Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2019.gada 26.februāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2019.gada 20.februārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2019.gada 26.februārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-39
TA-285 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumos Nr.169 "Noteikumi par Maksātnespējas administrācijas amatpersonu un darbinieku dienesta apliecībām""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-1160
TA-218 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās būves Kārļa Baumaņa ielā 4A, Valmierā, nodošanu Valmieras pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1016
TA-219 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1277
TA-222 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 4.aprīļa rīkojumā Nr.176 "Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā, zemes vienības saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-2
TA-223 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-1272
TA-188 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-1311
TA-167 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa pie Lugu novērošanas torņa zemes nodalījuma joslai"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-1309
TA-168 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa pie Jansu novērošanas torņa zemes nodalījuma joslai"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-1218
TA-280 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumos Nr.419 "Noteikumi par informācijas apmaiņas un uzraudzības kārtību Iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros, informācijas apmaiņā iesaistīto iestāžu atbildību un Eiropas profesionālās kartes izdošanas kārtību""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-284  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta noteikumos Nr.479 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.4.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-287  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.janvāra noteikumos Nr.68 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.6.specifiskā atbalsta mērķa "Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu" 8.3.6.1.pasākuma "Dalība starptautiskos pētījumos" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-316  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvu"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-1252
TA-271 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.397 "Noteikumi par Valsts civilās aviācijas drošības programmu""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  TA-324  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra rīkojumā Nr.563 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-1297
TA-210 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK un atlikts 
2.15.  VSS-1300
TA-211 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK un atlikts 
2.16.  VSS-1305
TA-214 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK un atlikts 
2.17.  VSS-1299
TA-215 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Likumprojekts "Grozījums Revīzijas pakalpojumu likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK un atlikts 
2.18.  VSS-1302
TA-216 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK un atlikts 
2.19.  VSS-1303
TA-217 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK un atlikts 
2.20.  TA-303  Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  TA-288  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-1126
TA-2690 
(2018.) Noteikumu projekts "Nodulārā dermatīta uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-1127
TA-2691 
(2018.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 19.marta noteikumos Nr.127 "Epizootiju uzliesmojuma un draudu novēršanas kārtība""   Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-1103
TA-119 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1078 "Ģenētiski modificēto organismu riska novērtēšanas metodoloģija""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-1104
TA-120 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.457 "Noteikumi par ģenētiski modificēto organismu apzinātu izplatīšanu""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.26.  VSS-1298
TA-158 
Noteikumu projekts "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu šķirņu ciltsgrāmatas un krustojuma cūku ciltsreģistra kārtošanas noteikumi"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.27.  VSS-19
TA-247 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.405 "Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.28.  VSS-1304
TA-130 
Noteikumu projekts "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku un to vaislas materiāla sertifikācijas kārtība"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.29.  VSS-22
TA-289 
Noteikumu projekts "Zirgu snieguma pārbaudes kārtība, kā arī kārtība zirgu dalībai sacensībās"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.30.  VSS-1145
TA-84 
Noteikumu projekts "Zootehniskā sertifikāta un izcelsmes apliecinājuma izsniegšanas kārtība"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-315  Rīkojuma projekts "Par Ivetu Mietuli"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  I.Mietule D.Stepanovs   Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-585
TA-2212 
(jautājuma izskatīšana atlikta) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 26.novembra noteikumos Nr.1354 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  I.Bērziņa L.Pranta K.Lore  Izskatīts MK un atlikts 
3.3.  TA-291  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Kaļāne  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-308  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-262  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ringolda Beinaroviča atbrīvošanu no Ventspils ostas valdes locekļa amata un Ģirta Valda Kristovska iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļa amatā"   Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Lapiņš  Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-264  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju Ģirtam Valdim Kristovskim savienot amatus"  Finanšu ministrija  J.Reirs  Ģ.V.Kristovskis  Izskatīts MK sēdē 
3.7.  TA-254  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Edija Važņa atbrīvošanu no Ventspils ostas valdes locekļa amata un Lailas Spaliņas iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļa amatā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
3.8.  TA-276  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju Lailai Spaliņai savienot amatus"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
3.9.  TA-304  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Sandras Sondores atbrīvošanu no Ventspils ostas valdes locekļa amata un Rūdolfa Nereta iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļa amatā"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  R.Nerets  Izskatīts MK sēdē 
3.10.  TA-305  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju Rūdolfam Neretam savienot amatus"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  R.Nerets  Izskatīts MK sēdē 
3.11.  TA-246  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Kaspara Ozoliņa atbrīvošanu no Ventspils ostas valdes locekļa amata un Ingunas Strautmanes iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļa amatā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
3.12.  TA-318  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju Ingunai Strautmanei savienot amatus"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
3.13.  TA-245  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Arta Stuckas atbrīvošanu no Rīgas ostas valdes locekļa amata un Džinetas Innusas iecelšanu Rīgas ostas valdes locekļa amatā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
3.14.  TA-317  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju Džinetai Innusai savienot amatus"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
3.15.  TA-244  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Džinetas Innusas atbrīvošanu no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amata un Ineses Birziņas iecelšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
3.16.  TA-319  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju Inesei Birziņai savienot amatus"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
3.17.  TA-306  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Jāņa Baika atbrīvošanu no Rīgas ostas valdes locekļa amata un Pāvela Rebenoka iecelšanu Rīgas ostas valdes locekļa amatā"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
3.18.  TA-307  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju Pāvelam Rebenokam savienot amatus"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  P.Rebenoks  Izskatīts MK sēdē 
3.19.  TA-255  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Baibas Brokas atbrīvošanu no Rīgas ostas valdes locekļa amata un Viestura Zepa iecelšanu Rīgas ostas valdes locekļa amatā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
3.20.  TA-279  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju Viesturam Zepam savienot amatus"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-198  Informatīvais ziņojums "Par blokķēdes tehnoloģijas izmantošanas piemēriem, perspektīvām un tālāko rīcību jomas attīstības veicināšanai"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  E.Ozoliņš–Ozols  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-334  Informatīvais ziņojums "Par 2018.gada valsts pamatbudžeta ieņēmumiem un valsts pamatbudžeta izpildi, ilgtermiņa stabilizācijas rezerves ienākumiem, finanšu darījumiem un ar tiem saistītajiem maksājumiem un no ilgtermiņa stabilizācijas rezerves finansētajiem pasākumiem"  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa N.Sakss G.Trupovnieks  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-2723  (2018.) Informatīvais ziņojums "Par Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības ierobežošanas un kontroles pamatnostādņu 2011.-2017.gadam izpildi"   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
4.4.  VSS-1282
TA-114 
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par atļauju Veselības ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības un īstenot projektus Amerikas Savienoto Valstu Valdības finansētajā Civilās sadarbības programmā neatliekamās medicīniskās palīdzības infrastruktūras attīstības jomā"  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-209  (iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par kompetences sadali un pozīcijas izstrādi par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko paredz saskaņotus noteikumus juridisko pārstāvju iecelšanai ar mērķi iegūt pierādījumus kriminālprocesā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-375  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2019.gada 1.marta neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  E.Beļskis  Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-381  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajiem pasākumiem kvalitātes nodrošināšanai visos izglītības līmeņos"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
4.8.  TA-382  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2019.gada 4.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  Dz.Kauliņš  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  VSS-432
TA-1363 
Atbildes projekts Tiesībsargam (par nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanu)  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi
6.1.  TA-328  Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  J.Salmiņa O.Bogdanova T.Trenko I.Lukšo E.Šidlovskis I.Olafsone T.Meisītis I.Smirnova  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-330  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  J.Salmiņa O.Bogdanova T.Trenko I.Lukšo E.Šidlovskis I.Olafsone T.Meisītis I.Smirnova  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-331  Likumprojekts "Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  J.Salmiņa O.Bogdanova T.Trenko I.Lukšo E.Šidlovskis I.Olafsone T.Meisītis I.Smirnova  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-337  Likumprojekts "Grozījums Izglītības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  L.Buceniece M.Kosareva R.Kārkliņš  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-322  Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā"  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-326  Likumprojekts "Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  I.Kucina  Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-346  Likumprojekts "Grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-338  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  J.Muižniece T.Vectirāns K.Ķezberis  Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-341  Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
6.10.  TA-320  Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  A.Ozola R.Vesere  Izskatīts MK sēdē 
6.11.  TA-2287  (iekļauts papildus) (2018.) Likumprojekts "Grozījumi Latvijas vides aizsardzības fonda likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
6.12.  TA-373  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija  J.Reirs  J.Salmiņa O.Bogdanova   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-298  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens  Z.Zeimule  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-290  Informatīvais ziņojums "Pārskats par Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienības Tiesas un Vispārējās tiesas lietās no 2018.gada 1.marta līdz 2019.gada 31.janvārim"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
8.1.  TA-376  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas 2019.gada 5.marta Eiropas Savienības Vides ministru padomes sanāksmei  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
9.1.  TA-384  (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK un atlikts 
Skatīt protokolu