Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2018.gada 21.augusta sēdes darba kārtība (sēdes sākums plkst.11.30)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2018.gada 16.augustā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2018.gada 21.augustā
plkst. 11:30

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-645
TA-1571 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 25.jūlija noteikumos Nr.421 "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-1577  (jautājuma izskatīšana atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 4.janvāra noteikumos Nr.13 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK un atlikts 
1.3.  VSS-320
TA-1504 
Noteikumu projekts "Noteikumi par neatkarīgu ekspertu kompetences novērtēšanu un profesionālās darbības uzraudzību ēku energoefektivitātes jomā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-1644  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-667
TA-1632 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-694
TA-1664 
Rīkojuma projekts "Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Jelgavas Spīdolas ģimnāzijai"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-616
TA-1532 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2018.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim""  Kultūras ministrija  Dz.Rasnačs (KM)    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-1535  Rīkojuma projekts "Par publiskā nodibinājuma "Valsts kultūrkapitāla fonds" padomi"  Kultūras ministrija  Dz.Rasnačs (KM)    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-363
TA-1281 
Noteikumu projekts "Civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu un to apmācību sniedzēju sertificēšanas kārtība"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-1551  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 7.decembra rīkojumā Nr.589 "Par Nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības koncepciju 2013.–2020.gadam""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-737
TA-1538 
Noteikumu projekts "Noteikumi par zvērināta notāra palīga eksāmena kārtību un nepieciešamo zināšanu apjomu"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-388
TA-1528 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-394
TA-1542 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumos Nr.172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1296
TA-1547 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1326
TA-842 
Noteikumu projekts "Sadzīves atkritumu masas un tilpuma attiecības mērījumu veikšanas kārtība un nosacījumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-448
TA-1496 
Noteikumu projekts "Nodrošinājuma piemērošanas kārtība lauksaimniecības un tās pārstrādes produktiem"   Zemkopības ministrija  R.Bergmanis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-299
TA-1522 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.19 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās" īstenošanas noteikumi""  Zemkopības ministrija  R.Bergmanis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-652
TA-1606 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.402 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā"""  Zemkopības ministrija  R.Bergmanis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-649
TA-1613 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumos Nr.235 "Prasības olu apritei nelielā apjomā""  Zemkopības ministrija  R.Bergmanis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-1629  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 4.augusta noteikumos Nr.455 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" īstenošanai""  Zemkopības ministrija  R.Bergmanis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-1635  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par kandidatūras apstiprināšanu Starptautiskā privāttiesību unifikācijas institūta (UNIDROIT) Vadības padomes locekļa amatam"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-1681  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Prasības izglītojamo ar speciālām vajadzībām uzņemšanai vispārējās izglītības iestāžu īstenotajās vispārējās izglītības programmās"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-171
TA-1686 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Darba likumā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-172
TA-1687 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-173
TA-1698 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
II. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
2.1.  TA-1682  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu