Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2018.gada 3.jūlija sēdes darba kārtība (sēde notiks pēc Ministru kabineta komitejas sēdes)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2018.gada  28.jūnijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2018.gada 3.jūlijā
pēc Ministru kabineta komitejas sēdes

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-549
TA-1259 
Instrukcijas projekts "Par Ministru kabineta 2012.gada 7.augusta instrukcijas Nr.11 "Kārtība, kādā valsts tiešās pārvaldes iestādes ievieto informāciju tiešās pārvaldes iestāžu datubāzē" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-506
TA-1206 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.404 "Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-507
TA-1254 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1294 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-508
TA-1287 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumos Nr.388 "Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-5
TA-1072 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1248  Noteikumu projekts "Kārtība un apjoms, kādā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjekts veic klienta neklātienes identifikāciju"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-425
TA-1138 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.augusta rīkojumā Nr.385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-1251  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-1180  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 27.novembra rīkojumā Nr.741 "Par apropriācijas pārdali""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-282
TA-1099 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 4.marta rīkojumā Nr.110 "Par Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās vidējās kultūrizglītības iestāžu attīstības koncepciju""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-484
TA-1250 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.jūlija noteikumos Nr.490 "Labklājības informācijas sistēmas (LabIS) noteikumi""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-384
TA-1052 
Noteikumu projekts "Speciālo aviācijas darbu veikšanas kārtība"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-913
TA-966 
Noteikumu projekts "Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansēto transporta un telekomunikāciju nozares projektu saskaņošanas un īstenošanas uzraudzības kārtība"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-446
TA-1109 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā iegūst un apstrādā informāciju par bijušajiem un esošajiem probācijas klientiem"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-344
TA-1215 
Noteikumu projekts "Noteikumi par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-414
TA-1212 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra rīkojumā Nr.709 "Par integrēto teritoriālo investīciju specifisko atbalsta mērķu finansējuma kopējo apjomu katram nacionālas nozīmes attīstības centram un kopējiem rezultatīvajiem rādītājiem nacionālas nozīmes attīstības centru grupai""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  TA-1202  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-367
TA-1110 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.12 "Kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu tirdzniecības noteikumi""  Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-477
TA-1177 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumos Nr.388 "Zivju fonda nolikums""   Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-495
TA-1178 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējuma piešķiršanu Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijai"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  TA-1271  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.866 "Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejas nolikums""   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-1290  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumos Nr.371 "Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi""  Satiksmes ministrija  U.Augulis  T.Vectirāns K.Godiņš  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1246  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts nozīmes pasākuma – Viņa Svētības pāvesta Franciska pastorālā vizīte Latvijā 2018.gada 24.septembrī – nodrošināšanu"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  T.Vectirāns K.Godiņš J.Bokta  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-341
TA-1249 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par telpu nomu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Ventspils brigāžu atbalsta centra darbības nodrošināšanai"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  TA-1188  Konceptuāls ziņojums "Par efektīvāko institucionālās pārvaldības modeli vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas un civilstāvokļa aktu reģistrācijas jomā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-381
TA-1146 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Plāna projekts "Plāns sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai 2018.-2020.gadam"  Labklājības ministrija  J.Reirs  A.Gaile   Izskatīts MK sēdē 
V. Informācija
5.1.  TA-1176  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Pārskats par bērnu stāvokli Latvijā 2017.gadā"  Labklājības ministrija  J.Reirs  L.Neikens I.Kārkliņa  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1207  (jautājums tiks skatīts A sadāļa) Informatīvais ziņojums "Par radona gāzes mērījumu rezultātiem un turpmāko rīcību radona gāzes monitoringa nodrošināšanai Latvijā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs (VARAM)  A.Ozola R.Vesere   Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1270  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Darba grupas ziņojums par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu valsts, pašvaldību un privātajās ārstniecības iestādēs"  Veselības ministrija  A.Čakša  L.Šteinberga I.Pētersone I.Circene R.Ražuks V.Ābols   Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-1275  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2018.gada 17.maija oficiālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/4022  Satiksmes ministrija  U.Augulis  A.Novikova   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-1237  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanu Starpvaldību komisijās un Apvienotajās komitejās divpusējo sadarbības līgumu ietvaros no 2017.gada 1.maija līdz 2017.gada 31.decembrim"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-1205  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Par pirmo grozījumu Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Norvēģijas Karalistes Aizsardzības ministrijas saprašanās memorandā par sadarbību militārās ģeotelpiskās informācijas jomā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  A.Krišjānis D.Trofimovs  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-1006  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2017.gada 8.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.38 79.§) 2.punktā dotā uzdevuma izpildi""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  G.Arāja D.Papāns D.Trofimovs  Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-1308  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
8.4.  TA-1309  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
8.5.  TA-1343  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām  Finanšu ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
8.6.  TA-1114  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
8.7.  TA-1350  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
8.8.  TA-1353  (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām  Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu