Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2019.gada 11.jūnija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2019.gada  6.jūnijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2019.gada 11.jūnijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-1017  Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 29.0.versija)"  Ministru prezidents  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-252
TA-919 
Rīkojuma projekts "Par Sējas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-183
TA-928 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.marta noteikumos Nr.135 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  E.Rinkēvičs (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-184
TA-929 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumos Nr.495 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  E.Rinkēvičs (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-253  Rīkojuma projekts "Par starpinstitūciju darba grupu"  Ekonomikas ministrija  E.Rinkēvičs (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1134
TA-910 
Likumprojekts "Par Protokolu, ar kuru groza Latvijas Republikas un Vācijas Federatīvās Republikas 1997.gada 21.februāra līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-908  Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-909  Likumprojekts "Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-270
TA-905 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-237
TA-920 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Gaiziņa ielā 7, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-294
TA-966 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma objekta iekļaušanu nacionālās sporta bāzes "Liepājas Olimpiskais centrs" sastāvā"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-293
TA-990 
Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sporta bāzei ""Kurbads" ledus halle""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-1014  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra rīkojumā Nr.769 "Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.-2021.gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadalījumu""  Kultūras ministrija  K.Gerhards (KM)    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-236
TA-988 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumos Nr.102 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4.pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  S.Ģirģens (LM)    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-1013  Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 48.0. versija)"  Labklājības ministrija  S.Ģirģens (LM)    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1087
TA-719 
Noteikumu projekts "Ceļu satiksmes drošības padomes nolikums"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1267
TA-402 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā maksātnespējas procesa administratori un tiesiskās aizsardzības procesu uzraugošās personas kārto lietvedību"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-380
TA-1009 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1069 "Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-167
TA-989 
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" stratēģisko mērķi"  Veselības ministrija  J.Pūce (VM)    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-334
TA-930 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumos Nr.143 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-333
TA-931 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-72
TA-962 
Likumprojekts "Grozījumi Augu aizsardzības likumā"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-199
TA-959 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-381
TA-960 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumos Nr.518 "Augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas noteikumi""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-1061  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-1059  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1110  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas kandidatūru Eiropas Komisijas locekļa amatam"  Ministru prezidents  A.K.Kariņš     
2.2.  TA-977  Rīkojuma projekts "Par Irinu Pilveri"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards  I.Pilvere  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-975  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  J.Kalva   Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-182
TA-972 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.741 "Noteikumi par ostas valdes locekļu mēnešalgu un speciālo piemaksu""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  A.Maldups  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-987  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammām un pasākumiem"   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK un atlikts 
III. Informācija
3.1.  VSS-1278
TA-921 
Informatīvais ziņojums "Par valsts aizsardzības mācības ieviešanu un Jaunsardzes attīstību 2019.-2027.gadā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  G.Začeste  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-886  Informatīvais ziņojums "Par VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" A korpusa otrās kārtas attīstības progresa pārskatu uz 2019.gada 30.aprīli"   Veselības ministrija  J.Pūce (VM)  A.Vaļuliene A.Tomsone J.Komisars D.Rancāne G.Trupovnieks   Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1069  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par 2019.gada kopējo pašvaldību aizņēmumu limitu un pašvaldību aizņēmumu pieprasījumiem"  Finanšu ministrija  J.Reirs  I.Komisare B.Tisnekopfa R.Bremšmits D.Rancāne  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-1066  (iekļauts papildus) Prezentācija "Valsts policijas darba organizācijas, struktūras izmaiņas un pilnveidošana atbilstoši mūsdienu izaicinājumiem"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens  I.Ķuzis N.Grūbis A.Augustāns A.Melnalksnis   Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-1089  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par 2019.gada 14.jūnijā neformālajā Eiropas Savienības ministru, kas atbildīgi par pilsētu attīstības jautājumiem, padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  A.Draudiņš R.Bremšmits   Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-1105  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2019.gada 18.jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-2265  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (2018.) Atbildes projekts tiesībsargam (par tiesībsarga 2018.gada 29.oktobra atzinumu un rekomendācijām)  Tiesībsargs  J.Bordāns  L.Medina  Izskatīts MK un atlikts 
4.2.  TA-841  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Atbildes vēstule Saeimas Ārlietu komisijai (par valstiski nozīmīga statusa noteikšanu Baltijas ceļa daudzdienu velobraucienam un iespēju ieviest stabilu valsts piešķirtā finansējuma kārtību Latvijas posma rīkošanai)  LR Saeimas Ārlietu komisija  I.Šuplinska  E.Severs  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-1064  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par ES kopējās nostājas projektiem pievienošanās sarunu ar Serbiju 4.sadaļā Brīva kapitāla kustība un 9.sadaļā Finanšu pakalpojumi  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  S.Apala S.Silkalna M.Klīve S.Rupjā R.Virsis K.Leja L.Cīrule   Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1074  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2019.gada 18.jūnija sanāksmei  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  S.Rupjā K.Leja L.Cīrule   Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1081  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības 2019.gada 17.jūnija Ārlietu padomē izskatāmajiem jautājumiem"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  R.Zālīte D.Rikmane   Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-1087  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par 2019.gada 13.jūnija Euro grupas un 2019.gada 14.jūnija Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem  Finanšu ministrija  J.Reirs  G.Sterinoviča A.Esenberga M.Trautmanis G.Trupovnieks   Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-1088  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Komisijas paziņojumu "Tīru planētu--visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa redzējums par pārticīgu, modernu, konkurētspējīgu un klimatneitrālu ekonomiku""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  A.Ozola I.Prūse E.Baltroka E.Šimiņa- Neverovska Dz.Kauliņš A.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-1093  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2019.gada 14.jūnija sanāksmei  Veselības ministrija  J.Pūce (VM)    Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-1101  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par 2019.gada 20.-21.jūnija Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  M.Klīve L.Cīrule R.Brusbārdis K.Leja J.Kevišs-Petuško   Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-1026  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Baltijas Inovāciju fonda 2.kārtas iniciatīvu"  Ekonomikas ministrija  E.Rinkēvičs (EM)  K.Soms  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1065  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē"  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa N.Sakss G.Trupovnieks A.Gromova  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-1011  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 6.februāra instrukcijā Nr.1 "Valsts elektronisko sakaru pakalpojuma centra nodrošināšanas kārtība""   Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  2019-TA-6k,  Rīkojuma projekts "Par Nacionālo bruņoto spēku mobilizācijas plāna apstiprināšanu"    A.Pabriks  J.Karlsbergs J.Garisons    

Izskatīts MK sēdē

7.3.  2019-TA-7k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Kangers pret Latviju"    E.Rinkēvičs  K.Līce   

Izskatīts MK sēdē

7.4.  2019-TA-8k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Dupate pret Latviju"    E.Rinkēvičs  K.Līce   

Izskatīts MK sēdē

7.5.  2019-TA-6s,  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Iekšlietu ministrijas budžeta programmām"    S.Ģirģens     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu