Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2018.gada 5.jūnija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2018.gada 31.maijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2018.gada 5.jūnijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-407
TA-943 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.954 "Kārtība, kādā profesionālā dienesta karavīram kompensē mācību izdevumus, un šo izdevumu atmaksāšanas kārtība""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1221
TA-857 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.775 "Noteikumi par augstāko virsnieku militārajām dienesta pakāpēm atbilstošajiem amatiem""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-911
TA-539 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Šautuve" Preiļu pagastā, Preiļu novadā pārņemšanu valsts īpašumā un zemes vienības "Badelkas Mežs" Preiļu pagastā, Preiļu novadā, piekritību valstij un tās nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Aizsardzības ministrijas personā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-406
TA-964 
Rīkojuma projekts "Par programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" līdzekļu izlietojumu"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-336
TA-917 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Medniekmāja" Lielauces pagastā, Auces novadā, pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1261
TA-965 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Krišjāņa Barona ielā 23A, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-335
TA-955 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-240
TA-924 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 7.jūnija noteikumos Nr.429 "Noteikumi par integrētajā Iekšlietu informācijas sistēmā iekļaujamām ziņām personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietas vai cilvēka personības noskaidrošanai vai neatpazīta cilvēka līķa identificēšanai""  Iekšlietu ministrija  A.Ašeradens (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-404
TA-991 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  A.Ašeradens (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-419
TA-952 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-287
TA-951 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Pāvu ielā 14, Rīgā, ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sporta centrs "Mežaparks"" pamatkapitālā"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-288
TA-941 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-949  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 12.maija rīkojumā Nr.244 "Par Iekļaujošas nodarbinātības pamatnostādnēm 2015. -2020.gadam""  Labklājības ministrija  K.Šadurskis (LM)    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-80
TA-858 
Likumprojekts "Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-160
TA-856 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.873 "Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis”  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-256
TA-263 
(atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Par zemes vienības piekritību valstij un valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Rešņi" Vilces pagastā, Jelgavas novadā, nodošanu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  U.Augulis (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-150
TA-808 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.1 1905.gada ielā 5, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā, nodošanu Kokneses novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  U.Augulis (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-10
TA-807 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.18 Kalna ielā 8, Smiltenē, Smiltenes novadā, nodošanu Smiltenes novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  U.Augulis (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-50
TA-834 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā"  Zemkopības ministrija  D.Reizniece- Ozola (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-323
TA-866 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.769 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā""  Zemkopības ministrija  D.Reizniece- Ozola (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-205
TA-920 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.605 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana"""  Zemkopības ministrija  D.Reizniece- Ozola (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-202
TA-922 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.125 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai""  Zemkopības ministrija  D.Reizniece- Ozola (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-204
TA-923 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"""  Zemkopības ministrija  D.Reizniece- Ozola (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-325
TA-840 
Rīkojuma projekts "Par Talsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"   Zemkopības ministrija  D.Reizniece- Ozola (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-471
TA-1038 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Taizemes Karalistes valdības līgumu par vīzu prasības atcelšanu diplomātisko, dienesta un oficiālo pasu turētājiem"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-422
TA-1047 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Par Igaunijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par kvalifikāciju, kas saistītas ar augstāko izglītību, automātisku akadēmisko atzīšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-1042  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-1039  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  A.Ašeradens (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-1160
TA-474 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumos Nr.245 "Noteikumi par speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1029  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-1000  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Eberhards D.Rancāne  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-383
TA-972 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par projekta "Latvijas romu platforma III: sadarbības un līdzdalības veicināšana" īstenošanu Eiropas Savienības programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014–2020" sadaļas "Dotācijas nacionālo romu platformu atbalstam" ietvaros"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-947  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par atbalstāmajiem risinājumiem prakses uzlabošanai darbā ar dzimumnoziegumos un vardarbībā cietušajiem bērniem kriminālprocesā"  Labklājības ministrija  K.Šadurskis (LM)    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  VSS-407
TA-946 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par ārvalstnieku identificēšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajā komercreģistrā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-1022  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" projektu īstenošanas gaitu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  U.Augulis (VARAM)  E.Beļskis U.Bisenieks  Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  VSS-1081
TA-734 
(iekļauts papildus) Plāna projekts "Mātes un bērna veselības uzlabošanas plāns 2018.–2020.gadam"  Veselības ministrija  A.Čakša  A.Karlsons V.Preisa I.Ķelle A.Ķīvīte   Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-1062  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ENISA – Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūru – un Regulas (ES) 526/2013 atcelšanu un par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kiberdrošības sertifikāciju ("Kiberdrošības akts")   Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  S.Žogota  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1065  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2018.gada 7.-8.jūnija sanāksmei  Satiksmes ministrija  U.Augulis  E.Šimiņa- Neverovska R.Vesere I.Doniņa A.Maldups   Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1073  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2018.gada 11.jūnija sanāksmei  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  A.Apaņuks  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-995  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par papildu pasākumu finanšu sektora noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas atbilstības līmeņa paaugstināšanai noteikto pasākumu ieviešanas gaitu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  L.Kļaviņa A.Zitcere M.Kalniņš  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1053  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par darba grupu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta pārraudzības modeļa maiņai"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Zitcere  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-896  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Protokollēmuma projekts "Par uzdevuma termiņa pagarinājumu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  I.Jaunzeme V.Loginovs   Izskatīts MK sēdē 
7.2.  2018-TA-6s,  Valsts apdraudējuma analīze    Dz.Rasnačs  J.Maizītis N.Mežviets I.Krēķis   
Skatīt protokolu