Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2019.gada 2.aprīļa sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2019.gada  28.martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2019.gada 2.aprīlī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-470  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pilnvarotā pārstāvja iecelšanu Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību izpildes nodrošināšanai"  Ārlietu ministrija  J.Reirs (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-105
TA-534 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-656
TA-2672 
(atbalstīts MKK) (2018.) Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"   Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-926
TA-1166 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Kopfinansējuma pakalpojumu likums"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-927
TA-1163 
Likumprojekts "Grozījums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-929
TA-1164 
Likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-930
TA-1165 
Likumprojekts "Grozījums Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1224
TA-433 
Noteikumu projekts "Noteikumi par apvienotajām noliktavām"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-553  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku gada sanāksmē 2019.gada 7.-9.maijā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-49
TA-434 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-479  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 15.februāra rīkojumā Nr.61 "Par konceptuālo ziņojumu "Konceptuāls ziņojums par imigrācijas politiku"""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-153
TA-547 
Likumprojekts "Par Ventspils Augstskolas Satversmes grozījumiem"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-152
TA-546 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 31.janvāra noteikumos Nr.71 "Noteikumi par papildu prasībām ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai Latvijas Republikā reglamentētās profesijās""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-955
TA-393 
Noteikumu projekts "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu"  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-31
TA-446 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P53 Duči–Limbaži pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-485  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" peļņas daļu par 2017.gadu"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-121
TA-488 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.242 "Satiksmes ministrijas nolikums""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-481  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2003.gada 24.decembra rīkojuma Nr.807 "Par valsts pārstāvju iecelšanu Rīgas ostas valdes locekļu amatos" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-482  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2003.gada 24.decembra rīkojuma Nr.808 "Par valsts pārstāvju iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļu amatos" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-483  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2011.gada 26.septembra rīkojuma Nr.478 "Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdi" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-99
TA-432 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu Raunas tilta atjaunošanas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-1306
TA-442 
Noteikumu projekts "Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" īstenošanas noteikumi"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-475  Par Ministru kabineta 2017.gada 7.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.55 39.§) "Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamību precizēt tiesisko regulējumu ēnu ekonomikas ierobežošanai"" 2.2.apakšpunktā Tieslietu ministrijai dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-58
TA-448 
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu nevalstiskajām organizācijām projektu īstenošanai"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-443  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" peļņas daļu par 2017.gadu"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  I.Apsīte I.Pilmanis  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-75
TA-456 
Plāna projekts "Attīstības sadarbības politikas plāns 2019.gadam"  Ārlietu ministrija  J.Reirs (ĀM)  R.Trokša K.Cukure  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-484  Informatīvais ziņojums "Par visaptverošas valsts aizsardzības jautājumu koordinācijas darba grupu" un rīkojuma projekts "Par Ministru prezidenta biedra, aizsardzības ministra pilnvarām visaptverošas valsts aizsardzības jomā un visaptverošas valsts aizsardzības jautājumu koordinācijas darba grupas izveidi"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  J.Karlsbergs V.Rakstiņš   Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-486  Informatīvais ziņojums "Par darba vidē balstītu mācību sistēmas ieviešanu un attīstību, lai palielinātu darba vidē balstītu mācību apjomu profesionālās izglītības sistēmā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  B.Bašķere  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-543  Informatīvais ziņojums "Pēcdoktorantūras pētniecības programmas vidusposma izvērtējums un priekšlikumi turpmākajiem saturiskiem un procedurāliem uzlabojumiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  S.Šmīdlere  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-544  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.janvāra noteikumos Nr.50 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2.pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
4.5.  VSS-50
TA-557 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Profesionālās izglītības kompetences centra "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola" iesaisti projekta Nr.LLI-338 "Paradigmas maiņa no "tradicionālajām" uz radošajām industrijām – pamats ilgtspējīgai reģionālajai attīstībai" īstenošanā"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
4.6.  VSS-683
TA-487 
Informatīvais ziņojums "Par informācijas aprites un piekļuves risinājumiem valsts pārvaldē"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  E.Beļskis U.Bisenieks  Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-595  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Aktuālā informācija par sadarbību ar Stokholmu–Ori (Zviedrija) kandidēšanas procesā uz 2026.gada Ziemas Olimpisko spēļu rīkošanu un nepieciešamajām valdības garantijām"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  A.Vrubļevskis U.Mitrevics D.Dukurs   Izskatīts MK un atlikts 
4.8.  TA-627  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par 2019.gada 3.aprīļa neformālajā Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes (pētniecības) sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Stepanovs  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-205  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai (par Rīgas Austrumu klīniskās universitātes Slimnīcas infrastruktūras sakārtošanu)  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-596  Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Industriālo, tehnoloģisko un pētniecisko kiberdrošības centru un Nacionālo koordinācijas centru tīklu"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  S.Žogota  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-611  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2019.gada 8.aprīļa sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  J.Reirs (ĀM)  D.Rikmane  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-617  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kredītu apkalpotājiem, kredītu pircējiem un nodrošinājuma atgūšanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Zitcere I.Forda D.Palčevska   Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-622  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2019.gada 9.aprīļa sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  J.Reirs (ĀM)  S.Rupjā S.Silkalna M.Klīve R.Virsis   Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-624  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par 2019.gada 5.aprīļa Euro grupas un neformālajā 2019.gada 5.-6.aprīļa Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa  Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-635  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par ilgtspējīgu Eiropu"  Ministru prezidents  A.K.Kariņš  V.Vesperis M.Sīmane   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-311  Informatīvais ziņojums "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Skrundas novada Raņķu un Rudbāržu pagastā un Kuldīgas novada Laidu pagastā Nacionālo bruņoto spēku poligona "Mežaine" paplašināšanai"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  A.Puriņš S.Vaivode  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-493  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2020.gada 31.janvārim un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2019.gada 31.janvārim"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  I.Kucina   Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-609  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par 2019.gada 12.-14.aprīļa Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas pilnvarnieku pavasara sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa I.Forda  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-468  Dienesta vajadzībām  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-605  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas valdības, Lietuvas Republikas valdības, Polijas Republikas Nacionālā aizsardzības ministra un Sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības Eiropā tehnisko vienošanos par uzņemošās valsts atbalsta sniegšanu ienākošajiem spēkiem NATO paplašinātās klātbūtnes ietvaros"   Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-614  (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām  Ministru prezidents  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
8.4.  TA-583  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu