Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2018.gada 18.septembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2018.gada 14.septembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2018.gada 18.septembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-862
TA-1838 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 25.maija noteikumos Nr.469 "Kārtība, kādā izstrādā, izvērtē, reģistrē un ievieš klīniskās vadlīnijas""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-680
TA-1705 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 24.janvāra rīkojumā Nr.32 "Par finansējuma piešķiršanu Ķeguma novada domei pašvaldības autoceļa "Lielvārde–Misiņi" tehniskā projekta aktualizācijai un autoceļa rekonstrukcijai""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1765  Par Ministru kabineta 2017.gada 12.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.61 85.§) "Informatīvais ziņojums "Par Zemessardzes attīstību 2018.-2027.gadā un Zemessardzes paaugstinātas gatavības apakšvienību ieviešanas gaitu"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-762
TA-1753 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.624 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu metroloģiskās kontroles kārtību un pirmreizējās verificēšanas atzīmēm""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-1750  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 21.septembra rīkojumā Nr.534 "Par konceptuālo ziņojumu "Par Latvijas nacionālās standartizācijas sistēmas pilnveidošanu"""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-1755  Par Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.60 2.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-739
TA-1678 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Īslīces ielā 3A, Bauskā, Bauskas novadā, nodošanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-697
TA-1760 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra noteikumos Nr.541 "Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-693
TA-1752 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.831 "Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-678
TA-1744 
Rīkojuma projekts "Par XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norises laiku"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-695
TA-1794 
Rīkojuma projekts "Par studējošo kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2018.gadā"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-696
TA-1795 
Rīkojuma projekts "Par studiju kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2018.gadā"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  TA-1821  Protokollēmuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 19.§) "Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Korejas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi"" 2.punktā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-548
TA-1711 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.318 "Elektronisko izsoļu vietnes noteikumi""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-1137
TA-1663 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo būvju Zentenes pagastā, Tukuma novadā, nodošanu Tukuma novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-212
TA-1666 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.28 Smilšu ielā 31, Viesītē, Viesītes novadā, nodošanu Viesītes novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-779
TA-1739 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta noteikumos Nr.492 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā""  Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-731
TA-1727 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.novembra noteikumos Nr.703 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Sadarbība" 16.3.apakšpasākumā "Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā""  Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-730
TA-1726 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.222 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 16.pasākuma "Sadarbība" 16.1.apakšpasākumam "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" un 16.2.apakšpasākumam "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā""  Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-886
TA-1706 
Rīkojuma projekts "Par aizlieguma atzīmes dzēšanu zemesgrāmatā"  Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-885
TA-1707 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 10.decembra rīkojumā Nr.769 "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" pamatkapitālā""  Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  TA-1831  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par garantētās maksas par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu saistību samazināšanas avansa daļas pārskatīšanu akciju sabiedrībai "Latvenergo""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  TA-1871  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas pilnvarnieku gada sanāksmē 2018.gada 12.-14.oktobrī"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  L.Kļaviņa  Izskatīts MK sēdē 
2.23.  TA-1874  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības nolīgumu par pārrobežu sadarbību neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijā"  Veselības ministrija  A.Čakša  A.Vaļuliene  Izskatīts MK sēdē 
2.24.  TA-1873  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par mērķdotācijas sadalījumu pašvaldībām 2018.gadā internātskolu uzturēšanas izdevumu daļējai segšanai par internātskolā uzņemtiem bāreņiem un maznodrošinātiem izglītojamiem"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Draudiņš  Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-907
TA-1862 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā""  Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
2.26.  TA-1866  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
2.27.  VSS-339
TA-1758 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-1819  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Pasaules Bankas grupas kapitāla stiprināšanas pakotni"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  L.Kļaviņa  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-215
TA-1214 
Informatīvais ziņojums "Par nolietotu riepu apsaimniekošanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola R.Vesere T.Lūse  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1885  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2018.gada 23.-25.septembra sanāksmē izskatāmo jautājumu  Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  VSS-148
TA-1321 
(atbalstīts MKK) Plāna projekts "Rīcības plāns Latgales reģiona ekonomiskajai izaugsmei 2018.–2021.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  R.Bremšmits   Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-1856  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza regulu Nr.469/2009 par papildu aizsardzības sertifikātu zālēm"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1872  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2018.gada 19.jūlija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0388  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Zitcere D.Buse   Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1879  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/106/EK par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni un atceļ Direktīvu 2005/45/EK"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  L.Rituma E.Šimiņa- Neverovska  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-1884  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2018.gada 19.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/2176  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  G.Arāja I.Stūre   Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-1886  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par 2018.gada 19.-20.septembra neformālo ES valstu un valdību vadītāju sanāksmi"  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)  L.Cīrule  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-1887  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.2 "Par Kohēzijas politikas mērķi "Eiropas teritoriālā sadarbība" pēc 2020.gada"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  S.Cakuls I.Kravale  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-1804  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas otro iemaksu Bēgļu atbalsta mehānismā Turcijai (Facility for Refugees in Turkey)"  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)  Ļ.Kočergina   Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1546  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2018-13-03   Satversmes tiesa  A.Ašeradens  E.Valantis O.Feldmane  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1759  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par 2007.-2013.gada plānošanas perioda publiskā finansējuma atmaksu izmantošanu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-1723  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 2, Ventspilī, pielāgošanu valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei un valsts institūciju vajadzībām un nepieciešamo finansējumu nomas maksas, papildu maksājumu, komunālo pakalpojumu, aprīkojuma iegādes un pārcelšanas izdevumu segšanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  U.Bisenieks  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-1839  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali 2018.gadā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  Z.Ābola A.Freimanis  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1865  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas nodrošināšanas funkcijas izpildi"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  R.Kronbergs L.Medina A.Rācene-Krūmiņa K.Kuprijanova I.Brazauska D.Ābele D.Mjartāns H.Spuļģis   Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-1869  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem informatīvās telpas stiprināšanā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  R.Kronbergs L.Medina A.Rācene-Krūmiņa K.Kuprijanova I.Brazauska D.Ābele D.Mjartāns H.Spuļģis J.Maizītis A.Freimanis  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-1877  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu