projekts "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1284
TA-211 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.855 "Noteikumi par Eiropas Savienības dalībvalstu, Šveices Konfederācijas, Turcijas un Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilnvaroto un neatkarīgo proves uzraudzības iestāžu sarakstu, kārtību, kādā šīs proves uzraudzības iestādes iekļaujamas sarakstā, un kārtību, kādā atzīstami šo proves uzraudzības iestāžu zīmogi vai proves zīmogi""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-255  Rīkojuma projekts "Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība""   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-851
TA-194 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumos Nr.304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-195  Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-239  Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas un Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalību Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-292  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-29
TA-217 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1215
TA-100 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Sociālo uzņēmumu komisiju"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-960
TA-2765 
Likumprojekts "Par 2004.gada Starptautisko konvenciju par kuģu balasta ūdens un nosēdumu kontroli un pārvaldību"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1245
TA-203 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.992 "Noteikumi par jūrnieka grāmatiņu""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-228  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" peļņas daļu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1258
TA-253 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.299 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanas noteikumi""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1213
TA-214 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.janvāra noteikumos Nr.66 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju skaitu, viņu amata vietām, iecirkņiem un to robežām""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-2210  (atbalstīts MKK) Protokollēmuma projekts "Priekšlikumi par operatīvāku rīcību ārkārtas situācijās, izpildot Ministru kabineta 2017.gada 29.augusta sēdes protokola Nr.42 1.§ 7.punktu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Ašeradens (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-21
TA-250 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumu Nr.783 "Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padomes nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-1184
TA-114 
Noteikumu projekts "Nozvejoto zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-77
TA-303 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu 2018.gadam to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-66  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumos Nr.194 "Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-305  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-294  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-530
TA-2099 
Noteikumu projekts "Saraksts ar specialitātēm (profesijām), kurās prognozē būtisku darbaspēka trūkumu un kurās darbā Latvijas Republikā var tikt uzaicināti ārzemnieki"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  A.Bukšs R.Aleksejenko L.Romele I.Vanaga R.Porniece E.Baldzēns  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-321  (jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumos Nr.134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu""  Veselības ministrija  M.Kučinskis (VM)    Izskatīts MK un atlikts 
III. Informācija
3.1.  TA-295  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Informatīvais ziņojums "Par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" peļņas daļu par 2016.gadu" un rīkojuma projekts "Par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" peļņas daļu par 2016.gadu"  Ministru prezidents  M.Kučinskis  Dz.Gasūne J.Bokta E.Bērziņa  Izskatīts MK un atlikts 
3.2.  TA-240  Informatīvais ziņojums "Latvijas Republikas sestais kārtējais ziņojums par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1984.gada Konvencijas pret spīdzināšanu un citādu cietsirdīgu, necilvēcīgu vai cilvēka cieņu pazemojošu apiešanos un sodīšanu izpildi par laika posmu no 2014.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  K.Līce   
3.3.  VSS-1228
TA-206 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Mākoņdatošanas pakalpojumu izmantošana valsts pārvaldē"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Ašeradens (VARAM)  U.Bisenieks L.Linabergs R.Porniece  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-316  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Vispārējo lietu padomes (50.panta formāta) 2018.gada 27.februāra sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  R.Ādamsons  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-319  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos neformālo 2018.gada 26.-27.februāra sanāksmi   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Ābelis G.Zadraks   Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  VSS-773
TA-2817 
Plāna projekts "Plāns Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu tiesību komitejas noslēguma apsvērumos Latvijai izteikto rekomendāciju izpildes nodrošināšanai 2018.gadā"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-865
TA-2818 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Plāna projekts "Elektronisko sakaru nozares politikas plāns 2017.–2020.gadam"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  V.Bajārs  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-224  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (par Nacionālo numerācijas plānu un numerācijas resursa izmantošanu)  Satiksmes ministrija  U.Augulis  V.Bajārs  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-226  (jautājuma izskatīšana atlikta) Informatīvais ziņojums "Par pilotprojekta mājokļa nodrošināšanai ģimenēm, kurām piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss, turpināšanu"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK un atlikts 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-274  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par 2018.gada 23.februāra neformālajā 27 Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāju sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  K.Našeniece M.Klīve   Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-310  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstveida apsvērumus Eiropas Savienības tiesas lietā C-639/17 KPMG Baltics  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  I.Kucina  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-317  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par G5 Sāhelas Apvienotajiem spēkiem un Sāhelas Aliansi"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Briča A.Kovaļovs  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-329  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2018.gada 26.februāra sanāksmei  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  M.Veiķeniece R.Zālīte   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-231  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kokpārstrāde 98" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  R.Aleksejenko K.Soms  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-68  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Jelgavas tiesai lietā Nr.C29710515  Latvijas Republikas Jelgavas tiesa  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-225  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Protokollēmuma projekts "Par uzdevuma termiņa pagarināšanu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  I.Jaunzeme V.Loginovs  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-205  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Dienesta vajadzībām  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-330  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Eiropas Savienības institucionālajiem jautājumiem"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  K.Našeniece R.Ādamsons  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu