Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2018.gada 24.aprīļa sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2018.gada 19.aprīlī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2018.gada 24.aprīlī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1308
TA-698 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumos Nr.118 "Noteikumi par finanšu instrumentu un fondu fonda īstenošanas kārtību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" un 3.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu" pasākumu ieviešanai""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1306
TA-689 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumos Nr.518 "Noteikumi par sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1307
TA-699 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.226 "Noteikumi par akcelerācijas fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1303
TA-700 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.997 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1305
TA-701 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 31.maija noteikumos Nr.328 "Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-86
TA-707 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-822
TA-603 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 29.janvāra noteikumos Nr.40 "Valsts enerģētiskās krīzes centra nolikums""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-60
TA-631 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.331 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves"""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-67
TA-632 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-107
TA-684 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-627  Par Ministru kabineta 2017.gada 4.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 9.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumos Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1125
TA-588 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-838
TA-665 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Apes novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-839
TA-666 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 27.janvāra rīkojumā Nr.40 "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-947
TA-462 
Likumprojekts "Valsts materiālo rezervju likums"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1286
TA-649 
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-696  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1316
TA-702 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.decembra rīkojumā Nr.717 "Par valsts nekustamā īpašuma Daugavas ielā 26, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, nodošanu Pļaviņu novada pašvaldības īpašumā""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-676  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta rīkojumā Nr.452 "Par Latvijas Zinātnes padomes sastāvu""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-712  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 29.jūnija rīkojumā Nr.333 "Par jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanu Latvijā""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-685  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumos Nr.188 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" īstenošanas noteikumi""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-1329
TA-202 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.242 "Satiksmes ministrijas nolikums""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-58
TA-679 
Rīkojuma projekts "Par Skrīveru novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Amatnieku parks A" Skrīveru novadā pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-157
TA-690 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P36 Rēzekne–Gulbene pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-181
TA-691 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P62 Krāslava-Preiļi-Madona pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-1320
TA-681 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo nekustamo īpašumu nodošanu Rojas novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-611  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-655  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.859 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.2.pasākuma "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana" īstenošanas noteikumi""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-656  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumos Nr.403 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-1325
TA-653 
Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Ziemupe" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-455
TA-654 
Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Ovīši" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-1327
TA-657 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo ¾ domājamo daļu no dzīvokļa īpašuma Nr.43 Tirgus ielā 7A, Iecavā, Iecavas novadā, nodošanu Iecavas novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-151
TA-726 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma K.Valdemāra ielā 4-35, Rēzeknē, ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" pamatkapitālā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  TA-688  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 6.jūnija noteikumos Nr.313 "Traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas noteikumi""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  VSS-252
TA-713 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumos Nr.60 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  TA-706  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumos Nr.247 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  TA-730  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumos Nr.582 "Mutes un nagu sērgas likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  VSS-201
TA-709 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.457 "Noteikumi par ģenētiski modificēto organismu apzinātu izplatīšanu""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  TA-687  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.40.  TA-733  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.41.  TA-748  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.42.  TA-757  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.43.  TA-768  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku ikgadējā sanāksmē 2018.gada 8.–10.maijā Jordānijā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-735  Rīkojuma projekts "Par Irēnu Kokinu"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  I.Kokina J.Kudiņš   Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-745  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"   Ministru kabineta Apbalvošanas padome  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1166
TA-708 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (2017.) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  R.Zelčs E.Formanickis G.Sniedzīte S.Vīksna M.Trons  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-754  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai"""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  U.Apsītis Dz.Peneze V.Bajārs J.Bokta  Izskatīts MK un atlikts 
2.5.  TA-708  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-717  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Džinetas Innusas iecelšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  Dž.Innusa  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-715  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju Džinetai Innusai savienot amatus"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-96
TA-752 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Rundāles pils muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-779  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par elektroenerģijas kopējās obligātā iepirkuma un jaudas komponentes samazināšanu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  A.Apaņuks U.Bariss   Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-780  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  A.Apaņuks U.Bariss   Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-619  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Reģionālās politikas pamatnostādņu 2013.-2019.gadam īstenošanas 2013.-2017.gadā starpposma novērtējumu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  R.Bremšmits I.Peipiņa  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-756  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ līdzfinansēta sadarbības projekta ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju "Latvijas izglītības un prasmju stratēģijas attīstība" īstenošanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  G.Arāja  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-575  Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas komisijai (par tiesisko regulējumu bezpilota gaisa kuģu vai cita veida lidaparātu izmantošanai)  LR Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija  U.Augulis    Izskatīts MK un atlikts 
4.2.  TA-523  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Sociālo lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijai (par iespēju VSIA "Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā" izveidot Hibrīdoperāciju zāli)  LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sabiedrības veselības apakškomisija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-750  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažiem preču pārdošanas līgumu aspektiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.2006/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/22/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/44/EK"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  Z.Liepiņa I.Apsīte   Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-766  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai ar ko groza Direktīvu 2009/33/ES par "tīro" un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Lapiņš  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-771  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par 2018.gada 27.aprīļa Euro grupas un neformālajā 2018.gada 27.-28.aprīļa Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  G.Sterinoviča  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-778  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Komisijas Īstenošanas regulas projektu, ar ko groza Īstenošanas regulu (EK) Nr.540/2011 attiecībā uz darbīgās vielas imidakloprīds apstiprināšanas nosacījumiem; Par Komisijas Īstenošanas regulas projektu, ar ko groza Īstenošanas regulu (EK) Nr.540/2011 attiecībā uz darbīgās vielas klotianidīns apstiprināšanas nosacījumiem; Par Komisijas Īstenošanas regulas projektu, ar ko groza Īstenošanas regulu (EK) Nr.540/2011 attiecībā uz darbīgās vielas tiametoksams apstiprināšanas nosacījumiem"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  K.Lifānova V.Ezers A.Jātnieks M.Dzelzkalēja- Burmistre Z.Jansone I.Krūmiņš G.Gulbis M.Gailīte S.Možvillo   Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-782  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2018.gada 8.marta argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0267  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  A.Apaņuks B.Logina   Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-705  Rīkojuma projekts "Par atļauju noteikt atšķirīgu (0%) dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" peļņas daļu vidēja termiņa darbības stratēģijā laika periodam no 2017.-2022.gadam"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  E.Bērziņš A.Strakšas N.Sakss G.Trupovnieks M.Ozols  Izskatīts MK un atlikts 
6.2.  TA-494  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2018-09-0103   Satversmes tiesa  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  2018-TA-4s,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijā 2017.gadā"    R.Bergmanis  E.Skuja G.Pelnēns   

Izskatīts MK sēdē

7.2.  2018-TA-3s,  Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2018.gada 6.februāra sēdes protokola Nr.7 39.§ "Par Aizsardzības ministrijas informatīvo ziņojumu" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi"    R.Bergmanis  E.Skuja G.Pelnēns   

Izskatīts MK sēdē

7.3.  2018-TA-6k,    E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē

7.4.  2018-TA-7k,  (jautājuma izskatīšana atlikta) Tautsaimniecības mobilizācijas plāns    A.Ašeradens  J.Patmalnieks G.Valdmanis   

Jautājuma izskatīšana atlikta

7.5.  TA-755  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
7.6.  VSS-8
TA-249 
(jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par Starptautiskās tiesas obligātās jurisdikcijas atzīšanas deklarāciju"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs     

Jautājuma izskatīšana atlikta

7.7.  TA-762  (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
7.8.  TA-332  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību starptautiskajā izstādē "Expo 2020 Dubai""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  A.Bukšs R.Grikmane K.Ozoliņš  Izskatīts MK sēdē 
7.9.  2018-TA-10k,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus)    A.Ašeradens     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu