Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2019.gada 16.aprīļa sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2019.gada 11.aprīlī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2019.gada 16.aprīlī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-111
TA-686 
Likumprojekts "Grozījums Valsts civildienesta likumā"  Ministru prezidents  J.Reirs (MP)    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1132
TA-447 
(atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1156
TA-573 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-188
TA-607 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-94
TA-540 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 55A k-1, Jūrmalā, pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-657  Par Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 33.§) "Informatīvais ziņojums "Par komersantu juridisko adrešu regulējumu"" 7.punktā minētā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-866
TA-558 
Noteikumu projekts "Noteikumi par šaujamieroču un lielas enerģijas pneimatisko ieroču dezaktivēšanas apliecinājuma izsniegšanas kārtību un valsts nodevu"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-939
TA-560 
Noteikumu projekts "Noteikumi par tehnisko specifikāciju šaujamieroča pārveidošanai par salūtieroci (akustisko ieroci) un salūtieroča (akustiskā ieroča) apliecinājuma izsniegšanas, reģistrēšanas un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-146
TA-536 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma daļas nodošanu Iekšlietu ministrijas valdījumā"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-33
TA-675 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumos Nr.188 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" īstenošanas noteikumi""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-593  Par Ministru kabineta 2016.gada 13.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.45 8.§) "Informatīvais ziņojums "Par Daugavpils cietokšņa turpmākās attīstības perspektīvām un to finansēšanas modeļiem" 7. un 9.punktā dotā uzdevuma izpildi'' 2.1.apakšpunktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu   Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-588  Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-100
TA-561 
Likumprojekts "Par Pasaules Pasta savienības konstitūcijas Desmito papildprotokolu"  Satiksmes ministrija  I.Viņķele (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-102
TA-562 
Likumprojekts "Par Pasaules Pasta konvencijas papildprotokolu"  Satiksmes ministrija  I.Viņķele (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-103
TA-563 
Likumprojekts "Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Otro papildprotokolu"  Satiksmes ministrija  I.Viņķele (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-181
TA-600 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Salacgrīvas ostas robežu noteikšanu"   Satiksmes ministrija  I.Viņķele (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-654
TA-171 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumos Nr.634 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā""  Satiksmes ministrija  I.Viņķele (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-147
TA-522 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma Bēnes pagastā, Auces novadā, nodošanu Auces novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  I.Viņķele (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-169
TA-594 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 5.augusta noteikumos Nr.433 "Mediatoru sertifikācijas un atestācijas kārtība""  Tieslietu ministrija  I.Šuplinska (TM)    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-56
TA-584 
Rīkojuma projekts "Par Veselības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma "Līvi" Auru pagastā, Dobeles novadā, nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-626  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 13.aprīļa rīkojumā Nr.188 "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" attīstības koordinācijas un uzraudzības komiteju""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-620
TA-529 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumos Nr.696 "Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-684
TA-530 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumos Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-634  Rīkojuma projekts "Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda līdzfinansētās programmas "Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība" koncepcijas projektu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-131
TA-632 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 15.maija noteikumos Nr.319 "Noteikumi par veterināro zāļu ražošanu un kontroli, kārtību, kādā veterināro zāļu ražotājam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu, un par veterināro zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas un profesionālās pieredzes prasībām""  Zemkopības ministrija  E.Rinkēvičs (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-170
TA-642 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.441 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana"""  Zemkopības ministrija  E.Rinkēvičs (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-175
TA-644 
Noteikumu projekts "Lauksaimniecības dzīvnieku šķirnes apstiprināšanas un reģistrēšanas kārtība"  Zemkopības ministrija  E.Rinkēvičs (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-176
TA-625 
Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība par 2018.gada sausuma skartajiem sējumiem un stādījumiem"   Zemkopības ministrija  E.Rinkēvičs (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-61
TA-490 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem""  Zemkopības ministrija  E.Rinkēvičs (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-598  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Rīkojuma projekts "Par Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba priekšnieku"   Aizsardzības ministrija  J.Pūce (AIM)    Izskatīts MK un atlikts 
III. Informācija
3.1.  VSS-1202
TA-621 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Zemessardzes mācību infrastruktūras attīstību Amatas novadā"  Aizsardzības ministrija  J.Pūce (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-610  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Jauniešu garantijas īstenošanas progresu"  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-703  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas veidošanu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  S.Rancāne– Delekolē  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-712  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības kultūras ministru 2019.gada 16.aprīļa neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Kultūras ministrija  D.Melbārde  S.Catlaka  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
4.1.  TA-707  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2019.gada 19.marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/0122  Finanšu ministrija  J.Reirs  D.Leimane  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
5.1.  VSS-976
TA-409 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.997 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  VSS-708
TA-649 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.469 "Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu