Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2019.gada 19.marta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2019.gada 14.martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2019.gada 19.martā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-450  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Apbalvošanas padomi"  Ministru prezidents  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1280
TA-220 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2005.gada 28.jūlija rīkojuma Nr.494 "Par ieroču modeļu noteikšanu un iepirkumu Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-85
TA-380 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-478  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-436  Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-457  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.805 "Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1190
TA-356 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.103 "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1030
TA-359 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.1000 "Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1245
TA-387 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 30.maija noteikumos Nr.295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1031
TA-360 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumu Nr.438 "Noteikumi par valsts aģentūras "Rīgas Motormuzejs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-29
TA-349 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma daļu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P53 Duči-Limbaži pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-30
TA-350 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P62 Krāslava-Preiļi-Madona pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-78
TA-379 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "V576 pievedceļš Sakstagala stacijai" Sakstagala pagastā, Rēzeknes novadā, nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1297
TA-210 
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1300
TA-211 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1305
TA-214 
Likumprojekts "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1299
TA-215 
Likumprojekts "Grozījums Revīzijas pakalpojumu likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1302
TA-216 
Likumprojekts "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1303
TA-217 
Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-64
TA-401 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 19.decembra noteikumos Nr.770 "Tieslietu ministrijas maksas pakalpojumu cenrādis""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-26
TA-394 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas centrālajām iestādēm un sadarbību saistībā ar publisko dokumentu uzrādīšanas prasību vienkāršošanu Eiropas Savienībā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-1234
TA-396 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumos Nr.388 "Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-1045
TA-415 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 16.augusta noteikumos Nr.475 "Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra maksas pakalpojumu cenrādis""   Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-1144
TA-227 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.330 "Vakcinācijas noteikumi""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-417  Rīkojuma projekts "Par likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2020.gadam" sagatavošanas grafiku"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-238  Informatīvais ziņojums "Par atjaunojamo energoresursu izmantošanu transporta sektorā"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  O.Karčevskis I.Ligere A.Janvars I.Stikāns Dz.Kauliņš M.Tarlaps   Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-414  Informatīvais ziņojums "Par veiktajiem krāpšanas apkarošanas un Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības pasākumiem 2018.gadā un AFCOS darbības stratēģijas un pasākuma plāna 2017.-2019.gadam izpildi"  Finanšu ministrija  J.Reirs  N.Lasmane  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-473  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par atļauju Tieslietu ministrijai (Tiesu administrācijai) uzņemties papildu saistības un īstenot projektu, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumenta"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-484  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par visaptverošas valsts aizsardzības jautājumu koordinācijas darba grupu" un rīkojuma projekts "Par Ministru prezidenta biedra, aizsardzības ministra pilnvarām visaptverošas valsts aizsardzības jomā un visaptverošas valsts aizsardzības jautājumu koordinācijas darba grupas izveidi"   Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  J.Karlsbergs  Izskatīts MK un atlikts 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  TA-2385  (jautājuma izskatīšana atlikta) (2018.) Konceptuāls ziņojums "Par tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izglītības sistēmas pilnveidi"   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens  K.Miksons   Izskatīts MK un atlikts 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-502  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2019.gada 29.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/0067   Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Birums  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-507  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2019.gada 24.janvāra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/0200  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  O.Zeile  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-509  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2019.gada 29.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/0063   Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Zitcere D.Buse   Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-510  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2019.gada 29.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/0068   Finanšu ministrija  J.Reirs  J.Kuhaļska  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-511  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2019.gada 29.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/0065   Satiksmes ministrija  T.Linkaits  P.Markēvičs   Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-513  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2019.gada 24.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/2030  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  R.Vesere  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-514  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2019.gada 24.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/2368  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  A.Ozola I.Prūse  Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-516  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2019.gada 29.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/0064   Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
5.9.  TA-517  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2019.gada 29.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/0062  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
5.10.  TA-518  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par 2019.gada 21.marta Eiropadomes 27 Eiropas Savienības dalībvalstu (50.panta) formāta sanāksmē un 2019.gada 21.-22.marta Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem"  Ārlietu ministrija  J.Reirs (ĀM)  M.Klīve R.Brusbārdis   Izskatīts MK sēdē 
5.11.  TA-523  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2019.gada 24.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/2344  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  Dz.Kauliņš A.Apaņuks  Izskatīts MK sēdē 
5.12.  TA-525  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2019.gada 24.janvāra argumentēto paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0533  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  Dz.Kauliņš A.Apaņuks  Izskatīts MK sēdē 
5.13.  TA-524  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2019.gada 24.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/2296  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  G.Arāja I.Stūre   Izskatīts MK sēdē 
5.14.  TA-531  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2019.gada 24.janvāra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/2176  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  A.Ozola R.Vesere  Izskatīts MK sēdē 
5.15.  TA-532  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Komisijas paziņojumu "Tīru planētu - visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa redzējums par pārticīgu, modernu, konkurētspējīgu un klimatneitrālu ekonomiku""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  I.Prūse  Izskatīts MK sēdē 
5.16.  TA-533  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par divpusējām sarunām ar Eiropas Komisiju"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  J.Salmiņš  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-451  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Ierobežotas pieejamības informācija  Ministru prezidents  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-411  (jautājuma izskatīšana atlikta) Paskaidrojumu projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A43006719   Administratīvā apgabaltiesa  R.Nemiro  K.Lore  Izskatīts MK un atlikts 
Skatīt protokolu