Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2019.gada 16.jūlija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs 

J.Bordāns

Rīgā, 2019.gada 11.jūlijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2019.gada 16.jūlijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-1324  Noteikumu projekts "Par Sadarbības memorandu par valstu un iestāžu frankofonajām iniciatīvām (2019.-2022.gadam)"  Ministru prezidents  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-348
TA-1102 
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko dokumentu likumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-142
TA-1246 
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas valsts robežas likumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-411
TA-1243 
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Ādažu novada domei Vecštāles ceļa seguma pārbūves būvprojekta izstrādei"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-471
TA-1241 
Rīkojuma projekts "Par Dobeles novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-1293  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra rīkojumā Nr.561 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-470
TA-1317 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Lidlauks Rēzekne 1" Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-439
TA-1232 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.866 "Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-357
TA-1239 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 25.septembra noteikumos Nr.597 "Transporta enerģijas aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzuma un tā samazinājuma aprēķināšanas un ziņošanas kārtība""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-288
TA-1236 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumos Nr.692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2.pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-1291  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Uzbekistānas Republikas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās un zinātniski tehniskās sadarbības jautājumos"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-1292  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Azerbaidžānas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās, tehniskās un kultūras sadarbības jautājumos"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-1230  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 13.oktobra rīkojumā Nr.596 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 3.0. versija)""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-1231  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 14.novembra rīkojumā Nr.599 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 41.0. versija)""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-412
TA-1253 
Noteikumu projekts "No azartspēlēm un interaktīvajām izlozēm pašatteikušos personu reģistra noteikumi"  Finanšu ministrija  I.Viņķele (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-444
TA-1290 
Noteikumu projekts "Akcīzes preču pārvietošanas paziņojuma aizpildīšanas un iesniegšanas kārtība uz autoceļa izveidotajā robežšķērsošanas vietā"  Finanšu ministrija  I.Viņķele (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-1277  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 21.septembra rīkojumā Nr.524 "Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Republikas Prokuratūrai ēkas Kalnciema ielā 14, Rīgā, telpu nomas maksas, aprīkojuma, pārcelšanās un citu saistīto izdevumu segšanai""  Finanšu ministrija  I.Viņķele (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-390
TA-1259 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  I.Viņķele (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-312
TA-1233 
Likumprojekts "Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-1281  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejā un Finanšu darījumu darba grupā"   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-366
TA-1121 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-445
TA-1138 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-459
TA-1286 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.477 "Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība""   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-423
TA-1271 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumu Nr.945 "Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-419
TA-1267 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumu Nr.854 "Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas maksas pakalpojumu cenrādis" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-420
TA-1268 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumu Nr.305 "Rīgas 1. medicīnas koledžas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-422
TA-1270 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumu Nr.850 "Rīgas 1. medicīnas koledžas maksas pakalpojumu cenrādis" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-118
TA-1252 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumos Nr.709 "Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-421
TA-1269 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-424
TA-1272 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumos Nr.533 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-553
TA-1300 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības Viļānu novada pašvaldības īpašumā"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-499
TA-1244 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 2.septembra rīkojumā Nr.470 "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" statūtu apstiprināšanu""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-1281
TA-1222 
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, un kritērijiem personas atzīšanai par cilvēku tirdzniecības upuri"  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  TA-1297  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju""  Satiksmes ministrija  J.Bordāns (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  VSS-28
TA-1307 
Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā"  Satiksmes ministrija  J.Bordāns (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  VSS-552
TA-1310 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība""  Satiksmes ministrija  J.Bordāns (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  VSS-472
TA-1260 
Rīkojuma projekts "Par Limbažu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  J.Bordāns (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  VSS-1266
TA-1250 
Noteikumu projekts "Maksātnespējas procesa administratora darbības pārskata noteikumi"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  VSS-540
TA-1282 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""  Veselības ministrija  I.Viņķele  P.Princis I.Rutkovska D.Bruzgule D.Dzērviniece I.Kaupere  Izskatīts MK sēdē 
1.40.  VSS-524
TA-1254 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumos Nr.956 "Valsts operatīvās medicīniskās komisijas nolikums""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.41.  VSS-525
TA-1285 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.744 "Nacionālā veselības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.42.  VSS-526
TA-1284 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.873 "Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.43.  VSS-563
TA-1283 
Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2019.gada budžeta apstiprināšanu"  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.44.  VSS-208
TA-1157 
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Slimnīca "Ģintermuiža"" vispārējo stratēģisko mērķi"  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.45.  VSS-463
TA-1158 
(jautājuma izskatīšana atlikta) Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" vispārējo stratēģisko mērķi"  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK un atlikts 
1.46.  VSS-137
TA-1200 
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" vispārējo stratēģisko mērķi"   Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.47.  VSS-166
TA-1311 
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" vispārējo stratēģisko mērķi"  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.48.  VSS-211
TA-1144 
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" vispārējo stratēģisko mērķi"  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.49.  VSS-207
TA-1154 
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" vispārējo stratēģisko mērķi"  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.50.  VSS-209
TA-1156 
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"" vispārējo stratēģisko mērķi"  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.51.  VSS-852
TA-1225 
Likumprojekts "Ģenētisko resursu izmantošanas likums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.52.  VSS-477
TA-1227 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.108 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.53.  VSS-433
TA-1212 
Likumprojekts "Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā"   Zemkopības ministrija  A.Pabriks (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.54.  VSS-1173
TA-1266 
Noteikumu projekts "Kooperatīvo sabiedrību atbilstības noteikumi"   Zemkopības ministrija  A.Pabriks (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.55.  VSS-405
TA-1263 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.265 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai""  Zemkopības ministrija  A.Pabriks (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.56.  VSS-558
TA-1264 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem''"   Zemkopības ministrija  A.Pabriks (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.57.  VSS-531
TA-1213 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā"   Zemkopības ministrija  A.Pabriks (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.58.  TA-1346  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdības līgumu par sadarbību izglītības jomā"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.59.  TA-745  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.60.  VSS-214
TA-1325 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.61.  VSS-213
TA-1328 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.62.  VSS-415
TA-1351 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.1002 "Sociālās integrācijas valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.63.  VSS-544
TA-1329 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.64.  TA-1361  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta programmas "Ekonomikas attīstības programma" finanšu līdzekļu izmantošanu"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.65.  TA-1369  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Ministru prezidents  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-218
TA-682 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  I.Bērziņa J.Bērziņš K.Lore A.Lapiņš  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-276
TA-1258 
Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā"  Satiksmes ministrija  J.Bordāns (SM)  V.Bajārs I.Mantiņš D.Berkmane B.Frīdenbergs- Ansbergs D.Bankoviča J.Miķelsons  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-1261  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Zemkopības ministrija  A.Pabriks (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-1318  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumos Nr.40 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām""  Finanšu ministrija  I.Viņķele (FM)  D.Bereza  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-1338  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 09.00.00 programmas "Valsts nozīmes reformas īstenošanai""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  M.Kosareva I.Vanaga   Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-1347  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio" peļņas daļu par 2018.gadu"  Kultūras ministrija  N.Puntulis  D.Ķezbere I.Rorbaha I.Āboliņš P.Grīva U.Klapkalne M.Tukiša M.Trautmanis I.E.Švilpe   Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-1356  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" peļņas daļu par 2018.gadu"  Finanšu ministrija  I.Viņķele (FM)  A.Vārna L.Ermane J.Upeniece  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-464
TA-1348 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ventspils pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Lielajā laukumā 1, Ventspilī, 349/1000 domājamo daļu pārņemšanu valsts īpašumā"  Kultūras ministrija  N.Puntulis  D.Rancāne  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-1263
TA-1238 
Plāna projekts "Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāns laika posmam līdz 2030.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1194  Konceptuāls ziņojums "Par bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanu elektroenerģijas ražotājiem Eiropas Savienības emisiju tirdzniecības sistēmas 2021.-2030.gada periodā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1344  (iekļauts papildus) Konceptuāls ziņojums "Par studiju un studējošo kreditēšanas no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegto galvojumu modeļa maiņu"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Laipniece M.Dambe- Krastkalne E.Pastars D.Stepanovs I.Vanaga J.Širina I.Lisovska   Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-67
TA-934 
(atbalstīts VSS) Informatīvais ziņojums "Par tehnisko līdzekļu (fotoradaru) turpmākās darbības nodrošināšanu (atjaunošanu) un tās finansēšanas avotiem"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens  L.Tumaņana A.Gulbis L.Šteinberga M.Trautmanis I.E.Švilpe   Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1299  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalības Eiropas Kodolpētījumu organizācijas asociētās valsts statusā finansēšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Stepanovs T.Torims   Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1587  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (2018.) Informatīvais ziņojums "Par papildu finansējuma pieprasījumu 2020.gadam XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku nodrošināšanai"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  A.Bērziņa  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  VSS-517
TA-1305 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par valsts fondētās pensijas kapitāla izmantošanu"  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-1296  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par atļauju Tieslietu ministrijai (Tiesu administrācijai un Valsts tiesu ekspertīžu birojam) uzņemties papildu saistības un īstenot projektu, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumenta"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-1169  Informatīvais ziņojums "Par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas un oglekļa dioksīda piesaistes saistību izpildi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  A.Ozola I.Prūse  Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-1341  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Asistenta pakalpojums augstākās izglītības posmā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Stepanovs  Izskatīts MK sēdē 
4.8.  TA-1342  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par jauno elektrovilcienu projektu" un rīkojuma projekts "Par Satiksmes ministrijas ilgtermiņa saistībām jauno elektrovilcienu projektam"  Satiksmes ministrija  J.Bordāns (SM)  A.Lapiņš E.Mugina D.Merirands T.Vectirāns A.Strods B.Vīlipa I.Vagele D.Rancāne A.Rapša  Izskatīts MK sēdē 
4.9.  TA-1177  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2018.gada 6.februāra sēdē (prot. Nr.7 40.§ 3., 7. un 12.punkts) dotā uzdevuma izpildei nepieciešamo rīcību"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  A.Bukšs I.Spure M.Trautmanis I.E.Švilpe   Izskatīts MK sēdē 
4.10.  TA-1362  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes neformālajā 2019.gada 18.-19.jūlija sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
4.11.  TA-1368  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes neformālajā 2019.gada 18.-19.jūlija sanāksmē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem   Tieslietu ministrija  J.Bordāns  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
4.12.  TA-1034  (jautājumu skatīs vienlaikus ar 7.2.jautājumu) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes problemātikas iespējamajiem risinājumiem un enerģētikas politikas īstenošanas funkcijām"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  Dz.Kauliņš A.Apaņuks L.Dreijalte G.Vilnītis D.Berkolde   Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-973  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts tiesībsargam (par Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1605 "Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību" 2.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam, 91.panta otrajam teikumam un 109.pantam)  Tiesībsargs  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1152  Atbildes projekts Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai (par abonēto preses izdevumu piegādes zaudējumu kompensāciju VAS "Latvijas Pasts")  LR Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija  J.Bordāns (SM)  I.Mantiņš D.Berkmane B.Frīdenbergs- Ansbergs D.Bankoviča J.Miķelsons  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-1332  Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai"  Finanšu ministrija  I.Viņķele (FM)  A.Zitcere I.Tiesnieks E.Šķibele  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1349  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-340/19 Hydro Energo  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  V.Soņeca  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1358  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2019.gada 18.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  J.Pūce (ĀM)  S.Rupjā M.Klīve R.Virsis-Šneiders   Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-1359  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par 2019.gada vispārējā budžeta grozījumu projektu Nr.4: Maksājumu un saistību apropriāciju samazinājums saskaņā ar atjaunotajām izdevumu vajadzībām un ieņēmumu atjauninājumu (pašu resursi)"  Finanšu ministrija  I.Viņķele (FM)  L.Kļaviņa A.Esenberga   Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-1367  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2019.gada 6.jūnija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/2012  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  Z.Liepiņa J.Zakovics E.Cīrulis I.Stūre  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-1360  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes vēstules projekts Valsts kontrolei  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-754  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-1320  Dienesta vajadzībām  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-1237  Ierobežotas pieejamības informācija  Ministru prezidents  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
8.3.  2019-TA-9k,    R.Nemiro     
8.4.  TA-1353  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
8.5.  TA-1354  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu