Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2019.gada 5.marta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2019.gada  28.februārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2019.gada 5.martā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-353  Noteikumu projekts "Būvspeciālistu uzraudzības un kompetences novērtēšanas cenrādis"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1283
TA-313 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.februāra noteikumos Nr.96 "Kārtība, kādā tirgus uzraudzības iestādes pieprasa un saņem preču paraugus, kā arī rīkojas ar tiem pēc laboratoriskās vai cita veida ekspertīzes""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-296  Par Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.60 2.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-355  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1239
TA-294 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Dzeldas ielā 1, Jūrmalā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1225
TA-323 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ūdeļu ielā 1A, Rīgā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-4
TA-272 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai "Latvijas Mākslinieku savienība""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-66
TA-357 
Noteikumu projekts "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta nolikums"   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1219
TA-383 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā sedz ar personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu saistītos izdevumus"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-321  Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 46.0.versija)"  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1237
TA-200 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-344  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-59
TA-314 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta noteikumos Nr.492 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-345  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumos Nr.247 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-302  Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas un Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-371  Rīkojuma projekts "Par Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalību Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1268
TA-398 
Protokollēmuma projekts "Par Latvijas Republikas Valsts robežsardzes un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (FRONTEX) saprašanās memorandu par sadarbības koordinatora uzņemšanu Latvijas Republikā"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-363  Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  T.Vectirāns K.Ķezberis I.Ošenieks D.Merirands  Izskatīts MK un atlikts 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-1183
TA-213 
Plāna projekts "Par veselības aprūpes pakalpojumu eksporta attīstības plānu 2019.–2023.gadam"  Veselības ministrija  I.Viņķele  A.Vaļuliene  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-358  Informatīvais ziņojums "Par rīcības plānu tiesu ekspertīžu institūta reformas ieviešanai"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  M.Čentoricka  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-362  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par izmaiņām ar Ministru kabineta 2018.gada 24.jūlija rīkojumu Nr.356 atbalstītajā Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" koncepcijas projektā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-426  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2019.gada 7.-8.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi
5.1.  TA-2121  (atbalstīts MK) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  P.Dilāne   Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-337  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Izglītības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  I.Dundure L.Buceniece M.Kosareva R.Kārkliņš   Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-418  Likumprojekts "Par valsts budžetu 2019.gadam"  Finanšu ministrija  J.Reirs  J.Plūme I.Šņucins L.Kļaviņa N.Sakss I.Vasaraudze I.Komisare T.Trubača K.Ketners J.Šints I.Vanaga I.Vilks  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-341  (iekļauts papildus) Par Ministru kabineta 2019.gada 26.februāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.10 69.§) "Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-416  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2019.gada 7.-8.marta sanāksmei  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-419  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības neformālajā Vispārējo lietu padomes 2019.gada 11.-12.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  S.Rupjā S.Silkalna M.Klīve R.Virsis   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-420  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par projekta "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija" izvērtēšanas gaitu"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  A.Strods D.Merirands  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-384  Dienesta vajadzībām  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-404  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu