Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2018.gada 15.maija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2018.gada 10.maijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2018.gada 15.maijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-718  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumos Nr.509 "Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru""   Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1136
TA-772 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.novembra noteikumos Nr.779 "Kārtība, kādā rezerves karavīrus un rezervistus reģistrē un uzskaita, rezerves karavīrus iesauc aktīvajā dienestā, kā arī pieprasa un izsniedz informāciju par rezerves karavīriem un rezervistiem""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-295
TA-749 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-823  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 12.maija rīkojumā Nr.254 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-62
TA-703 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.156 "Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-231
TA-827 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienestam sniedzama informācija par fiziskās personas kontu apgrozījumu un atlikumu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1159
TA-198 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-816  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.janvāra noteikumos Nr.34 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-700
TA-635 
Likumprojekts "Par 1970.gada 14.novembra UNESCO Konvenciju par kultūras priekšmetu nelikumīgas ievešanas, izvešanas un īpašumtiesību maiņas aizliegšanu un novēršanu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-701
TA-637 
Likumprojekts "Par 1995.gada 24.jūnija UNIDROIT Konvenciju par zagtajiem vai nelikumīgi izvestajiem kultūras priekšmetiem"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-851  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.805 "Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību""  Labklājības ministrija  K.Šadurskis (LM)    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-291
TA-728 
Rīkojuma projekts "Par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras statusa piešķiršanu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-331
TA-740 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumos Nr.488 "Noteikumi par zvērinātu notāru reģistru un grāmatu formu un to vešanas kārtību""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-813  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-206
TA-803 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra noteikumos Nr.1083 "Kārtība, kādā veicama samaksa par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-316
TA-852 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.249 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-877  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-881  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.239 "Finanšu ministrijas nolikums""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-882  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.novembra noteikumos Nr.662 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu un citu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības un personu uzskaites sistēmu""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-883  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-878  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-906  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 20.maija noteikumos Nr.263 "Valsts kancelejas nolikums""  Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-900  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par prioritārajam pasākumam "Papildu investīcijas valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai" paredzētā finansējuma sadalījumu 2018.gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK un atlikts 
II. Informācija
2.1.  TA-825  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" kapitāla atdeves nodrošināšanu, īstenojot 4.2.1.1.pasākumu "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  J.Patmalnieks  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-795  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par dalību Pasaules Bankas Grupas daudzpusējā trasta fondā dzimumu līdztiesības veicināšanai"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  L.Kļaviņa A.Zitcere  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-791  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Eberhards D.Rancāne  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-887  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos sanāksmi 2018.gada 22.maijā"  Ārlietu ministrija  R.Bergmanis (ĀM)  I.Ābelis G.Zadraks  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-347
TA-893 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Latvijas Ziņojums Apvienoto Nāciju Organizācijai par ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu"  Ministru prezidents  M.Kučinskis  M.Sīmane V.Vesperis  Izskatīts MK sēdē 
III. Ministru kabineta lieta
3.1.  TA-281  Atbildes projekts Valsts kontrolei (par lietderības revīziju "Budžeta vadības sistēmas efektivitāte: 1.daļa – budžeta plānošanas cikla efektivitātes izvērtējums")  LR Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-2129  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Biznesa augstskolai "Turība" (par Ministru kabineta 2017.gada 9.augusta rīkojumu Nr.419)  Izglītības un zinātnes ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-523  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijai (par iespēju VSIA "Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā" izveidot Hibrīdoperāciju zāli)  LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sabiedrības veselības apakškomisija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-710  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai (par pediatriskās aprūpes tīkla atjaunošanu Latvijā)   LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
4.1.  TA-769  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par "Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līguma par privātās izglītības iestādes "Latvijas Starptautiskā skola" darbības nodrošināšanu" izpildi"   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Krastiņa T.Trubača H.Vaivade Z.Paurniete   Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-902  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2018.gada 22.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"  Ārlietu ministrija  R.Bergmanis (ĀM)  K.Cukure  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-910  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par 2018.gada 16.maija neformālo ES valstu un valdību vadītāju sanāksmi un 17.maija ES-Rietumbalkānu samitu"  Ārlietu ministrija  R.Bergmanis (ĀM)  K.Našeniece M.Klīve D.Tjurina  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-911  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2018.gada 22.marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/0088  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  D.Buse  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-916  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2018.gada 22.-23.maija sanāksmei  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  G.Arāja A.Vahere- Abražune A.Riba  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
6.1.  TA-892  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija   Ministru prezidents  M.Kučinskis     Izskatīts MK sēdē 
6.2.    Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta pilnvarojumu veselības ministrei A.Čakšai"    M.Kučinskis     
Skatīt protokolu