Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2019.gada 28.maija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2019.gada  23.maijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2019.gada 28.maijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-232
TA-945 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.389 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai" 3.4.2.1. pasākuma "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās" īstenošanas noteikumi""  Ministru prezidents  J.Bordāns (MP)    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-213
TA-813 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1418 "Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra nolikums""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-250
TA-805 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-730  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 8.decembra rīkojumā Nr.745 "Par nacionālās koordinācijas mehānismu Latvijas kā vadošās dalībvalsts uzdevumu veikšanai Eiropas Savienības dalībvalstu konsorcijā Eiropas Savienības robežu pārvaldības programmas Centrālāzijai 9.fāzē""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-850
TA-753 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumos Nr.116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-115
TA-860 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-906  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumos Nr.562 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases otrās kārtas noteikumi""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-291
TA-792 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2008.gada 12.februāra rīkojuma Nr.55 "Par Latvijas Republikas un Bosnijas un Hercegovinas līguma par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-285
TA-778 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 4.marta rīkojumā Nr.105 "Par finansējumu Eiropas Migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta darbības nodrošināšanai""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-246
TA-854 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-943  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta noteikumos Nr.479 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-70
TA-852 
Noteikumu projekts "Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1086
TA-809 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumos Nr.279 "Ceļu satiksmes noteikumi""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-215
TA-882 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.811 "Jūrnieku ārstu atzīšanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-263
TA-825 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija noteikumos Nr.366 "Augstākā līmeņa domēna ".lv" reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas uzturētājam izvirzāmās prasības un tā atzīšanas kārtība""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-324
TA-903 
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības, glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai" līdzekļu izlietojumu"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-342
TA-801 
Noteikumu projekts "Noteikumi par zvērinātu notāru amata vietām"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-106
TA-765 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.693 "Kārtība, kādā skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniedzēji paziņo par saimnieciskās darbības uzsākšanu""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-197
TA-911 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumos Nr.134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-15
TA-865 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.859 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.2. pasākuma "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-1214
TA-842 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.485 "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-150
TA-849 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 31.maija noteikumos Nr.326 "Veterināro zāļu izplatīšanas un kontroles noteikumi""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-174
TA-795 
Noteikumu projekts "Gaļas liellopu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-172
TA-812 
Noteikumu projekts "Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-223
TA-771 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.152 "Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-981  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ministru prezidents  J.Bordāns (MP)    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-807  Rīkojuma projekts "Par Zemessardzes komandieri"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  E.Leščinskis  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-913  Rīkojuma projekts "Par Edvīnu Balševicu"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  E.Balševics  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-877  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2017.gada 19.decembra sēdes protokollēmuma (prot.Nr. 63 63.§) "Informatīvais ziņojums "Par valdības rīcības plāna 2016.gadam 77.punkta "Izstrādāt priekšlikumus ekonomiskajiem stimuliem uzņēmējiem, lai motivētu viņu darbinieku regulāru piedalīšanos Zemessardzes mācībās" izpildes organizēšanu"" 3. un 4.punkta atzīšanu par aktualitāti zaudējušiem"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  I.Gulbe  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-249
TA-804 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  A.Puriņš E.Palma- Jansone S.Vaivode  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-729
TA-430 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā"   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-554
TA-801 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (2018) Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija sēdes protokollēmuma (protokols Nr. 29, 8.§) "Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-891  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par atļauju Izglītības un zinātnes ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmas 70.00.00 "Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana" apakšprogrammas 70.06.00 "Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās" Eiropas Savienības politiku instrumentam "Atbalsts Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanai" (CESPI/IZM/001)"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Stepanovs  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-976  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2019.gada 2.-4.jūnija sanāksmē izskatāmo jautājumu  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
4.1.  2019-TA-5s,  (jautājuma izskatīšana atlikta)    S.Ģirģens     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu