Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2018.gada 10.jūlija sēdes darba kārtība (sēdes sākums plkst.16.15)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2018.gada 4.jūlijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2018.gada 10.jūlijā
plkst. 16:15

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-6
TA-822 
Likumprojekts "Grozījumi Ēku energoefektivitātes likumā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-194
TA-1230 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 27.oktobra noteikumos Nr.617 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1.pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1231
TA-1229 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumos Nr.534 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-476
TA-1227 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumos Nr.284 "Valsts pamatbudžeta programmas "Ekonomikas attīstības programma" finanšu līdzekļu izmantošanas kārtība""   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-1304  Protokollēmuma projekts "Par saprašanās memorandu pētniecības jomā starp Ziemeļu Enerģētikas pētniecības institūtu, Lietuvas Republikas Enerģētikas ministriju, Latvijas Republikas Ekonomikas ministriju un Igaunijas Republikas Ekonomikas un komunikāciju ministriju"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-337
TA-913 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""  Finanšu ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-309
TA-1222 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumos Nr.108 "Kārtība, kādā uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī izveido un izmanto Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020.gadam""  Finanšu ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-426
TA-1183 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 29.novembra noteikumos Nr.754 "Muitas deklarācijas papildu aiļu aizpildīšanas un dabasgāzes un elektroenerģijas deklarēšanas kārtība""  Finanšu ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-1297  Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" vispārējo stratēģisko mērķi"   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-454
TA-1198 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Finanšu ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-377
TA-1111 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 11.aprīļa noteikumos Nr.289 "Noteikumi par īslaicīgās aizturēšanas vietas kamerā glabāšanai atļauto priekšmetu sarakstu""  Iekšlietu ministrija  E.Rinkēvičs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-405
TA-1118 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  E.Rinkēvičs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-391
TA-1220 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 14.aprīļa rīkojumā Nr.256 "Par Jaunatnes politikas īstenošanas plānu 2016.-2020.gadam""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-1221  Rīkojuma projekts "Grozījumi Jaunatnes politikas īstenošanas plānā 2016.-2020.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-1234  Rīkojuma projekts "Par rīcības komitejas izveidi 2021.gada pasaules čempionāta hokejā vīriešiem organizēšanas uzraudzībai"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-1318  Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 37.§) "Noteikumu projekts "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-1323  Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 38.§) "Noteikumu projekts "Studiju programmu licencēšanas noteikumi"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-433
TA-1167 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 15.maija noteikumos Nr.325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-234
TA-1162 
Likumprojekts "Grozījums Dzelzceļa likumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-399
TA-1086 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.103 "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-1312  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 30.maija noteikumos Nr.295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-224
TA-1089 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.augusta noteikumos Nr.725 "Transportlīdzekļa pārbūves noteikumi""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-362
TA-1135 
Rīkojuma projekts "Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Pilskalni A", Atašienes pagastā, Krustpils novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-334
TA-1137 
Rīkojuma projekts "Par Tukuma novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Dzelzceļa stacijas Tukums 1 perons", Tukumā, Tukuma novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-567
TA-1310 
Noteikumu projekts "Latvijas Antidopinga biroja maksas pakalpojumu cenrādis"   Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-1219  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 13.aprīļa rīkojumā Nr.188 "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" attīstības koordinācijas un uzraudzības komiteju""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-464
TA-1210 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumos Nr.374 "Valsts informācijas sistēmu savietotāja noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-451
TA-1266 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-479
TA-1267 
Noteikumu projekts "Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-450
TA-1224 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Salaspils novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-739
TA-1861 
(2017.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 18.marta noteikumos Nr.142 "Noteikumi par veterinārajām prasībām un kontroles un uzraudzības kārtību dzīvnieku izcelsmes produktu tirdzniecībai ar Eiropas Savienības dalībvalstīm""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  TA-1374  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1293  Rīkojuma projekts "Par Kristīni Carjovu"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  A.Kiopa K.Carjova  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1328  Rīkojuma projekts "Par Andreju Pildegoviču"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Pildegovičs  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-1329  Rīkojuma projekts "Par Andri Pelšu"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Pildegovičs A.Pelšs  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-1306  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par veikto finanšu un ekonomisko aprēķinu nacionālās koncertzāles (ar konferenču centru) projekta īstenošanai publiskās un privātās partnerības jomā Rīgā rezultātiem, secinājumiem un turpmāko rīcību"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  I.Bērziņa I.Lūkina  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1307  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par nacionālās koncertzāles ar konferenču funkciju projekta īstenošanu Rīgā"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  I.Bērziņa I.Lūkina  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1305  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Informatīvais ziņojums "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu konferenču centra finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrādei"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  R.Aleksejenko V.Korjagins  Izskatīts MK un atlikts 
3.4.  TA-2745  (2017.) Informatīvais ziņojums "Par valsts nekustamā īpašuma Riharda Vāgnera ielā 4, Rīgā, turpmākās attīstības iespējām"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  M.Gailis I.Bērziņa K.Gruškevica V.Visockis  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  VSS-413
TA-1285 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi reģionālās nozīmes attīstības centros 2018.gadā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  J.Glazkovs  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-1066  Par Ministru kabineta 2018.gada 6.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14 40.§) "Likumprojekts "Personas datu apstrādes likums"" 3.punktu  LR Saeimas Juridiskā komisija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-1335  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2018.gada 17.maija oficiālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/2011  Satiksmes ministrija  U. Augulis  L.Rituma   Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1367  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē"  Finanšu ministrija  D.Reizniece-Ozola  L.Kļaviņa N.Sakss G.Trupovnieks L.Ozoliņa  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1376  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2018.gada 24.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/0116  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  I.Kucina  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-1380  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.2 "Par Kohēzijas politiku pēc 2020.gada"  Finanšu ministrija  D.Reizniece-Ozola  A.Eberhards E.Šadris  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-1386  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par 2018.gada 12.jūlija Euro grupas un 2018.gada 13.jūlija Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem"  Finanšu ministrija  D.Reizniece-Ozola  L.Kļaviņa  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-1388  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2018.gada 16.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"  Ārlietu ministrija  E.Rinkevičs  M.Veiķeniece R.Zālīte M.Veiķeniece  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-1389  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2018.gada 12.-13.jūlija neformālajā sanāksmē iekļautajiem Tieslietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-1390  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.2 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.508/2014"  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
5.9.  TA-1391  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2018.gada 16.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
5.10.  TA-1393  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2018.gada 12.-13.jūlija neformālajā sanāksmē iekļautajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem"   Iekšlietu ministrija  E.Rinkēvičs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
5.11.  TA-1398  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par 2018.gada 17.jūlija neformālajā Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  D.Stepanovs I.Jēkabsone  Izskatīts MK sēdē 
5.12.  TA-1404  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.2 "Par Komisijas īstenošanas lēmumu par kopējo interešu projektu veicinošo pasākumu atlasi un grantu piešķiršanu Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta ietvaros trans-Eiropas enerģētikas infrastruktūras jomā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  J.Patmalnieks E.Šaicāns  Izskatīts MK sēdē 
5.13.  TA-1406  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par 2018.gada 15.-16.jūlija neformālajā Eiropas Savienības konkurētspējas ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
6.1.  VSS-416
TA-1242 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Industriālās drošības sertifikātu noteikumi"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  J.Maizītis A.Paegle A.Upena A.Strīķeris A.Pildegovičs A.Freimanis  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1339  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  2018-TA-11k,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Nacionālo bruņoto spēku mobilizācijas plānā"    R.Bergmanis  V.Rakstiņš A.Pildegovičs   

Izskatīts MK sēdē

6.4.  TA-1382  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
6.5.  2018-TA-12k,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus)     A.Ašeradens     

Izskatīts MK sēdē

6.6.  TA-1422  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu