Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2018.gada 7.augusta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - finanšu ministre 
Dana Reizniece-Ozola
Rīgā, 2018.gada 2.augustā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2018.gada 7.augustā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-722
TA-889 
Likumprojekts "Grozījumi Dokumentu legalizācijas likumā"  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-721
TA-890 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu""  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-207
TA-891 
Likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā"  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-1452  Protokollēmuma projekts "Par Partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Singapūras Republiku, no otras puses"  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-1437  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumos Nr.678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2.pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  I.Peipiņa A.Maldups L.Āboliņa  Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-614
TA-1396 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.132 "Rotaļlietu drošuma noteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-270
TA-1064 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra noteikumos Nr.50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-260
TA-1399 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumos Nr.818 "Noteikumi par veterinārajām prasībām govju, cūku, aitu, kazu un zirgu sugas dzīvnieku embriju un olšūnu un zirgu, aitu un kazu sugas dzīvnieku spermas apritei, kā arī embriju transplantācijas uzņēmumu, spermas sagatavošanas centru un spermas uzglabāšanas centru reģistrācijas kārtību""   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-275
TA-1407 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra noteikumos Nr.145 "Noteikumi par fitosanitāriem pasākumiem un to piemērošanas kārtību koksnes iepakojamam materiālam""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-258
TA-1408 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 14.decembra noteikumos Nr.1117 "Bioeļļas kvalitātes prasības un mežizstrādes darbos izmantojamo griezējinstrumentu eļļošanai lietojamās bioeļļas izmantošanas un kontroles kārtība""   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-262
TA-1413 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.724 "Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi""   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-265
TA-1411 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumos Nr.563 "Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm""   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-274
TA-1414 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumos Nr.112 "Noteikumi par Eiropas tehnisko novērtējumu""   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-280
TA-1415 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija noteikumos Nr.354 "Kosmētikas līdzekļu būtisko prasību nodrošināšanas kārtība""   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-281
TA-1416 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta noteikumos Nr.570 "Derīgo izrakteņu ieguves kārtība"   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-267
TA-1438 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumos Nr.518 "Augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas noteikumi""   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-273
TA-1401 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra noteikumos Nr.152 "Kārtība, kādā Valsts augu aizsardzības dienests veic references laboratorijas funkcijas augu karantīnas organismu un augiem sevišķi bīstamu organismu laboratoriskajā diagnostikā""   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-268
TA-1410 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.491 "Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām""   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-277
TA-1412 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 12.novembra noteikumos Nr.1284 "Darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites kārtība""   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-243
TA-1417 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 15. decembra noteikumos Nr.736 "Noteikumi par dabīgo minerālūdeni un avota ūdeni""   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-269
TA-1418 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 22.maija noteikumos Nr.353 "Ārstniecības iestādēs radušos atkritumu apsaimniekošanas prasības""   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-266
TA-1409 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumos Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-271
TA-1419 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.301 "Noteikumi par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-263
TA-1439 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumos Nr.636 "Noteikumi par cilvēku pārvietošanai paredzēto eskalatoru un konveijeru tehnisko uzraudzību""   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-259
TA-1472 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.941 "Noteikumi par ekodizaina prasībām ar enerģiju saistītām precēm (produktiem)""   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-272
TA-1476 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumos Nr.84 "Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās""   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-261
TA-1478 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.803 "Noteikumi par mājsaimniecības kombinēto veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju""   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-264
TA-1475 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.794 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 204-14 "Tērauda būvkonstrukciju projektēšana"""   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-279
TA-1477 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"""   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-244
TA-1488 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.793 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 206-14 "Koka būvkonstrukciju projektēšana"""   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-610
TA-1489 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.10 Skolas ielā 13, Naujenē, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, nodošanu Daugavpils novada pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-609
TA-1495 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  TA-1451  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā sniedz informāciju par maksu, ko piemēro ar maksājumu kontiem saistītajiem pakalpojumiem"  Finanšu ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  VSS-554
TA-1433 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  VSS-556
TA-1435 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"   Finanšu ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  TA-1467  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  VSS-285
TA-1555 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par iedzīvotāju reģistrā iekļauto datu apmaiņu"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  VSS-583
TA-1395 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra rīkojumā Nr.769 "Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.–2021.gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadalījumu""   Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  VSS-535
TA-1550 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumos Nr.504 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.40.  VSS-626
TA-1445 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 17.janvāra noteikumos Nr.34 "Kuģu aprīkojuma noteikumi""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.41.  TA-1447  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.42.  VSS-361
TA-1364 
Rīkojuma projekts "Par Salacgrīvas ostas un priekšostas pārbūves akceptēšanu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.43.  VSS-623
TA-1521 
Rīkojuma projekts "Par Ikšķiles novada pašvaldības nekustamo īpašumu "Vaidas–Kalnāji ceļa starpgabals" un "Vidzemes autoceļš P5" Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.44.  VSS-545
TA-1440 
Noteikumu projekts "Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļvietnē publicējamo ziņu noteikumi"  Tieslietu ministrija  K.Gerhards (TM)    Izskatīts MK sēdē 
1.45.  VSS-631
TA-1375 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumos Nr.88 "Kārtība, kādā iemaksā un izmaksā depozītu juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesā""  Tieslietu ministrija  K.Gerhards (TM)    Izskatīts MK sēdē 
1.46.  VSS-604
TA-1462 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Smiltenes novada Smiltenes pilsētā"  Tieslietu ministrija  K.Gerhards (TM)    Izskatīts MK sēdē 
1.47.  VSS-569
TA-1385 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.241 "Slimību profilakses un kontroles centra nolikums""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.48.  VSS-376
TA-1253 
Noteikumu projekts "Noteikumi par ārstniecības iestāžu pievienošanos Eiropas references tīkliem"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.49.  VSS-872
TA-1421 
Rīkojuma projekts "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu valsts akciju sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.50.  VSS-461
TA-1516 
Noteikumu projekts "Remigrācijas reģionālās attīstības atbalsta pasākuma īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.51.  TA-1515  Rīkojuma projekts "Par Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas "Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide" koncepcijas projektu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.52.  VSS-576
TA-1494 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.127 "Noteikumi par ziņojamām, reģistrējamām un valsts uzraudzībā esošām dzīvnieku infekcijas slimībām un kārtību, kādā par tām sniedzama informācija Pārtikas un veterinārajam dienestam""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.53.  VSS-478
TA-1457 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumos Nr.841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.54.  VSS-504
TA-1446 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.55.  VSS-577
TA-1510 
Rīkojuma projekts "Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.56.  VSS-578
TA-1511 
Rīkojuma projekts "Par Olaines novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.57.  TA-1512  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.584 "Kases operāciju uzskaites noteikumi""   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.58.  VSS-1282
TA-617 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Valsts nodevu uzskaites noteikumi"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.59.  VSS-1283
TA-792 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.589 "Tiesu administrācijas nolikums""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.60.  TA-1487  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.225 "Noteikumi par ārzemniekam nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru un finanšu līdzekļu esības konstatēšanu""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.61.  TA-1527  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.62.  TA-1466  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi""   Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.63.  TA-1565  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā"   Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK un atlikts 
1.64.  VSS-593
TA-1569 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""   Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.65.  VSS-509
TA-1499 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.66.  TA-1604  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts nozīmes pasākuma nodrošināšanas un drošības plānu pāvesta Franciska pastorālajai vizītei 2018.gada 24.septembrī starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā"  Tieslietu ministrija  K.Gerhards (TM)    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1362  Rīkojuma projekts "Par finansējuma sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu, izņemot pirmsskolas izglītības iestāžu un speciālo izglītības iestāžu, pedagogiem piemaksu, prēmiju un naudas balvu izmaksai no 2018.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  L.Buceniece M.Langrāts  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1461  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra" peļņas daļu par 2017.gadu"  Tieslietu ministrija  K.Gerhards (TM)  G.Elksnis S.Sausiņa   Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-1513  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas autoceļu uzturētājs" peļņas daļu par 2017.gadu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  R.Nešpors R.Kubarko    
2.4.  TA-1529  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" peļņas daļu par 2017.gadu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  J.Bokta   Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-1456  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2018.gada 6.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.7 30.§) “Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2017.gada 25.jūlija sēdes protokollēmumā (prot. Nr.37 1.§) "Noteikumu projekts "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi"   Aizsardzības ministrija  U.Augulis (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1491  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par līdzekļu novirzīšanu brīvprātīgajām iemaksām Eiropas Padomes "Rīcības plānā Gruzijai 2016.–2019.gadam""   Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)  E.Bračiņa   Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1238  (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.40 40.§) "Informatīvais ziņojums "Par vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes turētāju"" 4.punkta atzīšanu par spēku zaudējušu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-1468  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par sadarbības līguma ar Starptautisko Rekonstrukcijas un attīstības banku termiņa pagarināšanu"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  S.Šmīdlere  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  VSS-233
TA-1556 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalības maksas EQAR un Latvijas akreditācijas aģentūras dalības maksas ENQA un EQAR segšanai nepieciešamo ikgadējo finansējumu"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  D.Stepanovs  Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-247  (jautājuma izskatīšana atlikta) (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par labklājības nozarē īstenotajiem energoefektivitātes paaugstināšanas projektiem 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros"  Labklājības ministrija  J.Reirs  I.Kārkliņa M.Ivanovs  Izskatīts MK un atlikts 
3.7.  TA-1360  (jautājuma izskatīšana atlikta) Informatīvais ziņojums "Par energoefektivitātes paaugstināšanas projektiem ilgtermiņa sociālās aprūpes jomā 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" ietvaros"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  S.Cakuls E.Bistere A.Akermanis   Izskatīts MK un atlikts 
3.8.  TA-1402  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Apvārsnis 2020 projektā "Nodrošināt neitrālu oglekļa emisiju reģionos līdz 2050.gadam (C-TRACK-50)""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
3.9.  TA-1424  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" peļņas daļu par 2017.gadu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  R.Muciņš  Izskatīts MK sēdē 
3.10.  TA-1403  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Valsts informācijas sistēmas "Numerācijas datubāze" atjaunošanai nepieciešamā finansējuma piesaiste"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  E.Beļskis A.Vectēva M.Aleksandrovs  Izskatīts MK sēdē 
3.11.  TA-1501  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par attīstības centru iesniegto projektu kvalitātes novērtējumu un priekšlikumiem tālākai rīcībai, un papildu nepieciešamo atbalsta mehānismu uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstīšanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  R.Bremšmits  Izskatīts MK sēdē 
3.12.  TA-1359  Informatīvais ziņojums "Par veselības tūrisma attīstības veicināšanas iespējām"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-1087  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par maksātnespējas tiesisko regulējumu)  LR Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija  K.Gerhards (TM)  O.Zeile  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-1524  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Komisijas priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2006/112/EK groza attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa likmēm  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  S.Āmare-Pilka J.Kuhaļska  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1552  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2018.gada 7.jūnija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/2149   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  S.Āmare-Pilka  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1503  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2018.gada 7.jūnija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/2117  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-1174  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2018-10-0103   Satversmes tiesa  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1514  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" peļņas daļu par 2017.gadu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  E.Bērziņš A.Strakšas M.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1580  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par progresu Latvijas dalības organizēšanā starptautiskajā izstādē "Expo 2020 Dubai""   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  R.Aleksejenko A.Bukšs J.Endziņš R.Grikmane  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-1331  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Ķeguma novadā un Lielvārdes novadā Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzes paplašināšanai"  Aizsardzības ministrija  U.Augulis (AIM)  J.Kiukucāns J.Garisons I.Aire  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1441  Informatīvais ziņojums "Aktuālie informatīvās telpas drošības pasākumi"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  R.Kronbergs K.Kuprijanova I.Gratkovska T.Trubača D.Ķezbere U.Lielpēters G.Šnore J.Garisons N.Penke N.Mežviets D.Bankoviča J.Bokta I.Pauloviča A.Grišāne G.Robežniece Ģ.Ozols I.Pavlova I.Aire  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-1544  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par MAS "KVV Liepājas metalurgs" esošo situāciju"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK un atlikts 
Skatīt protokolu